روزنامه کاوه گزارشگر رخدادهای جنگ جهانی اول و مبارزه ملت ایران علیه اشغال از سوی ارتش روسیه و انگلیس از دی ماه ۱۲۹۴ تا اسفند ماه ۱۳۰۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم
روزنامه کاوه
ویراستاران روزنامه کاوه از راست: محمدعلی جمال‌زاده، حسن تقی‌زاده، رضا تربیت

روزنامه کاوه گزارشگر رخدادهای جنگ جهانی اول و مبارزه ملت ایران علیه اشغال از سوی ارتش روسیه و انگلیس از دی ماه ۱۲۹۴ تا اسفند ماه ۱۳۰۰ - روزنامه کاوه روزنامه پارسی زبانی بود که از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۱ در شهر برلین با هزینه دولت آلمان چاپ می‌شد. دارنده امتیاز و سردبیر روزنامه کاوه حسن تقی‌زاده، محمدعلی جمال‌زاده و محمد قزوینی بودند. روزنامه کاوه ارگان ناسیونالیست‌های ایران بود.
 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۴ سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۲۹۴ - قوای جنگی ایران - اکاذیب مضحکه جراید اتفاق، سرگذشت ولیعهد آلمان - قزاق ایران - اخبار ایران: تبدل هیات وزرای ایران، پیشرفت‌های اخیر آلمان در فرانسه، فتح درازو (دراج)، جنگ بحری، حریق کشتی، اشعار کردی وطنی، لطیفه، تصحیح.


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۵ و ۶ سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۲۹۵ - نوروز جمشیدی - نوروز، به قلم پروفسور دکتر کایگر آلمانی - نظری به تاریخ و درس عبرت ، داستان گرجستان یا فردای ایران - صورت عهدنامه ای که در ۲۳ شعبان سنه ۱۱۹۷ هجری مابین پادشاه گرجستان هراکلیوس و اعلیحضرت ملکه روسیه کاترین دوم بسته شد - صورت عهدنامه ای که در تفلیس در ۲۵ جمادی‌الاخر سنه ۱۳۱۴ مابین اعلیحضرت امیپراتور روسیه پول اول و تسار گرجستان ژرژ دوازدهم پسر هراکلیوس بسته شد - مکتوب - خدمت نمی کنید خیانت چرا؟ اکاذیب مضحکه: تلگرافات تهنیت در باب فتح درازو - پروراندن خرگوش در سالون‌ها


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۷ و ۸ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۲۹۵ - نظری به تاریخ و درس عبرت: انقراض لهستان یا اخطار به ایرانیان - لایحه که ملل خارجی روس به رئیس جمهوری ممالک متحده امریکا مستر ویلسون نوشته و از او استدعای مساعدت نموده است. واقعه اسفناک ماسوف علیه گراف کانیتز - سقوط کوت العماره - دروغ صریح - جدول کامل تلفات: کشتی‌های تجاری دول متفقین و بی‌طرف
 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۱ سه‌شنبه ۲۴ امرداد ۱۲۹۵ - حالت ایران از نقطه نظر یک بی‌طرف - عید فطر اسرای مسلمان در آلمان - حمله بزرگ روس‌ها در میدان جنگ شرق - به یادگار مرحوم اشرف زاده - نشان صلیب آهن به ماژور محمد تقی خان - احصاییه جنگی دو ساله آلمان - دارزدن "سر راجر کرمنت" - بعد از کرمانشاه همدان • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۳ یکشنبه ۲۳ مهر ۱۲۹۵ - نظری به تاریخ و درس عبرت یا ماجرای هندوستان قسمت اول: افتتاح اولین روابط هند با اروپا - استیلای انگلیسیان بر بنگاله - استیلای انگلیسها بر بنارس - انقراض سلطنت میسور - تیپو سلطان - انقراض سلطنت مارلتها - استیلای انگلیسها بر سند - استیلای انگلیسها بر پنجاب - انقراض سلطنت عوض (اوده) - اخبار اخیره ایران - اوضاع رومانی


