روزنامه مردم سال ۱۳۵۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب توده درگاه روزنامه‌ها

روزنامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران

جبهه ملی

فروردین ماه ۱۳۵۸


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴ - دست‌آوردهای انقلاب را باید تحکیم کرد - پیروزی بزرگ مردم ایران - ما عمیقا نگرانیم - رفقا: محمدعلی عمویی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران (نفر سوم از سمت راست پای صندوق) آصف رزم دیده نامزد کمیته مرکزی حزب توده ، رضا شلتوکی، عضو کمیته مرکزی به جمهوری اسلامی رای مثبت می‌دهند - شادباش روزنامه کمونیست‌های آلمان به مناسبت انتشار دوره جدید "مردم"


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵ - درود بر دادگاه‌های انقلابی - پیش به سوی برگزاری اول ماه مه، ما چه می‌گوییم: استقلال اقتصادی و سالم‌سازی اقتصاد ملی - چرا با یمن دموکراتیک و کوبا هنوز رابطه سیاسی برقرار نکرده‌ایم


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۸ - شماره ۶ - مصاحبه رفیق نورالدین کیانوری دبیراول کمیته مرکزی حزب توده ایران - جبهه متحد خلق - حزب توده ایران قانونی است - اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران:مشکل بیکاری را با همکاری همه زحمتکشان می‌توان و باید حل کرد. بهای کالاها: فشارسنج اقتصاد کشور

اردیبهشت ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۷ - انجمن‌ها و شوراهای ایالتی و شهری گامی بزرگ به سوی دموکراسی - کارگران و زحمتکشان ایران، برای تحکیم دستاوردهای انقلاب و نوسازی جامعه متحدا مبارزه کنید! - حزب توده ایران پشتیبان خلق قهرمان فلسطین - زنهارباش به همه نیروها و عناصر ملی و دمکراتیک - کمک مالی به حزب توده ایران یک وظیفه انقلابی است - حزب توده ایران قانونی است. • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۹ - روز کارگر به جشن عمومی تبدیل شد - مردم ایران چشم به راه آن چنان قانون اساسی هستند که هدف‌های انقلاب آن‌ها را منعکس سازد - اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران - ما ترور آیت الله مرتضی مطهری عضو شورای انقلاب را به شدت محکوم می‌کنیم


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۱ - یادبود روز شهادت خسرو روزبه را هر چه باشکوه تر برگزار کنیم - من ۲۱ سال پیش فریاد "مرگ بر شاه" را، از دهان خسرو روزبه در میدان تیز حشمتیه شنیدم - مصاحبه رفیق کیانوری با خبرنگار خبرگزاری رویتر - ضدانقلاب با شیوه‌های شناخته شده سربلند می‌کند.


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸* - شماره ۱۲ - حزب توده ایران و مذهب - تضعیف رهبری انقلاب به سود ضدانقلاب است - همبستگی و وابستگی - امام خمینی: امیریالیسم امریکا بزرگترین خطر برای ایران محسوب می‌شود. عمال امریکا مسئول ترور سرلشکر قرنی و آیت الله مرتضی مطهری هستند - یاد افراشته شاعر توده‌ای گرامی باد


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳ - روزبه قهرمان، راهت ادامه دارد! درود بر روزبه، افسر حزب توده - دادگاه‌های انقلابی یکی از موثرترین نحکیم کنندگان بنیاد انقلاب کبیر ما هستند - امیریالیسم امریکا خطرناکترین دشمن انقلاب ایران - قرارداد دو جانبه نظامی و کلیه قراردادهای نظامی با امریکا باید لغو شود.


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴ - استقرار یک نظام ملی و دموکراتیک که هدف کنونی حزب ماست به چه معناست؟ برنده تر باد تصمیمات دادگاه‌های انقلاب، تبلور خشم و آگاهی انقلابی توده‌ها - اعدام‌های انقلابی جنایتکارانه و خیانت پیشگان رژیم منفور گذشته با قاطعیت انقلابی ادامه می‌یابد - حربه ابلیسی تفرقه انکنی - خود مختاری آری ، تجزیه طلبی نه!


