روز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ارتش شاهنشاهی ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

نیروی زمینی شاهنشاهی ایران


شاهنشاه در تماشای مانور خلبانان جنگی و چتربازان پایگاه شاهرخی همدان ۲۵ مهر ۱۳۴۲
Stamp50thImperialAirForce1974a.jpg
Stamp50thImperialAirForce1974b.jpg

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۲ سالروز نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در پیشگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پایگاه هوایی شاهرخی نزدیکی همدان با آیین باشکوهی برگزار شد. در این آیین فرمانده نیروی هوایی، افسران فرآزین (ارشد) و شمار زیادی از ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی بودند. برنامه این روز عکسبرداری هوایی، پرواز خوبی تیم اکروجت تاج طلایی، نمایش چتربازی و نمایش قدرت آتش هواپیماهای جت و یورش هواپیماها به هدف‌های بر روی زمین با بمباران آنها، تیراندازی و پرتاب راکت بود که پیروزمندانه انجام شد. جت‌های نیروی هوایی شاهنشاهی آماج‌های نهاده شده در دامنه کوه و دشت پهناور پیرامون پایگاه هوایی شاهرخی را بمباران کردند و پس از آن به مسلسل بستند. چتربازان نیز بهترین پرش‌ها از هواپیماها را انجام دادند. در درازای این آیین شاهنشاه دوربین به دست کارهای نمایشی جت‌ها و چتربازان را تماشا می‌فرمودند.

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۳ آیین روز نیروی هوایی ایران در پیشگاه شاهنشاه در پل فسا شیراز برگزار شد و هواپیماها و افسران نیروی هوایی نمایش‌های جالبی انجام دادند. ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه بامداد پس از ورود شاهنشاه به پیرامون پل فسا آغاز شد. والاحضرت فاطمه پهلوی، حسنعلی منصور نخست وزیر، جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا، چند تن از وزیران، دکتر منوچهر اقبال، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، شماری از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی، تیمسار ارتشبد عرفان تانسل فرمانده نیروی هوایی ترکیه، شماری از وابستگان نظامی خارجی و روزنامه نگاران در این آیین بودند. شاهنشاه در این روز اونیفورم نیروی هوایی شاهنشاهی را بر تن داشتند. تیمسار سپهبد خاتمی فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی در گزارشی به آگاهی همایونی رساند که هر گونه پیشرفت قابل عرضه به پیشگاه شاهانه که نصیب نیروی هوایی شاهنشاهی گردیده مدیون برخورداری از توجهات مخصوص و رهبری خردمندانه شاهنشاه بوده است.

در این هنگام با درخواست پروانه از پیشگاه شاهنشاه برنامه نمایش و عملیات هوایی آغاز شد. دو فروند از هواپیماهای جستجوکننده برفراز منطقه به پرواز درآمدند و عکسبرداری هوایی انجام دادند. سپس ۹ فروند هواپیمای داکوتا و ۳ فروند از هواپیماهای "ث ۱۳۰" به پرواز درآمدند و بیش از ۲۵۰ تن چترباز سقوط آزاد انجام دادند. آنگاه ۱۶ دقیقه عملیات آکروباسی جالب آکروجت تیم "تاج طلایی" انجام یافت. سپس ۴ فروند هواپیمای نیروی هوایی انگلستان از گونه "جاولین" و "ولکان" پرواز گروهی و در بلندای پایین را انجام دادند. این بار ۲۴ فروند از هواپیماهای جت همزمان با نشان دادن نیروی آتش خود، هدف‌هایی را که در منطقه مانور ساخته شده بود را با "بمب راکت" و "ناپالم" بمباران کردند. سرانجام در پایان نمایش یک فروند هواپیمای ث ۱۳۰ چهار جیپ و شمار زیادی مسلح در منطقه عملیات پیاده شدند و "پیشروی" کردند. ساعت ۱۰ و نیم بامداد برنامه پایان یافت و شاهنشاه فرمانده نیروی هوایی را ستودند و برای گشایش نمایشگاه صنایع شیراز راهی شیراز شدند.

۲۵ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی سپهبد حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی در سالروز نیروی هوایی پیامی فرستاد و از خدمت‌های این نیرو در زمان جنگ و صلح سخن گفت:

نیروی هوایی شاهنشاهی، نه تنها در زمان جنگ عاملی موثر برای حفظ استقلال کشور است بلکه در زمان صلح نیز با استفاده از امکانات ویژه خود آسیب دیدگان حوادث را سریعا به مراکز درمانی منتقل می‌کنند. هنگام وقوع زلزله مصیبت بار طبس به فرمان شاهنشاه آریامهر نیروی هوایی در نامناسبترین شرایط موجود با ایجاد یک پل هوایی بین طبس و سایر شهرستان‌های کشور و حمل سریع وسایل کمکی و انتقال مجروحان حادثه به بیمارستان‌های ارتش به یاری آسیب دیدگان شتافت و در این راه حتی از استقبال هرگونه خطر و بذل جان کارکنان خود نیز دریغ نکرد. امروز نیروی هوایی شاهنشاهی به پیشرفت‌های همه جانبه‌ای نایل شده و با برخورداری از هواپیماهای نیرومند و سیستم‌های بسیار مدرن و بالابردن سطح آموزش و توانایی رزمی خود کیفیتی مشابه نیروهای هوایی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را داراست و قادر است ماموریت خود را در راه حراست قلمرو فضایی کشور به بهترین وجه انجام دهد.