دیدار رسمی ژنرال محمد یحیی خان پرزیدنت پاکستان از ایران ۲۴-۲۳ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۵۰ خورشیدی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی


آریامهر و ژنرال یحیی خان در فرودگاه مهرآباد

نیم روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۵۰ ژنرال محمد یحیی خان پرزیدنت پاکستان برای یک دیدار ۲۴ ساعته خصوصی با شاهنشاه ایران وارد تهران شد. در فرودگاه مهرآباد شاهنشاه آریامهر از پرزیدنت یحیی خان پیشباز رسمی نمودند. پس از کوتاه زمانی درنگ در فرودگاه شاهنشاه آریامهر و ژنرال یحیی خان با هلیکوپتر رهسپار کاخ سعدآباد شدند.

اعلامیه دو کشور

۰۶۲۴ پ ۴