دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ خورشیدی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران ۱۳۵۰ خورشیدی تا ۲۵۳۷ شاهنشاهی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ خورشیدی
شاهنشاه و شهبانو میزبان لیندن جانسون، همسر و دخترش در کاخ شاهنشاهی ایران
شیخ شخبوط حاکم ابوظبی با اسداله علم و عباس آرام وزیر امور خارجه ۱۳۴۱
فردریک نهم پادشاه دانمارک
حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند
شاهنشاه و ملکه هلند در فرودگاه مهرآباد سرود ملی دو کشور نواخته می‌شود
ملکه هلند از گارد احترام سان می‌بیند
ملکه هلند در آرامگاه رضا شاه بزرگ
 • ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۰ مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان که رهسپار ایالات متحده امریکا بود با هواپیما وارد تهران شد و شاهنشاه از ایشان پیشباز کردند. شاهنشاه و ایوب خان ۴۵ دقیقه در فرودگاه مهرآباد گفتگو کردند.


 • ۲۳ آذر ماه ۱۳۴۰ والاحضرت شیخ صفربن سلطان القاسمی حاکم شارجه در کاخ مرمر به پیشگاه شاهنشاه ایران باریافت.


 • ۲۲ دی ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت فردریک پادشاه دانمارک و علیاحضرت ملکه آن کشور وارد فرودگاه تهران گردیدند و پس از چند ساعت درنگ در تهران رهسپار سیام شدند.


 • ۲ شهریور ماه ۱۳۴۱ لیندن جانسون معاون پرزیدنت امریکا به همراه همسر و دختر خود برای یک دیدار دو روزه وارد تهران گردید و در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه ایران شرفیاب شد و شام را با شاهنشاه خورد. جانسون در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران گفت: دوراندیشی، واقع بینی، دلیری و کوشش‌های شاهنشاه در راه به انجام رساندن اصلاحات ارضی نخستین احساس ستایش آمیز من نسبت به شاهنشاه ایران در سفر به ایران بود. روز ۴ شهریور ماه لیندن جانسون از ایران رهسپار ترکیه شد و در تهران به آگاهی رساند که امریکا گرایش دارد کمک‌های اقتصادی خود به ایران را دنبال کند.


 • ۵ شهریور ماه ۱۳۴۱ شیخ شخبوط حاکم ابوظبی درکاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه باریافت و در این شرفیابی شاهنشاه نشان درجه اول تاج را به حاکم ابوظبی دادند.


 • ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ به فراخوان اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک و علیاحضرت اینگرید ملکه و پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک برای دیدار رسمی وارد تهران شدند. ۱۴ اردیبهشت ماه در جشنی که شاهنشاه و شهبانو در ارجگذاری به پادشاه و ملکه و دانمارک برگزار کردند، شاهنشاه و فردریک نهم بیانات دوستانه‌ای ایراد فرمودند. شاهنشاه در سخنان خود به اعلیحضرت فردریک نهم گفتند:[۱]
... در عصر حاضر نه فقط در زمینه تتبعات و تحقیقات ایرانشناسی بلکه در رشته امور صنعتی و فنی ما از کمک‌های پرارزش دانمارکی‌ها برخوردار بوده و هستیم. مهندسین زبردست کشور شما در ساختن راه آهن سرتاسری ایران که از شاهکارهای فنی جهان است خدمت بسیار موثر و مهمی به مملکت ما انجام داده‌اند، و در حال حاضر نیز کارشناسان دانمارکی متعددی در رشته‌های مختلف فنی و صنعتی با ما همکاری دارند....اکنون که اعلیحضرت و والاحضرت گرامی از کشوری که دارای کهن سالترین سنت سلطنتی اروپای امروز است قدم به کشوری نهاده‌اند که آن نیز یکی از با سابقه ترین سنن سلطنتی جهان را دارد، من از جانب شهبانو و خودم و از طرف همه ملت ایران بدان اعلیحضرت و علیاحضرت ملکه خیرمقدم می‌گویم و سلامت و شادکامی اعلیحضرتین و والاحضرت پرنسس و خاندان جلیل سلطنتی دانمارک را خواهانم.