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵ - آموزش انقلابی - احکام جامد نیست رهنمای عمل است - صدمین زادروز دکتر مصدق را گرامی می‌داریم - یادی از دانشمند شهید دکتر علی شریعتی - ترکیب آزادی با مسئولیت و قاطعیت در برابر صدانقلاب با مراعات دستاوردهای انقلاب - دادگاه‌های انقلاب را باید پشتیبانی کرد نه تخطئه - در برابر توطئه‌ها و تحریکات امپریالیسم امریکا علیه انقلاب ایران هشیار باشیم - پیروز است نهضت فلسطین و ایران!


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶ - مشی سیاسی: استراتژی، تاکتیک - درباره دو خط مشی : لیبرالیسم و دمکراتیسم - سالگرد فریدون ابراهیمی - مداخله نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس انقلاب میهن ما را با خطری جدی روبرو می‌کند.

خرداد ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۷ - در راه‌پیمایی برضد امپریالیسم امریکا هر چه وسیعتر شرکت کنیم - مردم در انتظار واکنش عملی سخت دولت موفت نسبت به مداخله اهانت‌آمیز دولت امریکا در امور داخلی ایران هستند مردم خواهان بسیج نیروها در جبهه متحد خلق برای مقابله با امپریالیسم امریکا هستند - امام خمینی گفت: ما روابط با امریکا را می خواهیم چه کنیم؟ - از کدامین سو "فاشیسم " ایران را تهدید می کند؟ - تداوم انقلاب در همه زمینه ها به خاطر آنها که نهضت را از پیش بردند.


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۹ - امپریالیسم امریکا، دشمن اصلی انقلاب ایران - اتحاد عمل همه نیروهای انقلابی یک ضرورت تاریخی است - در کنفرانس استانداران چه گذشت؟ بدون برنامه و با معیار و شیوه‌های دوران طاغوت پیشرفت میسر نیست.


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۰ - نقش انقلابی طبقه کارگر در دوران گذار و سازندگی - نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران به دولت موقت جمهوری اسلامی ایران - برضد تروریسم باید اقدامات عاجل و موثر به عمل آید - انقلاب و زایش نظام نوین انقلابی (براندازی - گذار - نوسازی). • روزنامه مردم ضمیمه روز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۸ - نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران به همه نیروهای علاقمند به پیروزی انقلاب ضدامپریالیستی ، دموکراتیک و خلقی ایران درباره ضرورت درنگ ناپذیر اتحاد برای مقابله باتحریکات ضدانقلاب و پیداکردن راه حل انقلابی مشکلات کنونی • روزنامه مردم روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۲ - دوران تاریخی ما و سمت عمده مبارزه - دعوت عام حزب توده ایران - آقای دکتر کریم سنجابی! با انکار حقیقت نمی توان اعتبار سیاسی کسب کرد! - آیا فقط کسانی که شکنجه و کشتار کرده‌اند مجرم‌اند؟ - توطئه امپریالیسم به نام دفاع از حقوق خلق‌های ایران باید افشا و سرکوب شود


 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۳ - ۱۵ خرداد، روز تجلی اراده مردم ایران بر ضدامپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم امریکا، صهیونیسم و ارتجاع باشکوه فراوان برگزار شد - جبهه ها آشکارتر می شود - امام خمینی زحمتکشان را صاحب انقلاب دانست - تضاد عمده هنوز تضاد با امپریالیسم است، لبه تیز مبارزه باید علیه امپریالیسم باشد.


 • روزنامه مردم روز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۴ - بازوی کار طبقه کارگر در خدمت اهداف انقلاب - از نظر نخست وزیر امپریالیسم امریکا دشمن اصلی مردم ایران نیست - نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران و افکار عمومی.


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۵ - لایحه قانونی مطبوعات بازتاب روح انقلاب ایران نیست - بانک های خصوصی ملی شدند، باید سایر عوامل غارت و وابستگی را نیز ریشه‌کن کرد - توطئه‌هایی از همه رنگ در کار است! آنهایی که به آرمان‌های خلقی و ضداستعماری انقلاب پیگیرانه وفادارند، دقت کنند که در انواع دام‌های گسترده نیافتند - روابط ایران و شوروی بسیار خوبست.


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۶ - نورالدین کیانوری: پاسخی به آقای کریم سنجابی درباره انتسابات ایشان به حزب توده ایران - هدف نخستین توطئه‌های امپریالیسم امریکا در خلیج فارس انقلاب ایران است - خاطره تابناک رفیق شهید پرویز حکمت جو - قانون مطبوعات باید آزادی یاران انقلاب را تضمین و دست دشمنان آن را کوتاه کند - سیاست خطرناک دولت عراق.


