سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۲۵ آبان ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو برژنوا از ایران ۲۵ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۴۲ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۲ خورشیدی تازی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


سخنان برژنف بر سر میز شام رسمی

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۲۵ آبان ۱۳۴۲

(در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان)

حضرت صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
برای شهبانو و من مایه کمال خوشوقتی است که امشب از آن حضرت و بانو برژنوا در این جا پذیرایی کنیم. من از پذیرایی بسیار گرم دولت و ملت شوروی از خودم در سال 1956 که فرصت دیدار سرزمین زیبای شما را یافتم خاطره دلپذیری همراهم دارم و امیدوارم شما نیز از سفرتان به کشور ما خاطره مشابهی همراه ببرید.
احتیاجی نیست که روابط مدنی عمیقی را که از دیرباز بین مردم سرزمین‌های ما وجود داشته است به تفصیل خاطرنشان سازم. این روابط به مقتضای همسایگی و ارتباط جغرافیایی از قدیمی ترین ادوار تاریخ شرع شده و وجود ابنیه تاریخی متعدد و آثار بی نظیر هنری ایران در موزه‌های شما بخصوص در موزه آرمیتاژ که من با علاقه تمام آن را بازدید کردم حکایت از وسعت ارتباطی می‌کنند که از دیرباز میان تمدن ایران و تمدن‌های ملل سرزمین‌های کشور شما وجود داشته است. تتبعات و تحقیقات مربوط به زبان و ادب و هنر و فرهنگ قدیم و جدید ایران در مراکز مختلف علمی و دانشگاهی کشور شما توسط محققین عالیقدر از مدت‌ها پیش با وسعت و اهمیتی که نظیر آن را بخصوص از لحاظ حجم کار در کشورهای دیگر کمتر می‌توان یافت انجام می‌پذیرد، و در دوران چهل ساله اخیر این فعالیت های علمی به قدری گسترش یافته که اکنون واقعاً می‌توان کشور اتحاد شوروی را با کتابخانه‌های بزرگ آن که دارای ده ها هزار نسخه کتب خطی نفیس فارسی هستند و با موزه‌های حاوی قسمتی از گرانبهاترین آثار هنری و تاریخی ما و با انستیتوها و مراکز علمی متعددی که در جمهوری‌های مختلف شوروی درباره تمدن ما کار و تحقیق می‌کنند یک کانون فرهنگ ایران در خارج از کشور ما شمرد. ولی این فعالیت های علمی و فرهنگی فقط یکی از جنبه‌های مختلف کوشش و کار خلاّقه‌ای است که اکنون در همه رشته‌ها در کشور شما صورت می‌گیرد، و ما که همسایه دیوار به دیوار شما هستیم طبعاً بیش از دیگران با این فعالیت‌ها آشنایی داریم. من خود در دیدار خویش از اتحاد شوروی قسمتی از کارهای عظیم شما را در رشته‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و فرهنگی و غیره از نزدیک دیدم و همان وقت این موفقیت‌های بزرگ را صمیمانه به ملل شما تبریک گفتم.
پیشرفت‌های علمی شما در زمینه‌های مختلف که پیروزی‌های پیاپی در امر تسخیر فضا یکی از مظاهر بارز آن است همواره مورد احترام و تحسین ما بوده و هست.
ما نیز برای آبادی مملکت و تأمین سعادت افراد و جامعه ایرانی می‌کوشیم. هدف ما حفظ استقلال کشور و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی در دنیایی است که از خطر جنگ های مخوف هسته‌ای و غیر هسته‌ای رهایی یافته باشد. ما به صلح اعتقاد و احتیاج داریم تا بتوانیم با اطمینان خاطر و با تمام قوا به ترقیاتی که شایسته آن هستیم نایل گردیم. بدین جهت است که بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منع آزمایش های اتمی در مسکو که شما خود از پایه گذاران آن بودید، ما این قرارداد را امضاء کردیم و امیدواریم این اولین قدمی باشد که دنیا در راه تأمین صلح اطمینان بخش جهانی بر می دارد.
وجود چنین محیط حسن تفاهمی بهترین زمینه برای همکاری‌های ثمربخش کشورهاست، چنانکه موفقیت‌های اخیر دو کشور ما در مورد همکاری‌های صنعتی و اقتصادی و فنی که می تواند توسعه بیشتری نیز پیدا کند و توافق‌های حاصله درباره استفاده مشترک کشورهای ما از منابع رود ارس که در مرز دو کشور واقع شده‌اند و ازدیاد محسوس تجارت بین کشورهای ما می تواند نمونه خوبی از همکاری دو همسایه باشد.
همزیستی و همکاری ثمربخش کشورهای خودمان را در زمینه تفاهم بین‌المللی و سلامتی و سعادت شما، حضرت صدر هیئت رئیسه اتحاد شوروی و بانو برژنوا، و پیشرفت و رفاه روزافزون ملل اتحاد شوروی را آرزومندم.