روز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه:قانون اساسی مشروطه ایران حکومت مشروطه شاهنشاهی چیست؟

درگاه:انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - از استبداد صغیر تا فتح تهران


روز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماه خون بهای نیاکان ما برای دست یافتن به آزادی و رها شدن از شر اسلام و قاجاریان مغول بیگانه سلطه یافته بر ایران

روز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماه

سالروز مشروطیت ایران را به شما مردم ایران تبریک می‌گویم. آریامهر شاهنشاه ایران در هفتاد و سومین سالگشت انقلاب مشروطه در ۱۴ امرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی پیام خود را به ملت ایران چنین آغاز کردند. این آخرین جشن مشروطه رسمی بود که در این روز در ایران برگزار شد.

امروز ما گرد هم آمده‌ایم تا این روز مشروطه را جشن بگیریم. برای روشن ساختن مفهوم این روز باید آنچه را که این روز برای پدربزرگان ما مفهوم داشت را بدانیم. مردم ایران در دیکتاتوری قاجار زندگی می‌کردند. آموزش و پرورش و مدرسه‌ای وجود نداشت سیستم حقوقی نبود و آنچه که بود شریعت اسلام بود. قاضی‌ها ملایان دستاربند بودند و ۹۰ در صد ایران کشاورزان رعیت بدون هیچ کونه حقی بودند مردم ایران چنان در تنگدستی و فقر زندگی می‌کردند پزشک و دارویی وجود نداشت مردم به حال گذاشته شده بودند. اربابان و مالکان بزرگ زمینها و سرزمین‌های کشور ایران را میان خود تقسیم کرده بودند و برای مردم بی چاره ایران خدایی می‌کردند. با دستینه شدن فرمان مشروطه در ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۵ آگوست ۱۹۰۶ قرار بر این شد که دیکتاتور قاجار دگرگون شود. کمیسیونی برای نوشتن قانون انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شد و در ۱۸ شهریور ماه ۱۲۸۵ برابر با ۱۰ سپتامبر ۱۹۰۶ قانون انتخابات به آگاهی همگان رسید و ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ خورشیدی مجلس شورا ملی دوره قانونگزاری نخست گشایش یافت. این مجلس در چند ماه قانون اساسی نوشت که با آن ملت ایران توانستند دیکتاتوری قاجار را سرنگون سازند و یک کانستیتیوشنال مونارکی یا حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران (کانستیتیوشنال مونارکی) را بر قرار سازند.

مشروطه قاجاریان و ملایان را در شوک فرو برد. این دو گروه تلاش کردند که قدرتی را در دست داشتند و با آمدن مجلس شورای ملی از چنگشان به درآمده بود را دوباره به دست آورند. مجلس شورای ملی جایی که ملت ایران برای داشتنش جان بر کف مبارزه کرده بود قدرت مجلس را نگاهبانی کرد و علیه نیرنگ‌ها و دشمنی‌ها با مشروطه و مجلس پایدار ماند تا سرانجام در ۲۲ بهمن ماه ۱۲۸۵ خورشیدی محمدعلی سلطان قاجار در دستخط خود نوشت که دولت ایران مشروطه تام است.

در ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی مشروطه را محمدعلی سلطان دستینه کرد و با دستینه کردن محمدعلی سلطان پذیرفت که قدرت از سوی مردم ایران می‌آید و حقوق مردم بر پایه حقوق شهروندی باید محترم شناخته شود و اینکه حکومت در سه قوه قانونگذاری و مجریه و دادوری بخش شده است و این سه قوه همواره از یکدیگر جدا و مستقل هستند.

مشروطه دردی شد بر دل ملایان و بخش‌هایی از قانون اساسی مشروطه را نپذیرفتند. این گروه به سرکردگی شیخ فضل الله نوری خود را مشروعه نامیدند. امروز این گروه فقها نام دارند و دنباله روی ولایت فقیه می‌باشند. این گروه می‌گویند که قدرت از مردم نمی‌آید بلکه از الله می‌آید. دوم اینکه مسلمانان باید مطیع شریعت باشند مسلمانان آزاد نیستند مسلمانان حقوق بشری و شهروندی ندارند.