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۷ - ملی کردن را باید گسترش داد - یاد شهدای توده ای ۲۹ خرداد ۱۳۳۲ در بابل - برخورد ما به شیوه بهتان‌زنی دشمنان و مخالفان حزب ما عرصه و شیوه مبارزه را خود انتخاب می کنیم • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۲۹ - اصل، داشتن یک قانون اساسی مترقی است نه شکل تصویب آن - امضای پیمان سالت ۲ گامی بزرگ در راه استقرار صلح - اهمیت تاریخی دستاوردهای انقلاب ایران - استفاده از جلاد ساواک برای تبلیغات علیه حزب توده


تیر ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز شنبه ۲ تیر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۳۰ - نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره پیش نویس قانون اساسی - احداث نیروگاه اتمی یک خیانت دیگر پهلوی - مسلمانان و ساختمان جامعه نو در اتحاد شوروی - آقای شهردار میانه حرف های شما به سود امپریالیسم و ارتجاع است
 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۶ تیر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۳۲ - مصاحبه مردم با رفیق ایرج اسکندری - حمله به دفتر "مردم" در رشت - آیا دادگاه های فوق العاد فقط برای سرکوب شد انقلاب تشکیل می شود؟ - امام خمینی: از اتحاد شوروی کمال تشکر را دارم


 • روزنامه مردم روز شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۵۸ شماره ۳۳ - معمرالقذافی: اتحاد شوروی برای لیبی یک دوست است - حاکمیت خلق از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی و حقوق اداری و فرهنگی ملی در واحدهای ملی باید در قانون اساسی تصریح و تامین شود - سیاست امپریالیستی بی اعتبار ساختن، زشت ساختن و غلط جلوه دادن مارکسیسم - لنینسم - ضد انقلاب در روستاها "آتش زیر خاکستر" - دشمنان واقعی انقلاب را از مردم نباید پنهان کرد. • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۰ - روزی که اتحاد نیروهای خلق توطئه ننگین امپریالیسم و دربار را خرد کرد - لایحه جدید مطبوعات گامی است به جلو ولی هنوز بازتاب کامل روح انقلاب نیست - با توطئه ضدانقلاب در خوزستان باید با هشیاری و قاطعیت روبرو شویم • روزنامه مردم روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۲ - ما خواستار اتحادیم نه نفاق، وحدت کلمه ایم نه تفرقه - راه پیمایی میلیونی علیه امپریالیسم و ضدانقلاب در سراسر ایران به دعوت امام - درباره خودمختاری خلق های ایران

امرداد ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۱ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۳ - بزرگداشت ۳۰ تیر با راه پیمایی هزاران توده‌ای - آقای چمران شما حقایق را تحریف می‌کنید - هشدار ارتش باید از ضدانقلاب بی درنگ پاک شود - کار دانشگاه‌ها انقلابی نیست


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۳ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۴ - حزب توده ایران در کارزار انتخاباتی برای تشکیل مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی - خطر بسیار جدی دستاوردهای انقلاب را تهدید می‌کند - تحریکات ضدانقلاب علیه حزب توده ایران • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۷ - نامزدهای مجلس خبرگان! مردم ایران با شما سخن می‌گویند - استقبال پرشور زحمت کشان ایران از نامزدهای حزب توده ایران برای مجلس خبرگان - رفقل: احسان طبری، مریم فرمانفرماییان (فیروز) و صابر محمدی نامزدهای نمایندگی حزب توده ایران برای مجلس خبرگان از تهران • روزنامه مردم روز دوشنبه ۱۵ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۴۹ - چرا نخست وزیر از بردن نام امپریالیسم امریکا به عنوان دشمن اصلی انقلاب ایران ابا دارد؟ - پیمان همکاری منطقه‌ای برای عمران مگر شعبه‌ای از پیمان نظامی سنتو نیست؟


 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۰ - قانون اساسی ایران باید بازتاب انقلاب ضدامپریالیستی و دمکرایتک مردم ایران باشد - آیت الله طالقانی: ما در نفی استثمار استعمار و دفاع از آزادی با مارکسیست‌ها عقاید مشترکی داریم