۱۶ اردیبهشت ماه شاهنشاه و شهبانو به همراه پادشاه و ملکه و ولیعهد دانمارک با هواپیما برای بازدید از برجای ماندنی‌های اسپهان به آن شهر پرواز کردند. روز پسین شاهنشاه و شهبانو به همراه پادشاه و ملکه دانمارک به شیراز وارد شدند و از تخت جمشید و دیگر برجای ماندنی‌های باستانی شیراز دیدار کردند و به تهران بازگشتند. ۱۸ اردیبهشت ماه اعلیحضرت پادشاه و ملکه و ولیعهد دانمارک با ترن سلطنتی از تهران رهسپار مازندران شدند. ۲۰ اردیبهشت ماه اعلیحضرت فردریک پادشاه و علیاحضرت ملکه دانمارک و پرنسس بندیکته پس از یک هفته دیدار از ایران، از فرودگاه مهرآباد تهران به سوی کپنهاک پرواز کردند.


 • ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ به فراخوان شاهنشاه حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند وارد تهران شد و از سوی شاهنشاه مورد پیشباز قرارگرفت. در میهمانی رسمی شام که از سوی شاهنشاه به سرافرازی پرزیدنت هند در کاخ گلستان برگزار شد، شاهنشاه و حضرت رادها کریشنان سخنان دوستانه‌ای ایراد کردند.[۲] اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند برای بازدید از برجای ماندنی‌های اسپهان با هواپیما بدان شهر پرواز کردند. سفر پرزیدنت هند در روز ۳۱ اردبیهشت ماه پایان یافت و ایشان به کشور خود بازگشتند.


 • ۱۷ شهریور ماه ۱۳۴۲ اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی به همراه والاحضرت امیرحسن برادر خود و شریف حسین نخست وزیر آن کشور در راه سفر به پاریس وارد تهران شدند و با شاهنشاه دیدار و گفتگو کردند.


 • ۲۸ شهریور ماه ۱۳۴۲ اعلیحضرت محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان و علیاحضرت ملکه حمیرا که برای درنگی کوتاه به تهران آمده بودند با شاهنشاه و شهبانو دیدار کردند.