سوم اینکه قانون اساسی مشروطه می‌گوید که همه افراد ملت در برابر قانون یکسان هستند. در صورتی که شریعت میان مسلمان و غیر مسلمان فرق می‌گذارد بدین روی مسلمانان از غیرمسلمان حق و حقوق بیشتری دارند. دقیقا روی این سه اصل جمهوری اسلامی بر پا شده است.

پدر بزرگان ما برای مشروطه جنگیدند و نه برای مشروعه. اگر ما امروز مشروطه را جشن بگیریم آنگاه پیروزی مشروطه بر مشروعه را جشن می‌گیریم یا پیروزی نور بر تاریکی پیروزی پاکی‌ها بر اهریمن. امروز جشن آزادی مردم ایران بر زنجیرهای بندگی را می‌گیریم.

آنچه را که پدر بزرگان ما در سر داشتند سرانجام رضا شاه بزرگ با تکیه بر قانون اساسی مشروطه به انجام رساند. رضا شاه بود که از مردم ایران ملت ایران ساخت. ما وام دار رضا شاه بزرگ هستیم که امروز هر یک از ما که از هر جای ایران می‌آید از آذربایجان تا بلوچستان از خراسان تا خوزستان یا از تهران تا شیراز همه ما می‌توانیم بگوییم ما ایرانی هستیم . رضا شاه بزرگ بود که برای بزرگان ایران آرامگاه ساخت و غرور و سربلندی ما ایرانیان را به ما بازگرداند. رضا شاه پهلوی به جهانیان نشان داد که ایرانی بودن یعنی چه.

پس از رضا شاه بزرگ محمدرضا شاه پهلوی آریامهر کارهای پدر تاجدارش را پی گرفت. آریامهر شاهنشاه ایران مشروطه را با انقلاب شاه و ملت تکمیل کرد و با تکیه بر قانون اساسی مشروطه که می‌گوید همه ایرانیان در برابر قانون برابر هستند قانون انتخابات را دگرگون کرد و نیمی از جمعیت ایران را بانوان ایران آزادی زنانی ساخت که بتواند انتخاب کنند و انتخاب شوند. آریامهر با تکیه بر قانون اساسی مشروطه ایران مجلس سنا را تشکیل داد و مانند دیگر کشورها چون ایالات متحده امریکا و انگلستان و فرانسه گام دیگری در جدایی و استقلال سه قوه از یکدیگر برداشت. از مهمترین خویشکاری‌های دولت که ریاست آن به عهده شاهنشاه ایران بر پایه قانون اساسی است آریامهر دولت رفاه را برای ایرانیان منصوب کرد که رفاه و آسایش و امنیت همه ایرانیان از زمانی که چشم به جهان می‌گشایند تا واپسین دم از سوی دولت رفاه فراهم آید که آریامهر آن را تمدن بزرگ نامیدند.

اگر ما امروز از مشروطه می‌گوییم منظور ما این است یا بدان چم که تنها قانونی که از مجلس می‌گذرد اعتبار دارد یا رول آو لا

مشروطه ورژن ایرانی حکومت‌های مدرن در جهان است که دمکراتیک است. ما ایرانیان به جهانیان نشان داده‌ایم که چگونه یک کشور می‌تواند خود را از چنگال استعمار رهایی بخشد. ما به جهانیان نشان خواهیم که چگونه زنجیرهایی که به نام جمهوری اسلامی به دست و پای ایرانیان بستند را خواهیم گشود و مشروطه شاهنشاهی خود را بر اعتبار خود خواهیم نشاند.

جاوید شاه پاینده ایران

برقرار قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران

و در اهتراز باد پرچم سه رنگ زیبای شیر و خورشید نشان و تاجدار ایران.