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۴ شنبه ۲۴ آبان ۱۲۹۵ - نشور لهستان فرمان حیات - نظری به تاریخ و درس عبرت یا ماجرای هندوستان قسمت دوم: شورش سپاهیان - مقدمات شورش - آغاز شورش در دهلی - شورش لکتاهو - شورش بنارس - شورش کانپور - اختتام شورش - حال حالیه هندوستان - اخبار اخیره ایران - اولین روز استقلال لهستان در ورشو


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۵ جمعه ۱۰ آذر ۱۲۹۵ - نوید سلطانی - نظری به تاریخ و درس عبرت، فتح قفقاز یا کلید تسخیر ایران و هند - وضع جغرافیایی و اختلاط نژادهای مختلف در قفقاز - نظر تاریخی در قفقاز - بایرن و ایران - ورود (میرزا سلیمان) - تلگراف تسلیت اعلیحضرت سلطان احمد شاه - آخرین خبر (سقوط بخارست)


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۶ جمعه ۲۴ آذر ۱۲۹۵ - رومانی هم - نظری به تاریخ و درس عبرت، فتح قفقاز یا کلید تسخیر ایران و هند، قسمت دوم، مقاومت و جهاد اهالی قفقاز بر ضد روسیه: ظهور قاضی ملا محمد، ظهور شیخ شامل و مقاومت بیست و پنج ساله او - لرد گری - تلفات دو ساله جنگ بحری - تکذیب - لایحه


 • روزنامه کاوه سال نخست شماره ۱۷ جمعه ۱۱ دی ۱۲۹۵ - اولین قدم به طرف صلح - نظری به تاریخ و درس عبرت، فتح قفقاز یا کلید تسخیر ایران و هند، قسمت سوم - تغییر نقشه فتح قفقاز - اسیر شدن شیخ شامل - خاتمه کار قفقاز - آرزوی اهالی قفقاز - تلفات متفقین - پاداش فتوت - خطابه همایونی امپپراطور آلمان به قشون بری و بحری به مناسبت سال اول - تهمت - توپ ‌های پلونا - حسن اثر فتوحات قشون اسلامی عثمانی - تلفات کشتی‌های جنگی متفقین از ابتدای جنگ تاکنون


 • روزنامه کاوه سال دوم شماره ۱۸ و ۱۹ جمعه ۲۶ بهمن ۱۲۹۵ - سال دوم کاوه - جنگ جهانگیر در یک سال گذشته - دول بی‌طرف - قشون لهستان - مسله صلح - جنگ در دریا - هوانوردان - وقایع مختلفه - اما واقعات یک ساله گذشته در ایران - خلاصه وقایع ایران در سال گذشته - صاحب منصبان سویدی قراسوران ایران: صورت مشروحه صاحب منصبان سویدی - تلگراف دادخواهی از طرف وطن‌پرستان ایران به ویلسون پرزیدنت ایالات متحده امریکا - تبریک نامه از طرف اداره کاوه به اعلیحضرت امپراتور آلمان


 • روزنامه کاوه سال دوم شماره ۲۰ یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۲۹۶ - باز اتمام حجت - ششمین قرض داخلی دولت آلمان - جنگ زیر دریایی - آلمان‌ها هزار هوانورد پایین آورده‌اند - اسناد محرمانه نامه سفیر انگلیس به کنسول انگلیس در شیراز - بیان‌نامه آقای نظام‌السلطنه رییس هیات ملی و فرمانده کل قوای ملیون ایرانی - روزنامه‌های تازه شرقی در برلین - ادیب‌الممالک - کتاب اسناد انگلیسی در باب خفه کردن ایران

