زد و خورد آدمکشان مجاهد نرجس عضدانلو قاجار پرویز داودی و تورج بیگوند با پلیس در خیابان شاهپور ۱۵ مهر ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


زد و خورد آدمکشان مجاهد نرجس عضدانلو قاجار پرویز داودی و تورج بیگوند با پلیس در خیابان شاهپور ۱۵ مهر ۲۵۳۵ شاهنشاهی

۱۵ مهر ماه ۲۵۳۵ به آگاهی رسید که مأمورین انتظامی و امنیتی با بررسی مدارک به دست آمده از نهانگاه‌های تروریست‌های نابود شده و همچنین پی‌گیری تحقیقات از عناصر دستگیر شده وابسته به سازمان تروریستی مجاهدین در روز ۷ مهر ماه، هفته گذشته نیز توانستند ۳ نفر تروریست دیگر شناسایی کنند و هنگامی که مامورین در خیابان‌های شاهپور، ابوریحان و سیروس در صدد دستگیری آنان بر می‌آیند با مقاومت مسلحانه تروریست‌ها روبرو می شوند و هنگام تیراندازی متقابل مأمورین، هر ۳ تروریست نابود می‌گردند.

سه تروریست نابود شده نرجس عضدانلوقاجار خواهر مریم عضدانلو قاجار، پرویز داودی و تورج حیدری بیگوند نام دارند و از آنان و خانه‌هایی که زندگی می‌کردند ۴ قبضه اسلحه کمری، ۴ عدد نارنجک جنگی، چندین برگه شناسایی جعلی و چند سند قابل بررسی به دست آمده است. مقامات دست اندرکار افزودند که یکی از اعضای گروه‌های تروریستی نیز در هفته گذشته با اسلحه و مهماتی که داشت خود را معرفی و با دادن اطلاعات خود و سپردن تعهد آزاد گردید. این فرد درباره انگیزه خود را از تسلیم به مقامات مسئول گفت که پس از زمانی در گروه تروریست مجاهدین وی گمارده می‌شود که به شهرستان‌ها سفر کند و درباره چگونگی کار و زندگی کارگران آن شهرستان بررسی‌هایی نماید و دستاورد آن را به گروه گزارش دهد. فرد نامبرده نیز به شهرهایی سفر می‌کند و زمانی که هوده بررسی خود را که بازگوینده زندگی و کار خشنودکننده کارگران بود به سردسته گروه مجاهد خود گزارش می‌نماید، به سختی نکوهش می‌شود، آنگاه نامبرده دریافت که مجاهدین هدفی جز ویران ساختن ایران و ترور و آدمکشی ندارند، بدین روی بر آن شده است که به پلیس خود را معرفی کند و تسلیم شود.