شاهنشاه و شهبانو و ملکه بئاتریس در حافظیه
شاهنشاه و شهبانو و ملکه هلند و همراهان در تخت‌جمشید
ملکه هلند از خانه‌های ساخته شده برای زلزله‌زدگان بویین زهرا دیدن می‌کند
 • ۱۱ مهر ماه ۱۳۴۲ در ساعت ۳ و ۳۰ پس از نیمروز اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو در فرودگاه مهرآباد در برابر پلکان هواپیما از علیاحضرت ژولیانا ملکه هلند به همراه پرنس برنهارد همسر علیاحضرت ملکه و والاحضرت بئاتریس ولیعهد هلند پیشباز کردند. سپس سرود ملی هلند و سرود ملی ایران نواخته شد و گارد احترام آیین احترام را به جای آورد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه و میهمانان والای ایران با خودرو به میدان ۲۴ اسفند آمدند و در آنجا شهردار تهران کلید طلایی شهر تهران را پیشکش ملکه هلند نمود. از میدان ۲۴ اسفند علیاحضرت ملکه هلند و شاهنشاه در یک کالسکه، و سپس علیاحضرت شهبانو و پرنس برنهارد در کالسکه دوم در میان هلهله و شادمانی مردم تهران در راستای راه، از میدان ۲۴ اسفند تا کاخ گلستان را پیمودند. در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان که به سرفرازی ورود میهمانان ارجمند ایران علیاحضرت ملکه هلند و والاحضرت پرنس برنارد و والاحضرت بئاتریس برگزار شد، اعلیحضرت شاهنشاه درباره پیوندهای سیاسی و فرهنگی و بازرگانی سودمند برای هر دو کشور بیاناتی ایراد کردند.[۳] روز پسین ملکه یولیانا و پرنس برنهارد و والاحضرت ولیعهد هلند بئاتریس رهسپار ری شدند و تاج گل زیبایی بر آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. سپس علیاحضرت ملکه و ولیعهد هلند از آموزشگاه پرستاری اشرف پهلوی و سپس از آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به سازمان شیر و خورشید سرخ ایران بازدید کردند. پس از خوردن ناهار، خانواده سلطنتی هلند ساعت ۳ و چهل دقیقه پس از نیمروز از جواهرات سلطنتی و ساعتی پس از آن از باشگاه ورزشی بانک ملی نیز دیدن کردند. ۱۲ مهر ماه میهمانی شامی از سوی ملکه هلند و همسرشان و ولیعهد در کاخ مرمر به سرافرازی شاهنشاه و شهبانوی ایران برگزار شد. خانواده سلطنتی هلند در روز ۱۳ مهر ماه از مدرسه هلندی‌ها در تهران دیدن کردند. ۱۴ مهر ماه شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو به همراه ملکه هلند و همراهان از تهران رهسپار سپاهان (اسپهان) شدند تا از برجای ماندنی‌های باستانی اسپهان و شیراز دیدن کنند. ۱۶ مهر ماه ملکه هلند و خانواده از هفت تپه به دزفول رفتند و از یک شرکت هلندی که کارهای آبیاری سد محمدرضا شاه پهلوی را انجام می‌داد بازدید نمایند. ساعت ۹ بامداد ۱۷ مهر ماه ملکه ژولیانا رهسپار بویین زهرا شدند و از خانه‌هایی که برای اهالی زلزله‌زده ساخته شده بود و از قریه تفک بازدید کردند و به تهران بازگشتند. والاحضرت ولیعهد بئاتریس به قریه "دوزاج" رفتند و پس از بازدید از خانه‌های ساخته شده و مردم روستاها ناهار را با آنان خوردند و سپس به تهران بازگشتند. روز ۱۸ مهر ماه شاهنشاه و شهبانو با ملکه هلند و همراهان رهسپار شمال کشور شدند و روز ۲۱ مهر ماه به تهران بازگشتند. ۲۲ مهر ماه علیاحضرت ملکه هلند و خانواده سلطنتی با پسواز شاهنشاه و شهبانو از فرودگاه مهرآباد رهسپار کشور خود شدند.

شاهنشاه و پرزیدنت دوگل در کالسکه سلطنتی
پرزیدنت دوگل میان مردم
میهمانی شام در ارجگذاری به ژنرال دوگل و بانو
ژنرال دوگل در میان مردم شیراز
تمبر یادبود دیدار پرزیدنت دوگل از ایران
تمبر یادبود دیدار پرزیدنت دوگل از ایران
 • ۲۴ مهر ماه ۱۳۴۲ ساعت چهار پس از نیمروز ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه و بانو برای یک دیدار رسمی چهار روزه وارد تهران شدند و از سوی شاهنشاه و شهبانو مورد پیشباز قرارگرفتند. اسداله علم نخست وزیر، قدس نخعی وزیر دربار شاهنشاهی، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشداران، تیمسار ارتشبد دکتر بهرام آریانا ژنرال آجودان شاهنشاه نمایندگان دو مجلس و انبوهی از سران کشوری و لشکری و گروه بی شماری از فرانسویانی که در پایتخت زندگی می‌کردند و بیش از ۱۰۰ تن از خبرنگاران و فرتورگران (عکاس) روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های خارجی که برای سفر ژنرال دوگل به تهران آمده بودند در فرودگاه مهرآباد گردآمده بودند. پیش از نیمروز نزدیک به ساعت ۱۱ در کاخ مرمر و در پیشگاه شاهنشاه مصاحبه‌ای با بودن نمایندگان روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون فرانسه و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی انجام شد.[۴]

