سالروز نخستین دوره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ۲۲ بهمن ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنان طباطبائی رئیس مجلس در سالروز نخستین دوره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی