روز جاوید

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی روز جاوید ۲۰ اسفند ماه

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش
شاهنشاه در میان خانواده جانباختگان ارتش ۱۳۴۰
شاهنشاه در روز جاوید ۱۳۴۱
شاهنشاه بر سینه فرزند یکی از جانباختگان مدال جاوید می‌نشانند ۱۳۴۴
شاهنشاه میان بازماندگان جان باختگان ۱۳۵۲
ShahanshahJashnJavid20Esfand1353.jpg
روز جاوید در باشگاه افسران سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی در پیشگاه والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی

روز جاوید یکی از کهن‌ترین آیین‌هایی ایرانی است که پدران ما هر سال یک بار به نشان ارج نهادن به ایرانیایی که در راه آزادی و استقلال سرزمین آریایی خود جان باخته بودند برپا می‌نمودند و والاترین بزرگداشت و احترام را به جای آورده و نام جانباختگان را می‌بردند. روز جاوید از هخامنشیان بر جای مانده است، این آیین دیرین، از سال ۱۳۲۰ خورشیدی که شبانه کشور ایران از سوی ارتش شوروی و بریتانیا بمباران و اشغال شد، به فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در روز ۲۰ اسفند ماه برپا می‌شود. آرمان برگزاری این آیین، بزرگداشت روان پاک سربازان از خودگذشته در راه نگاهبانی از دیهیم شاهنشاهی ایران و استقلال و آبروی ملی است. در این روز بازماندگان این راد مردان و راد بانوان، کسانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند و در این گیتی پر آشوب تنها مانده‌اند، گرد هم می‌آیند تا از آنان دلجویی شود. از ۲۲ بهمن ماه سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی، که ایران از سوی تروریست‌های اسلامی و مزدوران شرق و غرب اشغال شد، آیین روز جاوید دیگر برگزار نشد. به جای آن، پیوسته هزاران تن از سران و بلندپایگان کشوری و لشکری و ایرانیان نژاده از سوی رژیم غیرقانونی اسلامی چیره شده بر کشور ایران تا به امروز تیرباران و یا به دار آویخته می‌شوند. یاد جانباختگان در راه میهن راه گرامی بداریم و هر سال در روز ۲۰ اسفند ماه روز جاوید را به یاد این بزرگ بانوان و مردان ایران، در سایه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و نیاکانمان برگزار نماییم.

شهنشاها بلند آوازه کردی نام ایران را
که گشتی چون پدر از مهر فرزند شهیدان را
توکردی شاد از تدبیر خود روح نیاکان را
که از غم وارهاندی جمله دل‌های پریشان را
نوازش کردی از مهر خداوندی یتیمان را
بدین آزادگی جاوید نامت باد در دوران

۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۲ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی ساعت سه و نیم پس از نیمروز وارد باشگاه افسران شدند. از ساعت سه پس از نیمروز وزیران، نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا، رییس دربار شاهنشاهی، ژنرال‌های ارتش، استادهای دانشگاه، شهردار، رییس شهربانی فرماندار نظامی در باشگاه افسران گردآمدند. سرهنگ هدایت وزیر دفاع ملی سخنانی ایراد نمود و آیین جاوید را گشود. آنگاه یکی از دانشجویان آموزشگاه شهربانی چامه‌ای را که خود درباره جان باختگان ارتش سروده بود خواند. سپس سرگرد شاه زندی افسر اداره انتشارات ستاد ارتش نیز قصیده‌ای خواند، در این هنگام سرلشکر باتمانقلیچ رییس ستاد ارتش رویداد کشته شدن جانباختگان ارتش را از سال ۱۳۰۰ بیان داشت و از پیشگاه همایونی درخواست کرد که به احترام روان جان باختگان یک دقیقه باشندگان خاموش بمانند. سپس اعلیحضرت همایونی پشت میز رفتند و نشان جاوید را به خانواده‌های ۱- تیمسار سرتیپ اسدالله بایندر ۲- سرهنگ دوم علی اصغر سلطان میراحمدی ۳- سرهنگ ابوالفضل صاحب اختیاری ۴- ستوان یکم مهدی مظاهر کلهرودی ۵- ستوان یکم رحیم نخعی ۶- ستوان یکم محمود تیمورزاده ۷- ستوان دوم منوچهر ژیمناست دادند. در این زمان بانو فرح الملوک سلطان میراحمدی از سوی بازماندگان جان باختگان سخنانی در سپاسگزاری به پیشگاه شاهنشاهی پیشکش کرد.

۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۰ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر شانزدهمین روز جاوید در باشگاه افسران باشکوه فراوان برگزار شد. از ساعت دو و سی دقیقه پس از نیمروز بازماندگان جانباختگان ارتش، ژاندارمری و شهربانی کل کشور در باشگاه افسران گرد آمدند. سپس هیات دولت، ژنرال‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی و دیگر میهمانان به سالن وارد شدند. ساعت سه و سی دقیقه پس از نیمروز شاهنشاه گام بر پهنه باشگاه افسران نهادند و دسته موزیک سرود ملی ایران را نواخت و گارد آیین احترام را به جای آورد. در این هنگام شاهنشاه به جایگاه ویژه رفتند. هیات دولت و ژنرال‌های ارتش در بخش‌های شرقی و غربی تالار جای گرفتند. تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشتاران پشت تریبون قرارگرفت و سخنانی ابراز داشت:

شاهنشاها: تاریخ آیینه زمان و معیار قضاوت و عبرت ملت هاست. هستی و آزادی هر ملتی در گرو فداکاری و از جان گذشتگی فرزندان آن ملت است که صفحات زرین تاریخ را در اختیار آیندگان می‌گذارند. فرزندان این آب و خاک با داشتن چنین تاریخی بی یقین می‌دانند که نهال هستی و استقلال ایران کهن در سالیان دور و دراز و در توفان‌های مهیب حوادث هرگاه که نیازی پدید آمده با خون پاک هزاران جوان میهن پرست آبیاری گردیده است. حراست و نگهبانی عظمت و استقلال کشور از مقدس‌ترین وظایف هر ایرانی پاک نهاد بوده و میثاق این عهد و پیمان همانا خون سرخ فام فرزندان ایران است. دلبستگی و عشق و وفاداری به عظمت میهن و حفظ و حراست تاج و تخت دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران، فرزندان این سرزمین کهن را آماده فداکاری و از جان گذشتگی نموده و دشمنان ایران بدانند که گروگان هر وجب از خاک مقدس ایران خون بهای میلیون‌ها ایرانی وطن پرست و از جان گذشته است. ایرانی در طول تاریخ چندین هزار ساله خود به دنیا نشان داده است که در لحظات و دقایقی که استقلال کشورش در معرض خطر بوده، یک دل و یک زبان، زن و مرد، پیر و جوان به دور شمع فروزان عظمت و مظهر استقلال ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ به کمال شادی و سرافرازی مرگ پر افتخار را در راه سربلندی ایران استقبال می‌نماید. ایمان به خدای بزرگ و پیوستگی و علایق باطنی ملت ایران به شاه و میهن امری است که از هزاران سال پیش با خون ایرانیان عجین گشته و فرزندان کشور در دامان مادران ایرانی درس شاهپرستی و وطن پرستی را آموخته، شاهنشاه را مظهر استقلال و عظمت میهن می‌دانند. هر قدر دلبستگی به عظمت و استقلال کشور عمیق تر باشد به همان اندازه روح فداکاری ملت نیرومندتر می‌گردد، سرگذشت نیاکان سرمشق آیندگان قرارگرفته و برای همیشه فداکاری و جانبازی در راه نگاهداری آزادی و بزرگی کشور پا بر جا می‌ماند و فرزندان کشور بدانند که این تاریخ با عظمت ایران را به رایگان به ما ارزانی نداشته‌اند بلکه نتیجه جانبازی و فداکاری پدران از جان گذشته ماست.
امروز در اجرای منویات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران برای به پا داشتن این سنت باستانی و به یادبود روان پاک شهیدان ارتش و ژاندارمری و شهربانی برای شانزدهمین بار آیین باشکوه ایران کهن تجدید می‌گردد و هم اکنون در تمام پادگان‌های کشور نیز مراسمی در برابر نمثال مبارک ملوکانه برپاست و بازماندگان سرافراز هر یک از شهیدان به مهر شاهنشاه مستظهر و نشانه این افتخار را که - نشان جاوید - است بر سینه و در حقیقت بر قلب خود منقوش می‌دارند و این افتخار و سرافرازی برای همیشه در خانواده آنان جاوید خواهد بود. بانوان و مردان سیه پوش و نوباوگان هشیار دل و بیداربختی که امروز در پیشگاه مبارک پدر تاجدار و مِهرگشتر خود باریافته‌اند، بازماندگان همان راد مردانی هستند که برای ایفای سوگند وفاداری به شاهنشاه و میهن، خون خویش را نثار و اینک گرمی دست پر مهر و عطوفت اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران را بر سر و روی خود احساس می‌کنند و به حقیقت خود را سوگوار و ماتم زده نمی‌دانند.
ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی در دوران چهل سال عمر نوین خود در پیکار با دشمن به منظور حفظ تاج و تخت شاهنشاهی و میهن عزیز و تامین آسایش و امنیت جمعا ۳۵۳ افسر خود را به شرح زیر فربانی داده‌اند: سپهبد ۱ تن - سرلشکر ۳ تن - سرتیپ ۵ تن - سرهنگ ۲۴ تن - سرهنگ دو ۲۱ تن - سرگرد ۲۷ تن - سروان ۸۶ تن - ستوان یکم ۸۷ تن - ستوان دوم ۵۵ تن - ستوان سوم ۴۰ تن - هم ردیف افسر ۴ تن . در سال ۱۳۴۰ ۱- سرهنگ دو پیاده علیرضا تمجیدی ۲- سروان خلبان سیروس پورفهمیده ۳- سروان هوایی منوچهر صباحی ۴- سروان هوایی منصور ایزدیار ۵- ستوان یکم پیاده منوچهر مافی ۶- ستوان دو هوایی حسین قاسمی راد ۷- ستوان سه پیاده احمد فرخ یار جان باخته‌اند. هم چنین بازمانده شادروان یوسف هوچقانی که در غائله آذربایجان در سال ۱۳۲۴ جان باخته است به نام مهرانگیز هوچقانی به دریافت نشان جاوید سرافراز می‌گردد.
در پایان با فرستادن بهترین درود سربازی به روان پاک شهیدان راه استقلال و عظمت ایران از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران استدعا می‌شود اجازه فرمایند به پاس فداکاری نگاهبانان شهید میهن و اورنگ شاهنشاهی ایران همگان برپاخاسته و پس از یک دقیقه سکوت نزدیک‌ترین بازماندگان هر یک از جان باختگان به دست مبارک شاهانه به اعطای نشان جاوید که بلندترین و پرارج‌ترین گواه سربلندی خاندان آنان است سرافراز گردند.

پس از یک دقیقه خاموش ماندن برای آرامش روان جان باختگان، دسته موزیک آهنگ می‌نواخت. باشندگان همه به پا خاسته بودند، شاهنشاه در برابر میز نشان‌ها ایستادند و با ابراز مهربانی پدرانه خود از بازماندگان جان باختگان سال ۱۳۴۰ و نوازش فرزندان آنان، نشان‌های جاوید را به سینه بازماندگان برنشاندند. پس از این آیین، بانو پورفهمیده همسر سروان سیروس پورفهمیده سخنان پرشوری ایراد کرد و چامه‌ای به شاهنشاه پیشکش کرد. آنگاه بانو ثریا شاهرخی یکی دیگر از بازماندگان چامه‌ای خواند. ابراهیم صهبا برای روز تاریخی بیستم اسفندماه نیز چامه‌ای سروده بود و آن را خواند:

گر که محروم زدلجویی و مهر پدرم/ چون بود سایه شه بر سر من غم نخورم
پدرم جان گرامی به ره میهن داد/ تا ابد من ز نکو نامی او مفتخرم
ناگوار است به فرزند بسی مرگ پدر/ زانکه دیگر نکشد دست نوازش به سرم
لیک اگر رفت و به سر منزل جاوید شتافت/ از فداکاری و جانبازی او بهره ورم
سربلند که گرامی پدری داشته‌ام/ همه بینند در این مللک به چشم دگرم
نه یتیمم، که مرا شاه بود پشت و پناه/ مهربان مادری من خشک کند چشم ترم
ای پدر، ای که مرا با دل و جان پروردی/ نرود چهره مردانه تو از نظرم
در دل خاک تو با خاطر آسوده بخواب/ که ز نام تو سرافراز در این بوم و برم
جشن جاوید به یاد شهدای وطن است/تا همه خلق بدانند که والاگهرم
سایه لطف شهنشاه بود بر سر ما/ چه غم ار نیست به سر سایه لطف پدرم

در این هنگام شاهنشاه به جایگاه ویژه بازگشتند، هیات دولت و رییس ستاد بزرگ ارتشتاران در پیشگاه شاهنشاه بودند، بازماندگان افسران جان باخته به پیشگاه همایونی باریافتند و شاهنشاه بیش از چهل و پنج دقیقه با آنان گفتگو و دلجویی کردند و برای رفاه و آسایش بازماندگان دستورهایی به تیمسار ارتشبد حجازی دادند.


۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۱ ساعت سه و نیم پس از نیمروز هفدهمین آیین روز جاوید در پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی برگزار شد. در این آیین والاحضرت شاهپورها، نخست وزیر، وزیران، ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی، بازماندگان جان باختگان ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری و شهربانی و مدیران روزنامه‌ها نیز بودند. به ورود شاهنشاه به باشگاه افسران آیین نظامی انجام شد و سرود ملی ایران نواخته شد. آنگاه شاهنشاه به جایگاه ویژه در تالار باشگاه افسران رفتند. در این هنگام تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشتاران گزارشی را به آگاهی همایونی رسانید:

شاهنشاها: دنیای کهن شاهد فراز و نشیب‌های زیادی برای ملت‌ها بوده و تاریخ گیتی گنجینه یادبودهای فراوان اقوام مختلفه است که صفحات زرینش نمودار سرافرازی‌ها و افتخارات ملل می‌باشد. گرامی میهن عزیز ما ایران که در طی قرون متمادی توانسته است نام خود را در تاریخ افتخارات جهان جاویدان سازد تنها در سایه فداکاری و جانفشانی فرزندان پاک سرشت به این موهبت عظیم نایل آمده است. فرزندان این آب و خاک با داشتن چنین تاریخی به یقین می‌دانند که نهال هستی و استقلال ایران کهن در سالیان دراز و در توفان‌های مهیب حوادث هر گاه که نیازی پدید آمده با خون پاک هزاران جوان میهن پرست آبیاری گردیده است. حراست و نگهبانی عظمت و استقلال کشور از مقدس‌ترین وظایف هر ایرانی پاک نهاد بوده و میثاق این عهد و پیمان همانا خون سرخ فام فرزندان ایران است. دلبستگی و عشق و وفاداری به عظمت میهن و حفظ و حراست تاج و تخت شاهنشاهی ایران فرزندان این سرزمین کهن را آماده فداکاری و از جان گذشتگی نموده و دشمنان ایران بدانند که گروگان هر وجب از خاک مقدس ایران خون بهای میلیون‌ها ایرانی وطن پرست و از جان گذشته است. ایرانی در طول تاریخ چند هزار ساله خود به دنیا نشان داده است که در لحظات و دقایقی که استقلال کشورش در معرض خطر بوده یک دل و یک زبان، زن و مرد، پیر و جوان به دور شمع فروزان عظمت و مظهر استقلال ایران، اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران گرد آمده و به فرمان همایونش با کمال شادی و سرافرازی مرگ پر افتخار را در راه سربلندی ایران استقبال می‌نمایند. ایمان به خدای بزرگ و پیوستگی و علایق باطنی ملت ایران به « شاه و میهن » امری است که از هزاران سال پیش با خون ایرانیان عجین گشته و فرزندان کشور در دامان مادران ایرانی درس شاه پرستی و وطن پرستی را آموخته شاهنشاه را مظهر استقلال و عظمت میهن می‌دانند. هر قدر دلبستگی به استقلال کشور عمیق تر باشد به همان اندازه روح فداکاری ملت نیرومندتر می‌گردد. سرگذشت نیاکان سرمشق آیندگان قرارگرفته و برای همیشه فداکاری و جانبازی در راه نگاهداری آزادی و بزرگی کشور پا بر جا می‌ماند و فرزندان کشور بدانند که این تاریخ با عظمت را به رایگان به ما ارزانی نداشته‌اند بلکه نتیجه جانبازی و فداکاری پدران از جان گذشته ماست.
امروز در اجرای منویات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران برای بپا داشتن این سنت باستانی و به یاد بود روان پاک شهیدان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور برای هفدهمین بار آیین باشکوه ایران کهن تجدید می‌گردد و هم اکنون در تمام پادگان‌های کشور نیز مراسمی در برابر تمثال مبارک ملوکانه برپاست و بازماندگان سرافراز هر یک از شهیدان به مهر شاهنشاه مستظهر و نشان این افتخار را که « نشان جاوید » است بر سینه و در حقیقت بر قلب خود منقوش می‌دارند و این افتخار و سرافرازی برای همیشه در خانواده آنان جاوید خواهد بود. بانوان و مردان سیه پوش و نوباوگان هشیار دل و بیدار بختی که امروز در پیشگاه مبارک پدر تاجدار و مهرگستر خود باریافته‌اند، بازماندگان همان رادمردانی هستند که برای ایفای سوگند وفاداری به شاهنشاه و میهن خون خویش را نثار و اینک گرمی دست پر مهر و عطوفت اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران را بر سر و روی خود احساس می‌کنند و به حقیقت خود را سوگوار و ماتم زده نمی‌دانند.
ارتش شاهنشاهی ایران و ژاندارمری و شهربانی کل کشور در دوران ۴۱ سال عمر نوین خود در پیکار با دشمنان به منظور حفظ تاج و تخت شاهنشاهی و میهن عزیز و تامین آسایش و امنیت جمعا ۳۶۷ افسر خود را به شرح زیر قربانی داده است: سپهبد ۱ تن، سرلشکر ۳ تن، سرتیپ ۵ تن، سرهنگ ۲۵ تن، سرهنگ دوم ۲۳ تن، سرگرد ۲۸ تن، سروان ۸۹ تن، ستوان یکم ۸۷ تن، ستوان دو ۶۰ تن، ستوان سه ۴۱ تن، همردیف افسر ۵ تن. در سال ۱۳۴۱ سرهنگ فنی هوایی حسن نصیری مطلق، سرهنگ دو سوار غلامحسین فتحی مقدم، سرهنگ دو خلبان محمد مهاجر ایروانی، سرگرد ژاندارم مرتضی فاطمی زاده، همردیف سرگرد مالی علی پروین، سروان پزشک محمد مهدی کاشانی، سروان خلبان هوشنگ والی فرد، سروان خلبان ایرج مخابری، ستوان دوم خلبان نصرالله جوانیان، ستوان دو خلبان محمد حاج اسمعیل حسین آبادی، ستوان دو مهندس محمود محمدی، ستوان دو مهندس نصرت الله سمیعی مجد آبادی فراهانی، ستوان دو ذخایر مرتضی غنچه، ستوان سه فنی آجودانی حسین کاظمی نیا جان باخته‌اند. هم چنین بازماندگان شادروان سرگرد حبیبی به نام جواد حبیبی به دریافت نشان جاوید سرافراز می‌گردد. در پایان با فرستادن بهترین درود سربازی به روان پاک شهیدان راه استقلال و عظمت ایران از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران استدعا می‌شود اجازه فرمایند به پاس فداکاری نگهبانان شهید میهن و اورنگ شاهنشاهی ایران همگان به پا خاسته و پس از یک دقیقه سکوت نزدیک‌ترین بازماندگان هر یک از شهدا به دست مبارک شاهانه به اعطای نشان جاوید که بلندترین گواه سربلندی خاندان آنان است سرافراز گردند.

پس از پایان گزارش تیمسار ارتشبد حجازی و یک دقیقه خاموشی برای آرامش روان جان باختگان، شاهنشاه در برابر میز نشان‌ها قرارگرفتند و بازماندگان افسران سال ۱۳۴۱ را به دریافت نشان جاوید سرافراز فرمودند. در این هنگام همسر سروان خلبان جان باخته ایرج مخابری سخنانی ایراد کرد و سپس دختر سرهنگ هوایی حسن نصیری مطلق چامه‌ای در برگزاری روز جاوید خواند. این آیین در میان ابراز شور و هیجان بازماندگان به شاهنشاه پایان یافت.


۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۴ آیین روز جاوید در پیشگاه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران باشکوه فراوان برگزار شد. شاهنشاه در این آیین از خانواده جانباختگان دلجویی کردند و با مهربانی ویژه همایونی غبار اندوهی که در سوگ از دست رفتگانشان بر روی بازماندگان آنان نشسته بود را با مهربانی پدرانه زدودند. بازماندگان افسرانی که در سال ۱۳۴۴ در راه میهن جان باخته بودند به دریافت نشان جاوید از دست شاهنشاه سرافراز شدند. در این آیین والاحضرت شاهپورها، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، هیات وزیران، مهندس شریف امامی رییس مجلس سنا، مهندس ریاضی رییس مجلس شورای ملی، تیمسار ارتشبد دکتر آریانا رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، رییس کل تشریفات شاهنشاهی، گروهی از نمایندگان دو مجلس و ژنرال‌های ارتش، ژاندارمری و شهربانی کل کشور و شماری از بزرگان کشور بودند.


۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۹ ساعت سه و نیم پس از نیمروز آیین روز جاوید با بودن والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، امیرعباس هویدا نخست وزیر، وزیر دربار شاهنشاهی، شماری از وزیران، تیمسار ارتشبد فریدون جم رییس ستاد بزرگ ارتشتاران و شماری از بزرگان کشوری و لشکری برگزار شد. تیمسار ارتشبد فریدون جم رییس ستاد بزرگ ارتشتاران در سخنرانی خود چنین گفت:

باز روز افتخار و سربلندی نیروهای مسلح شاهنشاهی فرارسیده است و عده‌ای دیگر از جانبازان میهن که وفای به سوگند سربازی را عملا به ثبوت رسانیده‌اند از بین ما رخت بر بسته و به افتخار شهادت در راه میهن نایل آمده‌اند. اینان خانواده‌های خود و خاندان نیروهای مسلح شاهنشاهی را با فداکاری خود سرافراز ساخته‌اند. ما امروز در این خانه ارتش جمع شده‌ایم که در مقابل روان تابناک این سربازان میهن سر تعظیم فرود آوریم و به همگان یادآور شویم که این جانبازان بزرگترین درس سربازی و وظیفه شناسی را به ما داده‌اند. جانبازانی که در راه عشق به میهن به افتخار شهادت نایل آمده‌اند چراغ عمرشان خاموشی نگرفته بلکه عمر جاودانی یافته‌اند و برای خود و خانواده و میهن خود سرافرازی ابدی کسب کرده‌اند و نامشان چون خورشیدی درخشان همواره بر تارک تاریخ جانبازی‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد درخشید و به همین سبب ما امروز در این مجلس پرشکوه برای سوگواری گرد نیامده‌ایم بلکه با افتخار، جشنی به نام جشن جاوید برپاساخته‌ایم و جاودان بودن آنها را جشن می‌گیریم.
خواهران و برادران عزیز: شهادت در راه میهن یعنی وفای به پیمان پایمردی و دلاوری در عشق و مهرورزی به میهن و انجام وظیفه به سر حد کمال ، فداکاری و از خود گذشتگی مردان شما سبب گردیده است که به چنین پایگاه عزت و سربلندی نایل آیید. اینک به شما خواهران و برادران که عزیزان خود را از دست داده‌اید می‌گوییم آنان عاشق و دلباخته میهن بودند و اگر امروز با گوش جان به زمزمه روان پاکشان گوش فرادهیم آوای آنان را خواهیم شنید که به مام میهن می‌گویند: جان ما فدای تو باد همیشه شاد و سرافرازی جاودانه بمان و خدمت ما را پذیرا باش. در این لحظه باشکوه تمام فکر ما متوجه فرماندهی عظیم الشان و ولینعمت مفخم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر است و یقینا شما عزیزان خواهان آن هستید که پیام عبودیت و تشکرات قلبی شما را از مراحم مستمر شاهانه به شرف عرض مبارکشان برسانم. تیمسار ارتشبد جم افزود نیروهای مسلح شاهنشاهی در سالی که گذشت شمار ده تن افسر و درجه دار و سرباز جان باختند و ۶۸ تن افسر، درجه دار و سرباز درگذشتند. خانواده‌های جان باختگان و درگذشتگان امروز به دریافت نشان جاوید و سربلندی سرافراز خواهند شد.

آنگاه باشندگان به پاس آرامش روان جان باختگان میهن یک دقیقه خاموش ماندند. آهنگ جانبازان از سوی گروه همسرایان نینوا خوانده شد و والاحضرت غلامرضا نشان‌های جاوید را بر سینه بازماندگان آنان برنشاندند. در پایان والاحضرت با بازماندگان به گفتگو پرداختند و دستورهایی درباره رفاه آنان دادند و قرار شد که باشگاهی برای بازماندگان جان باختگان بنیاد شود. آیین جاوید در پادگان‌ها و مراکز نظامی کشور نیز برگزار شد.


۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۰ آیین روز جاوید در پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در باشگاه افسران و با بودن والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، والاحضرت عبدالرضا پهلوی، امیرعباس هویدا نخست وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، وزیر دربار شاهنشاهی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، شماری از وزیران، رییس کل تشریفات شاهنشاهی، فرماندهان نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی و ژنرال آجودان شاهنشاهی و شماری از بلندپایگان کشوری و لشکری برگزار شد. ارتشبد غلامرضا ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران پس از سپاسگزاری از بودن شاهنشاه آریامهر در این جشن کهن، سخنانی درباره این آیین جاوید به آگاهی همایونی رسانید:

پیوند ناگسستنی و رابطه قلبی کلیه مردم این کشور، به ویژه سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی با شاهنشاه آریامهر، آن چنان استوار و صمیمانه است که همگی افسران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی فرمانده تاجدار خود را تا سر حد پرستش گرامی داشته و همواره آماده برای جانبازی و فداکاری می‌باشند. ما سربازان شاهنشاه را قبله گاه امید و دلسوز و حامی خود می‌دانیم و سرافرازیم که چه در زمان حیات و چه پس از مرگ، همواره خود و خانواده مان از فروغ مهر و عطوفت و مراحم شاهانه برخوردار می‌باشیم. نیروهای مسلح شاهنشاهی در سالی که گذشت ۲۹ افسر جان باخته در راه انجام وظیفه داشتاست. ما افسران، درجه داران و سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی، در این آیین به روان پاک درود فرستاده و سوگند یاد می‌کنیم رهرو راهی باشیم که این آزاد مردان رفته‌اند.

پس از گزارش ارتشبد ازهاری و یک دقیقه خاموش ماندن برای آرامش روان جان باختگان و درگذشتگان، سرود جانبازان خوانده شد. شاهنشاه آریامهر پشت میز بزرگی که نشان‌ها و فرمان‌ها بر روی آن قرارداشت رفتند، نام یک یک جان باختگان را می‌خواندند و بازمانده درجه یک وی به کنار میز می‌رفت. نام پسر سپهبد فرسیو نخستین نامی بود که خوانده شد. شاهنشاه نشان جاوید را به سینه وی زدند و او دوباره آرام به جای خود بازگشت. در روز ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ سه تن از چریک‌های فدایی خلق با مسلسل و کوکتل مولوتف به خودروی سپهبد فرسیو یورش بردند و سپهبد را به مسلسل بستند. در پایان جشن جاوید بازماندگان جان باختگان سرافراز شدند که از نزدیک با شاهنشاه گفتگو کنند.

۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۲ در پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر جشن جاوید در باشگاه افسران برگزار شد. در این آیین والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، والاحضرت عبدالرضا پهلوی، رییس مجلس سنا ، رییس مجلس شورای ملی و شماری از نمایندگان دو مجلس، شماری از وزیران، رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت، رییس کل تشریفات شاهنشاهی، فرماندهان نیروهای مسلح شاهنشاهی، بلندپایگان لشکری و کشوری و خانواده جان باختگان نیز بودند. پس از ورود شاهنشاه آریامهر به تالار باشگاه افسران، تیمسار ارتشبد ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران پس از خوش آمدگویی گزارشی از جانبازی ارتشیان را به آگاهی همایونی رساند:

این رزمندگان جانباز ، شاهنشاه بزرگ، با آفریدن حماسه‌ای جاویدان، شبیخون ناجوانمردانه تجاوزکاران را در هم شکسته و چنان آنها را تار و مار کردند که دوره پرشکوه تادر شاه افشار در خاطره‌ها تجدید شد. با همین انگیزه و همین غرور، امروز ما در این مجلس پرشکوه برای سوگواری گرد نیامده‌ایم، بلکه با افتخار و سربلندی جانباختگان راه میهن ، جشن پرشکوه جاوید بر پا ساخته‌ایم و جاودان بودن این شهیدان را جشن می‌گیریم.
شاهنشاها:در سال گذشته در نیروهای مسلح شاهنشاهی ۲ افسر، ۳۶ درجه دار و سرباز و ۱۴ دلاور در راه سرفرازی میهن جان باخته‌اند و ۲۰ افسر و ۱۱۴ درجه دار و سرباز در راه انجام وظیفه جان داده‌اند. ما افسران، درجه داران و سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی و نیروی پایداری به روان پاک آنان درود فرستاده و سوگند یاد می‌کنیم که چون آنان در حفظ و حراست و بزرگداشت آیین جاوید شاهنشاهی و پاسداری از مرز و بوم رهرو راهی باشیم که این آزاد مردان دلیر رفته‌اند.

در پایان یک دقیقه سکوت برای آرامش روان جان باختگان داده شد و سپس به هنگام خواندن سرود سپاس بازماندگان، شاهنشاه آریامهر نشان‌های جاوید را به نزدیک‌ترین بازماندگان جان باختگان دادند. همزمان با برگزاری جشن جاوید در تهران، این آیین در پادگان‌های کشور برگزار شد و خانواده جانبازان به دریافت نشان جاوید سرافراز شدند.


۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۳ ساعاتی پس از نیمروز جشن جاوید در باشگاه افسران در پیشگاه شاهنشاه آریامهر با بودن والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، والاحضرت عبدالرضا پهلوی، امیر عباس هویدا نخست وزیر، رییس مجلس سنا ، رییس مجلس شورای ملی و شماری از وزرا و بلندپایگان لشکری و کشوری و خانواده‌های جانباختگان در راه میهن برگزار شد. تیمسار ارتشبد ازهاری خوش آمد گفت و در گزارشی گفت:

شاهنشاها: از هنگامی که آفتاب درخشان آیین شاهنشاهی بر این سرزمین تابیدن گرفت، ایران در پهنه گیتی شکوه و بقای جاوید یافت. پایداری و ارجمندی این مرز و بوم مبتنی بر آرمان‌های میهنی رژیم شاهنشاهی، منش یزدانی و بزرگواری‌های شاهنشاهان و جانبازی مردان دلیری است که در راه آیین شاهنشاهی و پاسداری از این سرزمین اهورایی به جان کوشیدند و در مصاف با دشمنان جان باختند و جاویدان شدند.
اعلیحضرتا: تابش آفتاب آریامهری و پرتوی که هم اکنون با نزول اجلال مبارک شاهانه در این جشن بزرگ و جاوید به پاس جانبازان شهید، بر این فرخنده انجمن تابیده است، برای جانبازان آیین شاهنشاهی و مرز و بوم ایران زمین، افتخار آفرین است. ما سربازان « شکوه جانبازی » را در فروغ مهر بی پایانی که در این دم به بازماندگان و فرزندان شهیدان نیک بخت ارزانی فرموده‌اید، آشکارا می‌بینیم و بر خود می‌بالیم. به فروغ سربازی سوگند، هرگز ارج جانبازی را بدینسان که در آیینه این جشن جاوید، غرورانگیز می‌بینیم، نمی‌توان دید همان گونه که آیین شاهنشاهی و پاسداری از میهن سزاوار جانبازیست، مهر بی پایان آریامهری نیز خون بهای گرانبهاییست که گرانمایه تر از آن در خزانه روزگار نیست.
شاهنشاها: سربازی هنریست بزرگ، گذشتیست بی پایان و دانشی است بی کران که توانی چون کوه، روانی خداوندی، منش انسانی و دلی چون دریا می‌خواهد و ذات مبارک همایونی سمبل این صفات برای ما سربازان می‌باشند.
اعلیحضرتا: در سال گذشته از شجاعان جانباز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹ افسر، ۱۶ درجه دار و ۵۶ سرباز در راه میهن عزیز جان باختند و ۱۵ افسر، ۷۶ درجه دار و ۴۱ سرباز در راه انجام وظیفه جان دادند. ما ، سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی، به پاس روان شهدای راه میهن، پیمان سربازی خود را در این لحظه پر فروغ تکرار می‌کنیم که در راه فرمان‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران و در راه پاسداری از مرز و بوم کشور شاهنشاهی ایران و رژیم شاهنشاهی ایران تا جان داریم رزم هستی بخش را پذیره شویم. از پرودگار توانا سلامتی و سعادت علیاحضرت شهبانوی ایران و والاحضرت همایون ولایتعهد پاک سرشت را خواستار شده و یک دل و یک زبان می‌گوییم جاوید اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران - پاینده ایران - نیرومند و پایدار نیروهای مسلح شاهنشاهی. از پیشگاه مبارک شاهانه درخواست می‌نماید اجازه مرحمت فرمایند برای شادی و آرامش روان شهدا و جانبازان راه میهن و شاهنشاه به پا خیزیم و یک دقیقه سکوت نماییم. (پس از پایان سکوت) اینک بازماندگان جان باختگان چشم به راه مهر جان پرور شاهنشاه توانا و بزرگ خود بوده و از پیشگاه مبارک همایونی استدعا دارد اجازه مرحمت فرمایند که نام برازنده این شهیدان خوانده شود و نزدیک‌ترین بازماندگان آنها به دریافت نشان جاوید و سربلندی از دست مبارک آن فرماندهی تاجدار سرافراز گردند.

سپس شاهنشاه آریامهر نشان‌های جاوید و سربلندی بازماندگان شهیدان را به سینه آنان نشاندند. آنگاه « گروه هم سرایان نینوا » آهنگ سپاس بازماندگان را اجرا کردند. در پایان این آیین باشکوه شاهنشاه آریامهر وارد سالن ویژه شدند و بازماندگان شهیدان و درگذشتگان در راه انجام وظیفه درخواست‌های خود را به معظم له گفتند. شاهنشاه آریامهر دستورهایی در فراهم ساختن آسایش و رفاه آنان دادند.


۲۰ اسفند ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی آیین جاوید در باشگاه افسران با بودن والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، امیرعباس هویدا نخست وزیر و دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران ، شریف امامی رییس مجلس سنا، ریاضی رییس مجلس شورای ملی، تنی چند از وزیران، تیمسار ارتشبد ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، تیمسار هاشمی نژاد آجودان شاهنشاه آریامهر، فرماندهان، ژنرال‌ها و گروهی از افسران نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی و بازماندگان جان باختگان در راه میهن برگزار شد. در آغاز تیمسار ارتشبد ازهاری در سخنانی گفت:

برای همه ما جان نثاران شاهنشاه آریامهر مایه بسی امید و دلگرمی است که چه در دوران حیات و چه پس از مرگ از الطاف و مراحم بی پایان شاهانه برخوردار بوده و مهر و محبت و عنایات آن فرماندهی تاجدار همواره شامل حال ما و خانواده ما می‌باشد و بالاترین نشانه آن تابش آفتاب گرم آریامهری است که به پاس جانبازان شهید بر این جشن بزرگ و جاوید تابیده است و برای همه ما جان نثاران شاهنشاه آریامهر مایه بسی افتخار و سرافرازی است. پایداری و ارجمندی این مرز و بوم مبتنی بر آیین شاهنشاهی و آرمان‌های میهنی و خصایل پر ارج شاهنشاهان و جان بازی مردان دلیری است که در کسوت سربازی در راه آیین شاهنشاهی و پاسداری از این سرزمین به جان کوشیدند و در برابر دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم جان باختند و جاویدان شدند. همانگونه که آیین شاهنشاهی و پاسداری از مقدسات ملی و میهنی سزاوار جانبازیست و جان سرباز را در برابر آن ارجی نیست، مهر بی پایان آریامهری نیز بدینسان که در آیین این جشن جاوید غرورانگیز می‌بینیم گرانبهاترین پاداشی است که ب جانبازان میهن ارزانی می‌گردد. در سال گذشته از نیروی مسلح شاهنشاهی، ۸ افسر، ۵۴ درجه دار و سرباز در راه میهن عزیز جان باخته‌اند. هم چنین ۱۷ افسر و ۱۲۸ درجه دار و سرباز و ۴ افزارمند در راه انجام وظیفه جان باختند. ما سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی به روان پاک این دلیران شهید درود می‌فرستیم و در این لحظه پر فروغ پیمان سربازی خود را تکرار می‌کنیم و آرزو می‌نماییم که در راه فرمان‌های اعلیحضرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران و پاسداری از آیین شاهنشاهی و میهن عزیز رهرو راهی باشیم که این آزاد مردان رفته‌اند.

پس از سخنان ارتشبد ازهاری باشندگان به پا خاستند و یک دقیقه برای شادی و آرامش روان جانبازان میهن خاموش ماندند. سپس از والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی درخواست شد که نام جان باختگان را بخوانند و نزدیکترین بازمانده آنها سرافراز به دریافت نشان جاوید شدند. در این هنگام آهنگ جانبازان از سوی « گروه کُر همسرایان نینوا » خوانده شد و والاحضرت شاهپور غلامرضا نشان‌ها و فرمان‌های بازماندگان کسانی که در راه انجام وظیفه حان باخته بودند را دادند. آنگاه بانو صدیقه رضایی همسر سرهنگ جان باخته محمد رضایی به نمایندگی از سوی خانواده‌های جان باختگان سخنانی ایراد کرد.


۲۰ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی جشن جاوید در باشگاه افسران با بودن والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی و جمشید آموزگار نخست وزیر، عبداله ریاضی رییس مجلس شورای ملی، تیمسار ارتشبد ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، فرماندهان نیروهای مسلح شاهنشاهی و بلندپایگان کشوری و لشکری برگزار شد. تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری در سخنانی با اشاره به دلاوری و جانبازی‌های دلیر مردان ایرانی گفت:

بزرگترین آرزوی قلبی ما جانبازان دستیابی به مقام والای شهادت است زیرا که جان ما را در برابر اجرای فرمان‌های فرماندهی تاجدار، حفظ و حراست مرز و بوم میهن و پاسداری از مقدسات ملی و میهنی ارجی نیست. در سال گذشته ۳ افسر و یک درجه دار از جانبازان نیروهای مسلح شاهنشاهی در راه میهن عزیز به مقام شهادت نایل گشته‌اند و ۲۵ افسر و ۱۲۰ درجه دار و ۴۲ تن سرباز در راه انجام وظایف سربازی خود جان باخته‌اند. ما سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی در این آیین جاوید پرشکوه به روان پاک آن شهیدان دلیر درود می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم که ما جان نثاران نیز رهرو راهی باشیم که آنان رفته‌اند و به همان مقامی دست یابیم که آنان نایل گشته‌اند.

پس از یک دقیقه خاموش ماندن برای آرامش روان خان باختگان و درگذشتگان، بازماندگان جانبازان جاوید به دریافت نشان از دست والاحضرت شاهپور غلامرضا سرفراز گردیدند. همزمان با برگزاری آیین جاوید در باشگاه افسران مرکز، این آیین در باشگاه افسران نیروی دریایی شاهنشاهی و پادگان‌های رضاییه، گرگان، خرم آباد، شیراز، اهواز و دیگر پادگان‌ها در سراسر کشور برگزار شد و خانواده جانبازان به دریافت نشان جاوید سرافراز شدند.

جشن جاوید نوشتاری است برای همه جانباختگان در راه ایران و همه افسران دلیری که به دست رژیم اسلامی و به کارگردانی کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور تیرباران شدند همان تروریست‌های دست پرورده یاسر عرفات و معمر قذافی و پشتیبانی شده از سوی استعمار جهانی - روانشان شاد - پاینده ایران