شاهنشاه و پرزیدنت فرانسه در جایگاه ویژه ایستادند و ۲۱ تیر توپ برای ارج نهادن به ورود شارل دوگل شلیک شد و هشت فروند جت جنگنده بر فراز فرودگاه مهرآباد و بسیار پایین به پرواز درآمدند. دسته موزیک نخست سرود ملی فرانسه و سپس سرود ملی ایران را نواخت. در این هنگام شاهنشاه و پرزیدنت فرانسه از گارد احترام سان دیدند و از برابر پیشبازکنندگان گذشتند. شاهنشاه و پرزیدنت دوگل در یک خودرو و شهبانو و بانو دوگل در خودروی دیگری نشستند و به سوی شهر راه افتادند. نزدیک ساعت ۱۷ و بیست دقیقه خودروها به میدان ۲۴ اسفند رسیدند. در جایگاه ویژه آقای نفیسی شهردار تهران به اعلیحضرتین و میهمانان خوش آمد گفت و سخنرانی ایراد کرد و در پایان نوشتار سخنرانی خود را در یک جعبه خاتم کاری شده با نشان زرین شهرداری تهران و کلید طلایی شهر به ژنرال دوگل پیشکش کرد. دراین هنگام پرزیدنت دوگل نیز پشت میکروفون قرارگرفت و سخنان پرشوری را ایراد کرد.

سپس شاهنشاه و شهبانو و میهمانان ایران در دو کالسکه سلطنتی نشستند و با خودروهای همراهان که از پشت کالسکه‌ها روان بود به سوی کاخ گلستان به راه افتادند. در دو سوی خیابان‌ها، ده‌ها هزار تن از زنان و مردان تهران گرد آمده بود و با شور و هیجان، شادی خود را ابراز می‌کردند و غریو "زنده باد شاه" و "زنده باد دوگل" خیابان‌ها را به لرزه درآورده بود. زمانی که کالسکه سلطنتی در میدان ارگ به اداره انتشارات و رادیو رسید، ژنرال دوگل آنچنان از شادمانی مردم به هیجان آمده بود که از کالسکه پیاده شد و با گام‌های بلند به سوی انبوه مردم رفت. شاهنشاه نیز خود را به پرزیدنت دوگل رساندند و بازوی ایشان را گرفتند و هر دو به میان مردم رفتند. در این زمان شور و هیجان و فریاد "زنده باد شاه" "زنده باد دوگل" به آسمان رسیده بود، شاهنشاه و ژنرال دوگل چند دقیقه‌ای میان مردم ماندند و سپس پیاده رهسپار کاخ گلستان شدند.

شب هنگام میهمانی شام بی مانندی به سرافرازی ورود پرزیدنت دوگل و بانو به ایران در کاخ گلستان برگزار شد و شاهنشاه در سر میز شام شاهنشاه در سخنان خود فرمودند:[۵]

ما بودن شما را در کشور خودمان تنها یک دیدار رسمی تلقی نمی‌کنیم، بلکه این دیدار برای ما مفهوم تاریخی دارد زیرا که ما در تاریخ طولانی خود بارها با رویدادهای سهمگینی همانند آنچه فرانسه در سال ۱۹۴۰ با آن روبرو گردید، روبرو شده و همواره مانند شما از این بحران‌ها سربلند و پیروز بیرون آمده‌ایم، بزرگداشت از قهرمان ۱۸ ژوئن را در واقع بزرگداشت از روح شخصیت و غرور ملی و سنن باستانی خویش می‌شماریم.

وزارت پست و تلگراف و تلفن برای دیدار رسمی ژنرال دوگل و بانو از ایران تمبرهای یادبود به چاپ رسانید.

روز پنجشنبه ۲۵ مهر ماه ژنرال دوگل ساعت سه و نیم پس از نیمروز از انستیتو ایران و فرانسه در خیابان شاهپور علیرضا بازدید کرد. سپس به بازدید از موزه جواهرات سلطنتی ایران در بانک مرکزی پرداختند و دفتر موزه جواهرات سلطنتی را دستینه نمود. ژنرال دوگل آنگاه از انجمن دوستداران فرانسه با بودن وزیران، رییس ستاد بزرگ ارتشداران و گروهی از نمایندگان مجلس دیدن کرد و سخنان خردمندانه‌ای ایراد نمود.