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۰ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۱ - نیروی متحد خلق تنها راه سرکوب ضدانقلاب - دوستی ایران و کوبا به سود مبارزه ضدامپریالیستی است - درنگ در لغو قرارداد دو جانبه نظامی با امریکا، گستاخی امپریالیسم امریکا را شدت می‌بخشد - چرا ضداطلاعات کنونی ارتش باید منحل شود؟


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۲ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۲ - درباره انتخابات مجلس خبرگان - حزب توده ایران فعالیت سازمانی خود را در کردستان ایران آغاز می‌کند - احسان طبری: از علی آموز اخلاص عمل، زندگی و پیکار علی - همبستگی با خلق قهرمان فلسطین وظیفه همه نیروهای انقلابی ایران است


 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۲۵ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۳ - تحریکات و توطئه‌های ضدانقلاب را باید بی‌درنگو قاطعانه افشا کرد، نیروی متحد خلق تنها وسیله سرکوب ضدانقلاب است - قانون جدید مطبوعات توسط شورای انقلاب تصویب شد و انتشار یافت - تجربه ۲۸ مرداد : تکوین مبارزه علیه شرکت امپریالیستی نفت انگلیس - درباره ملت و مسله ملی
 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۷ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۴ - مطبوعات باید متوجه مسولیت انقلابی خود باشند - اعلامیه حزب توده به مناسبت سالگرد جنایت سینما رکس آبادان: از تکرا جنایات امپریالیسم و عمال آن فقط با مبارزه متحد خلق می‌توان جلوگیری کرد - نامه کمیته مرکزی حزب توده در مجله "فلسطین الثوره"


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۹ امرداد ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۵ - شعار دهها میلیون ایرانی در راه پیمایی روز قدس: آمریکا، صهیونیسم دشمن ملت ماست، شعار مردم: رهبری خمینی اساس وحدت ماست، نجات مستضعفین شعار ملت ماست - مسله کردستان باید در چارچوب دفاع از انقلاب ایران و تضمین حقوق ملی خلق کرد حل شود -

شهریور ماه ۱۳۵۸

مهر ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۶ - به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران، ۳۸ سال نبرد پیگیر در راه کسب استقلال ملی، آزادی و تامین خواست‌های زحمتکشان - مبارزه مردم همراه مردم در دفاع از انقلاب ادامه دارد - نطق فیدل کاسترو در کنفرانس کشورهای غیرمتهد - درباره مجلس خبرگان و مصوبات آن


 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۵۷ - فقط با لغو قراردادهای اسارت آور امپریالیستی می‌توان استقلال ایران را تامین کرد - اعتراض کاردار سفارت امریکا به اعدام سه سناتور سابق باردیگر ماهیت جنایتکارانه امپریالیسم امریکا را نشان می‌دهد

 • روزنامه مردم روز یکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۶۵ - درچارچوب قوانین دمکراتیک آزادی‌های دمکراتیک باید تضمین شود تبریک کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان - سازمان حزب توده ایران در آذربایجان به کمیته مرکزی حزب توده


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۶۶ - ابوجهاد فرمانده عملیات نظامی الفتح در نماز روز جمعه گفت: بزرگترین افتخار فلسطینی‌ها روزی بود که شما بر دشمن خود یعنی طاغو پیروز گشتید. روز پیروزی شما بر طاقیان، طاقیان شاه وابسته به امریکا، استعمار امریکا که همیشه پشتیبان شاه بود، پیروزی شما افتخاری بود برای ملت ما، زیرا این پیروزی شکست امپریالیسم امریکا بود


آبان ماه ۱۳۵۸

آذر ماه ۱۳۵۸

دی ماه ۱۳۵۸

 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۲۸ - سازشکار سازشکار نوکر امریکایی - کارگر کارگر دشمن امریکایی - شعار مردم شیراز: فئودال خونخواری همدست امریکایی - درباره آموزش لنینی حزب طراز نوین طبقه کارگر - دهها هزار تن از مردم در سراسر کشور خواستار ادامه افشاگری‌های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شدند - • روزنامه مردم روز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۰ - بیانیه انتخاباتی کمیته مرکزی حزب توده - اعلامیه کمیته مرکزی درباره پیام امام - ببرک کارمل رییس جمهور دموکراتیک افغانستان به انقلاب خلق‌های ایران شادباش می‌گوید
 • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۳ - سیمای بی آزرم امپریالیسم امریکا - سپاه پاسداران انقلاب حمله به سفارت شوروی را صد در صد محکوم کردند - نبرد با امریکا شعارماست امروز - ۱۵ سال پیکار افتخارآمیز در راه انقلاب فلسطین - اتحاد شوروی در شورای امنیت نقشه‌های امریکا را برای "تنبیه " اقتصادی ایران نقش برآب ساخت