 • روزنامه کاوه سال دوم شماره ۲۴ سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۲۹۶ - مژده حیات یا تخلیه ایران از قشون خارجی - تخلیه ایران یک قدم به سوی استقلال حقیقی - تخلیه ایران و روزنامه تایمس - واقعات اخیره جنگ فرنگستان - گنج شایگان یا اوضاع افتصادی ایران - اعتراض ملیون ایران به هیات اجتماعیون هلند و اسکاندیناو - اعتذار - زنده جاوید (درگذشت سردار اسعد بختیاری)


 • روزنامه کاوه سال سوم شماره ۲۵ جمعه ۲۶ بهمن ۱۲۹۶ - سومین سال کاوه - دوره جدید مشروطیت در ایران یا انتخابات مجلس ملی چهارم - انگلیسها و جنوب ایران - اظهارات رسمی درباره ایران - نظر اجمالی به اوضاع ایران (کابینه علاءالسلطنه) - خلاصه وقایع جنگ فرنگستان - انجمن آلمان و ایران - جشن ایرانیان برلن - بهترین تالیفات فرنگی‌ها درباره ایران - نقل از گنج شایگان تجارت ایران در عرض دو سال اول جنگ عمومی و یک سال پیش از جنگ


 • روزنامه کاوه سال سوم شماره ۲۶ جمعه ۲۴ اسفند ۱۲۹۶ - باطن انگلیس - اوکرانی نوزاد - دوره جدید مشروطیت در ایران - نظر اجمالی به اوضاع اخیره ایران (کابینه مستوفی الممالک) - خلاصه وقایع جنگ فرنگستان - محصلین ایرانی در آلمان - بهترین تالیفات فرنگیها درباره ایران


 • روزنامه کاوه سال سوم شماره ۲۷ جمعه ۲۴ فروردین ۱۲۹۷ - جشن نوروز - دوره جدید مشروطیت در ایران - امید برای ایران سیاست تازه انگلیس - نظر اجمالی به اوضاع ایران - وقایع جنگ فرنگستان - معادن نفت بختیاری - اهمیت ایران از نظر اقتصادی جنگی - بهترین تالیفات فرنگی‌ها درباره ایران، تالیفات راجع به تاریخ و جغرافی و نژاد ایران


 • روزنامه کاوه سال سوم شماره ۲۸ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۷ - روس و ایران: خلاصه تاریخ روسیه - اوضاع اقتصادی روسیه - روابط ایران و روسیه - نظر اجتماعی به اوضاع ایران (کابینه نجفقلی خان صمصام‌السلطنه) - وقایع جنگ فرنگستان - بهترین تالیفات فرنگی‌ها درباره ایران: کتاب سلطنت‌های بزرگ قدیم شرقی - درگذشت حاج محمد تقی شاهرودی


 • روزنامه کاوه سال چهارم شماره ۳۵ جمعه ۲۳ امرداد ۱۲۹۸ - معادن نفت بختیاری - قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلام - نظر اجمالی به اوضاع ایران عهد نامه صلح : ۱- راجع به ترتیبات ۲- مسائل مالی ۳- مسائل اقتصادی ۴- مسائل نظامی - تلفات آلمان در مدت جنگ - بهترین تالیفات فرنگی‌ها
 • روزنامه کاوه سال ششم شماره ۴ یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۰۰ - نکات و ملاحظات - نوروز و تقویم ایرانی - یک پیشنهاد بی‌غرضانه - مشاهیر مردمان مشرق و مغرب - مناظره شب و روز (علم اشتقاق لغات) - علم جغرافی و معرفت اقوام و عجایب دنیا - اساس سیاست ایالات متحده امریکا (آیین مونرو) - تهران - جراید فارسی - شطرنج


 • روزنامه کاوه سال ششم شماره ۵ دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۰ - نکات و ملاحظات - نامه امیر تیمور گورگان به شارل ششم پادشاه فرانسه - آتیلا بلای آسمانی: هجوم و استیلای بنیان‌کن آسیا بر اروپا - چاپخانه و روزنامه در ایران - موسیقی قدیم ایران، موسیقی عصر ساسانی - راجع به محصلین ایرانی در آلمان - شطرنج