روز سروش آریامهر ۶ مهر ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب مشروطه
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


پیام شاهنشاه به مناسبت سالروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

فرارسیدن روز سروش آریامهر را که نمایشگر استحکام و تعمیم اصل سالاری و مشارکت همه جانبه افراد ملت در پی‌ریزی سرنوشت خویش است، به مردم ایران شادباش می‌گوییم.
شش سال پیش با توشیح قانون اساسی در باب انجمن‌های ایالتی و ولایتی که تا آن زمان به مرحله اجرا در نیامده بود، مجال تحقق یافت و امکان آن فراهم آمد که ملت ایران علاوه بر مشارکت در سطح مملکتی از طریق مجالس مقننه در سطوح استان و شهرستان نیز در چگونگی توسعه و پیشرفت محل و منطقه خود سهیم باشند.
با شکل‌گیری انجمن‌های ملی، افق‌های تازه‌ای فرا روی ملت ایران گشوده شد تا مردم بتوانند درباره برنامه‌های گوناگون محلی اظهارنظر کنند و توسط نمایندگان انتخابی خود در تصمیم‌گیری‌ها با تشخیص اولویت‌ها و نیازهای محلی مشارکت مستقیم داشته‌باشند. ما از دیدگاه انقلاب شاه و ملت برای ساختمان نظام مردم سالاری از رهگذر این گونه انجمن‌ها اهمیت فراوان قائل و آنها را برای استقرار اصول فراگیرنده این انقلاب در جهت رسیدن به تمدن بزرگ ضروری می‌شماریم. مردم ایران هر قدر بیشتر و بهتر در تکوین این گونه انجمن‌ها شرکت کنند، در ایجاد یک پارچگی ملی و اجتماعی گام برمی‌دارند و به برنامه نوسازی ایران نو در چهارچوب سیاست عدم تمرکز کمک می‌کنند.
امسال برگزاری روز سروش آریامهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا انتخابات ۴۴۳ انجمن شهر و ۱۶۲ انجمن شهرستان و ۲۳۸ شورای آموزش منطقه‌ای در پیش است، که در جریان همین ماه انجام می‌شود و حزب رستاخیز ملت ایران در برگزاری اطمینان‌بخش آن مسئولیت ملی و تاریخی برعهده دارد. در این مورد ما دستور داده‌ایم تا حداکثر کوشش مبذول گردد تا همه مردم ایران بتوانند در این امر مهم ملی شرکت جویند و از میان نامزدهای اعلام شده، آنان را که می‌خواهند، برگزینند و به این انجمن‌ها گسیل دارند. با توجه به گسترش روزافزون اختیارات انجمن‌ها که از طریق اصلاحیه‌های قانونی و در قالب سیاست مستمر عدم تمرکز و سپردن کار مردم به دست مردم مشارکت فعالانه و صمیمانه عمومی در انتخابات، بهترین ضامن اصالت آن خواهدبود و در تکوین و تشکیل سازمان‌هایی که از هدف‌های انقلابی جامعه ایران مایه بگیرند، نقش ارزنده‌ای ایفا خواهدکرد.
توفیق همه کسانی را که با برداشتی مثبت و روحیه‌ای بیشتر و با صداقت و صمیمیت در این راه وظیفه ملی خود را انجام می‌دهند، خواستاریم.