دیوان شمس (غزلیات 15)

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیوان شمس (غزلیات 14) دیوان شمس (غزلیات) دیوان شمس (غزلیات 15)
از مولوی
'