۲۵ مهر ماه ژنرال دوگل در سخنان مهمی که در نشست مشترک مجلس شورا و مجلس سنا در کاخ سنا ایراد کرد گفت: سرنوشت ایران از شرایط ترازمندی جهان است و اطمینان داریم که کمک به پیشرفت ایران سرانجام به سود ما خواهد بود. پرزیدنت دوگل در سفارت فرانسه میهمانی شامی به سرافرازی شاهنشاه و شهبانو برگزار کرد.

۲۶ مهر ماه شاهنشاه به همراه ژنرال دوگل و بانو با هواپیما به خلبانی شاهنشاه به شیراز پرواز کردند و مردم شیراز پیشباز شاهانه‌ای شایسته شاهنشاه ایران و میهمان ملت ایران ژنرال دوگل کردند، انبوه جمعیت آن اندازه بود که خودروی شاهنشاه و ژنرال دوگل هنگامی که در برابر بانک ملی شیراز رسید، بازایستاد و شاهنشاه و ژنرال دوگل از خودرو پیاده شدند و به میان مردم رفتند. سرانجام خودروی شاهنشاه و ژنرال دوگل از شیراز تا کارخانه کود شیمیایی در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز با رد شدن از زیر تاق نصرت‌های باشکوه به کارخانه رسیدند. پس از انجام احترام نظامی و نواخته شدن سرود شاهنشاهی، دسته کُر کودکان دبستان روستاییان و رضا شاه زرقان سرود شاهنشاهی ایران و سرود ملی فرانسه را خواندند. در آیین گشودن کارخانه کودشیمیایی شیراز شاهنشاه قیچی را به دست ژنرال دوگل دادند و ایشان با بریدن نوار سه رنگ کارخانه کود شیمیایی فارس را گشودند و از لوح ساختمان پرده برداشتند که بر روی آن نوشته شده بود: "در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کارخانه شیمیایی مرودشت فارس که نخستین واحد صنعت پتروشیمی در ایران است گشایش یافت.

نیم ساعت پس از نیمروز شاهنشاه به تهران بازگشتند و ژنرال دوگل و بانو رهسپار تخت جمشید شدند. پس از بازدید از برجای ماندنی‌های باستانی تخت جمشید و خوردن ناهار پرزیدنت دوگل و بانو رهسپار اسپهان شدند. در اسپهان نخست وزیر، وزیر کشور، استاندار اسپهان، فرمانده مرکز توپخانه، فرماندار، شهردار، افسران فرازین ارتش، و دیگر بزرگان کشوری و لشکری، موسیو باتل کنسول فرانسه در اسپهان، فرهنگیان و اقلیت‌های دینی و مردم به پیشباز آمده بودند. ژنرال دوگل و بانو به مهمانسرای "شاه عباس کبیر" رفتند و پس از کوتاه زمانی به کاخ چهلستون رفتند. و روز پسین از عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله و منارجنبان بازدید کردند. روز شنبه ۲۷ مهر ماه ژنرال دوگل و بانو به تهران بازگشتند.

۲۷ مهر ماه شاهنشاه و پرزیدنت شارل دوگل گفتگوهای خود را آغاز کردند و این گفتگوها یک ساعت به درازا کشید. سپس امیراسداله علم نخست وزیر در کاخ گلستان با ژنرال دوگل دیدار کرد و پیرامون پیوندهای میان دو کشور و کمک‌های فرانسه به ایران گفتگو کرد. هم چنین انستیتو پاستور در این روز مورد بازدید پرزیدنت دوگل و بانو قرارگرفت. ۲۸ مهر ماه شاهنشاه و شهبانو برای پسواز ژنرال دوگل و بانو به فرودگاه مهرآباد آمدند و پرزیدنت فرانسه از تهران به سوی پاریس پرواز کرد.شاهنشاه و شهبانو میزبان پرزیدنت آلمان غربی لوبکه و بانو
پرزیدنت لوبکه و بانو از موزه ایران باستان دیدن می‌کنند
 • ۱ آبان ماه ۱۳۴۲ ساعت ۴ پس از نیمروز حضرت هاینریش لوبکه پرزیدنت آلمان غربی و بانو ویلهلمینه لوبکه با هواپیما وارد تهران شدند و مورد پیشباز شاهنشاه و شهبانوی ایران قرارگرفتند. در این آیین شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه همراهان و پیشبازکنندگان را شناساندند. آنگاه سرود ملی آلمان و سرود ملی شاهنشاهی نواخته شد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه و میهمان گرامی ایران پس از دیدن سان از گارد احترام از فرودگاه رهسپار میدان ۲۴ اسفند شدند. خیابان آیزنهاور میان فرودگاه و میدان ۲۴ اسفند مملو از مردم ایران بود که با پرچم‌های ایران و آلمان هلهله می‌کردند. در میدان ۲۴ اسفند شهردار تهران کلید طلایی تهران را به پرزیدنت لوبکه پیشکش کرد و در سخنانی ورود میهمانان ایران را خوش‌آمد گفت و از دیوان غرب و شرق گوته کوتاهی خواند: کسی که خود را بشناسد و دیگران را بشناسد به این نکته توجه خواهد داشت که شرق و غرب هرگز از هم جدا شدنی نیستند.. پرزیدنت لوبکه نیز بیاناتی درباره پیوند ایران و آلمان ایراد کرد.