 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۴ - الغای بزرگ مالکی نیاز مبرم انقلاب و ضربه‌ای است به امپریالیسم - محاکمه شاه مخلوع محاکمه امریکاست - پانزدهمین سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق افغانستان • روزنامه مردم روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۶ - نظری به مشخصات عمده جنبش‌های رهاییبخش ملی - در حاشیه وقایع اخیر قم - محمد ظاهر شاه طاغوت افغانستان خواستار اتحاد مسلمانان علیه دولت انقلابی افغانستان شد


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۷ - همه باهم در جبهه نبرد علیه امپریالیسم امریکا به خاطر تامین پیروزی انقلاب - گروهی از هواداران سابق چریک‌های فدایی خلق در بابل به حزب توده ایران پیوستند - تحریکات ضد انقلاب در تبریز ادامه دارد • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۹ - ضدانقلاب آرام نمی‌گیرد - اعلامیه حزب دمکرات کردستان ایران - بازرگانی خارجی طبق قانون اساسی باید بی درنگ ملی شود - دبیرکل اتحادیه ملی دانشجویان پاناما به تهران آمده است، وی بعد از ظهر امروز در زمین چمن پلی تکنیک سخنرانی خواهد کرد


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۰ - رادیو مسکو: اتحاد شوروی به امریکا اجازه نمی‌دهد تصمیمی را مبنی بر تعیین نجازات‌های اقتصادی در مورد ایران تحمیل کند - اظهاریه کمیته مرکزی به مناسبت پیوستن گروهی از چریک‌های فدایی خلق در بابل به حزب توده - ماریو پانتر دبیر کل فدراسیون دانشجویان پاناما: ما اجازه نمی‌دهیم که کشور ما مخفی گاه یک دیکتاتور جنایتکار و خون آشام مانند شاه مخلوق باشد، ما با انقلاب ایران هستیم


 • روزنامه مردم روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۱ - جبهه متحد نیروهای خلقی برای پیشبرد خط امام - کشف شبکه تروریستی فرقان - کانون ضدانقلاب در تبریز به تصرف سپاه پاسداران درآمد - پیام همبستگی جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین به حزب توده ایران


 • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۲ - پیام دوستانه ببرک کارمل به امام خمینی - مصاحبه رفیق لئونید برژنف دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد شوروی با خبرنگار روزنامه پراودا - باید اصل ملی شدن بازرگانی خارجی اجرا گردد تا بتوان از انحصارات و سواستفاده‌ها بطور سریع جلوگیری کرد • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۴ - نامه کمیته مرکزی حزب توده به کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران - نقشه تبریز - مکزیکو دام بزرگ اداره جاسوسی امریکا - طاعوت، آن روز فرار کرد، شاه رفت - تریانفسکی نماینده دایمی اتحاد شوروی در سازمان ملل متحد: اتحاد شوروی پیگیرانه بر علیه هر گونه گام‌های امریکا در راه اعمال فشار بر ایران اقدام کرده و می‌کند


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۵ - مدرسین حوزه علمیه قم: ما به آقای دکتر حسن حبیبی رای می‌دهیم - چه کسانی مسول مسدود شدن سپرده‌های ارزی ایران در بانک‌های امریکایی هستند


