روزنامه اطلاعات شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روزنامه اطلاعات سال ۱۳۰۸ روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات سال ۱۳۰۹

درگاه روزنامه‌ها
روزنامه اطلاعات شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۹

روزنامه اطلاعات شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۹

اخبار خارجه: بحران اقتصادی در امریکا و افزایش عده بیکاران، بسته شدن ۹۸۱ بانک

 • در کنفرانس رسیدگی به امور هند
 • بیکاری در فرانسه

اخبار داخله: تنباکوی اصفهان

 • راجع به انحصار دخانیات
 • مطالعه در امور دخانیات
 • تأسیس کارخانه نخ ریسی در گرمسار
 • افتتاح مدرسه پست و تلگراف
 • پروژه جلوگیری از چای مخلوط
 • تربیت گوسفند و پشم
 • وصول نقشه های قالی
 • ساختمان مدرسه رنگرزی
 • کتابخانه عمومی و بلدیه نجف آباد
 • فرش ایران در ژنو
 • تلگرافات ولایات