سپس شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه با کالسکه سلطنتی از میدان ۲۴ اسفند روانه کاخ گلستان شدند و شهبانو و بانو لوبکه با کالسکه دیگری وارد کاخ گلستان شدند. میهمانی شام باشکوهی از سوی شاهنشاه و شهبانوی ایران در کاخ گلستان به سرفرازی ورود میهمانان ایران برگزار شد. بر سر میز شام شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه سخنانی ایراد کردند و پس از آن نخست سرود ملی آلمان و سپس سرود ملی شاهنشاهی ایران نواخته شد.

۲ آبان ماه بامدادان پرزیدنت لوبکه تاج گل زیبایی بر آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. در این آیین والاحضرت شاهپور غلامرضا، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشداران، دکتر لقمان ادهم کفیل ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی و دکتر جهانبانی رییس تشریفات وزارت امور خارجه نیز بودند. ساعت ۹ و سی دقیقه بامداد پرزیدنت لوبکه و بانو رییس‌های هیات‌های نمایندگی سیاسی خارجی در تهران را پذبرفتند و در ساعت ۱۱ از موزه ایران باستان بازدید کردند. پرزیدنت لوبکه و بانو ناهار را خصوصی خوردند. آنگاه به سفارت کبرای آلمان رفتند و کارکنان سفارت به ایشان شناسانده شدند. در ساعت ۳ و نیم پس از نیمروز پرزیدنت لوبکه و بانو از موزه جواهرات سلطنتی در بانک مرکزی دیدن کردند. شامگاه میهمانی شامی از سوی پرزیدنت لوبکه و بانو در سفارت تابستانی آلمان در پل رومی برگزار شد. و از چند جای دیدنی تهران بازدید کردند. روز شنبه میهمانان رهسپار اسپهان و شیراز شدند و شگفت‌زده از برجای ماندنی‌های باستانی ایران دیدن کردند و جمله پرآوازه "ایران کهن‌تر از تاریخ" را بازگفتند. ۵ آبان ماه شاهنشاه و شهبانو در فرودگاه به پسواز پرزیدنت آلمان و بانو آمدند و میهمانان ایران پس از چهار روز دیدار از ایران، از فرودگاه مهرآباد به آلمان غربی پرواز کردند.


علیاحضرت شهبانو و پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک
 • ۸ آبان ماه ۱۳۴۲ پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک برای یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شد.