بهمن ماه ۱۳۵۸


 • روزنامه مردم روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۴۸ - پاکسازی در ارتش و نیروهای مسلح را باید با قاطعیت و موشکافی تمام بدون لحظه‌ای درنگ انجام داد و به پایان رساند - حزب توده ایران اقدامات ضد آزادی علیه سازمان مجاهدین خلق را شدیدا محکوم می‌کند - کومه له هدف اصلی خود را حمله به امام خمینی و حزب توده ایران می داند
 • روزنامه مردم روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵۱ - امام از بیمارستان قلب در لحظه‌ای حساس با قلب همه مردم سخن می‌گوید - برای اعتصاب همگانی از فراخوان سازمان آزادیبخش فلسطین پشتیبانی می‌کنیم - ضد انقلاب هنوز در رسانه‌های گروهی پایگاه دارد • روزنامه مردم روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵۳ - حزب توده حمله به کمیته امداد مجاهدین خلق را به شدت محکوم می‌کند - کنفرانس کشورهای اسلامی در پاکستان خدمتی است به امپریالیسم امریکا دشمن اصلی انقلاب ایران - نامه کمیته مرکزی حزب توده به امام خمینی - صنعت دخانیات ایران را باید از ورشکستگی و وابستگی به امپریالیسم نجات داد


 • روزنامه مردم روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵۴ - آیا صدا و سیمای جمهوری اسلامی طبق خط امام عمل می‌کند؟ اطلاعیه هواداران حزب توده ایران در مهاباد - پراودا: خط مشی قاطع و ضدامپریالیستی آیت الله خمینی بر اعتبار ایشان در کشور و خارج بسی افزوده است

 • روزنامه مردم روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵۸ - درباره مقررات انتخابات مجلس شورای ملی - چرا وزارت امور خارجه ماهیت کنفرانس امریکایی پاکستان را وارونه جلوه می‌دهد؟ - ضد انقلاب در کردستان از هر دو سو تدارک جنگ برادرکشی می‌بیند • روزنامه مردم روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶۰ - کرسی‌های نمایندگی مجلس باید به نسبت آرا تقسیم شود - حزب دمکرات کردستان ایران پشتیبانی قاطع خود را از انقلاب ایران به رهبری امام خمینی اعلام داشت - امام خمینی آقای بنی صدر را به عنوان رییس جمهوری تنفیذ کردند • روزنامه مردم روز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶۲ - مجلس شورا باید مظهری از وحدت در تنوع و مرکزی برای اتحاد نیروهای انقلابی در راه بازسازی کشور باشد، مجلس شورای ملی و رییس جمهور باید هر دو در یک سو، در خط امام، در جهت انقلاب عمل کنند • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶۴ - اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: فرخنده باد نخستین سالگرد انقلاب بزرگ ضدامپریالیستی، ضد استبدادی و خلقی مردم ایران به رهبری امام خمینی - شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران به محضر حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر انقلاب ایران - کارنامه انقلاب در ۱۶ سفحه : پارتیزان‌های توده‌ای در سنگر انقلاب - حزب توده ایران در اولین سال انقلاب - همراه با اشعاری از احسان طبری، سیاوش کسرایی، ه. ا. سایه، جلال سرافراز و...
 • روزنامه مردم روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶۷ - به پیروی از پیام امام خمینی برای انتخاب نمایندگانی که بتوانند خط ضدامپریالیستی و خلقی امام را پیش برنده، متحد شویم - ضد انقلاب در تبریز در تدارک توطئه تازه‌ای است


 • روزنامه مردم روز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۶۸ - مردم ایران خواستار قاطعیت انقلابی از جانب دادگاه‌های انقلاب هستند اعزام ۱۸۰۰ تفنگدار دریایی به همراه چهار ناوجنگی آمریکایی به منطقه خلیج فارس نشانه‌ای از گسترش توطئه آمریکا علیه انقلاب ایران است • روزنامه مردم روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۷۰ - نازدهای حزب توده ایران در انتخابات مجلس شورا از برنامه‌ای ضدامپریالیستی دمکراتیک و خلقی دفاع می‌کنند - درباره نخستین کنگره شوراهای اسلامی کارخانه‌ها - پرداخت سود ویژه به کارگران نباید طبق جدول طاغوتی باشد


اسفند ماه ۱۳۵۸ • روزنامه مردم روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۷۵ - امام خمینی: ملت ایران در مقابل این خاندان کثیف و عمال آنان دست از مبارزات بر حق خویش بر نمی‌دارد - چریک‌های فدایی خلق، انترناسیونالیسم پرولتری و انقلاب افغانستان • روزنامه مردم روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۸۱ - سیستم ۲ مرحله‌ای انتخابات مجلس شورای ملی غیردمکراتیک است - گروه‌های ضدانقلابی در تدارک توطئه در خوزستان اند - هیات نمایندگی حزب توده از رزمندگان فلسطین دیدن کرد