شاهنشاه و شهبانو میهمانان گرامی ایران را پیشباز می‌کنند
سرود ملی ایران و شوروی نواخته می‌شود فرودگاه مهرآباد ۱۳۴۲
شاهنشاه و برژنف
 • ۲۵ آبان ۱۳۴۲ ساعت چهار پس از نیمروز حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو "برژنوا" وارد تهران شدند و از سوی شاهنشاه و شهبانوی ایران مورد پیش‌باز قرارگرفتند. ساعتی پیش از ورود حضرت لئونید برژنف ۸ فروند هواپیمای جت نیروی هوایی شاهنشاهی به پیشباز برژنف و بانو رفت و چند دقیقه پیش از ساعت چهار هواپیمای برژنف با اسکورت هواپیماهای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در آسمان فرودگاه مهرآباد پدیدار شد. دیگر پیشبازکنندگان نخست وزیر، قدس نخعی وزیر دربار شاهنشاهی، عباس آرام وزیر خارجه، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشداران و تیمسار ارتشبد آریانا ژنرال آجودان شاهناهی و حسنعلی ادهم رییس کل تشریفات شاهنشاهی به حضرت برژنف شناسانده شدند. ایشان نیز همراهان خود را به شاهنشاه و شهبانو شناساندند. سپس شاهنشاه و حضرت برژنف در جایگاه ویژه ایستادند، نخست سرود ملی شوروی و سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی نواخته شد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. سپس از سوی فرمانده گارد احترام گزارش نظامی داده شد و شاهنشاه و برژنف از برابر گارد احترام و پرچم‌های نیروهای سه گانه ارتش شاهنشاهی گذشتند. ساعت چهار و نیم پس از نیمروز شاهنشاه و حضرت برژنف در خودروی جلو و شهبانو و بانو برژنوا در خودروی دوم نشستند و از فرودگاه راهی میدان ۲۴ اسفند شدند. سراسر راه از فرودگاه تا شهر با پرچم‌های ایران و شوروی آذین بسته شده بود و مردم در دو سوی خیابان آیزنهاور ایستاده بودند و برای شاهنشاه و شهبانو و میهمانان ارجمند ایران ابراز شور و هیجان می‌کردند. ساعت چهار و چهل دقیقه شاهنشاه و برژنف و شهبانو و بانو برژنوا در میدان ۲۴ اسفند در جایگاه ویژه قرارگرفتند و شهردار تهران آقای نفیسی ورود حضرت برژنف و بانو را در بیاناتی خوش‌آمد گفت و کلید طلایی شهر تهران را به برژنف پیشکش کرد. سپس شاهنشاه و حضرت برژنف در کالسکه جلو و شهبانو و بانو برژنوا در کالسکه دوم روانه کاخ گلستان شدند. در سراسر راه خیابان‌های شاهرضا و فردوسی شمالی و جنوبی تا میدان سپه مردم تهران به پیشباز میهمانان ایران ایستاده بودند و با هیجان بی همانندی شور و شادی خود را ابراز می‌کردند. در برابر کاخ گلستان نیز انبوهی از مردم گردآمده بودند و برای ورود میهمانان هورا می‌کشیدند و شادی می‌کردند.

بر پایه برنامه ساعت ۸ شهردار تهران در تالار برلیان، پیشکش مردم تهران را به حضرت برژنف داد. شاهنشاه در مهمانی رسمی شام در تالار آیینه کاخ گلستان به حضرت لئونید برژنف فرمودند.[۶] "ما به صلح اعتقاد و احتیاج داریم تا بتوانیم با اطمینان خاطر و با تمام قوا به ترقیاتی که شایسته آن هستیم نایل گردیم. بدین جهت است که بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منع آزمایش‌های اتمی در مسکو که شما خود از پایه‌گزاران آن بودید، ما این قرارداد را امضا کردیم و امیدوارم این اولین قدمی باشد که دنیا در راه تامین صلح اطمینان‌بخش جهانی برمی‌دارد."

سپس حضرت برژنف در پاسخ به شاهنشاه بیاناتی ایراد کرد. ۲۶ آبان ماه حضرت لئونید برژنف از کاخ گلستان رهسپار شهر ری، آرامگاه رضا شاه بزرگ شد. درون آرامگاه شاهپور عبدالرضا، تیمسار حجازی به پیشباز برژنف آمدند و حضرت برژنف تاج گل باشکوهی را برروی آرامگاه پدر ایران نوین نهاد و پس از دقایقی خاموشی از برابر گارد احترام گذشتند. در ساعت ۱۰ و پانزده دقیقه بامداد حضرت برژنف با شاهنشاه دیدار کردند. بانو برژنوا از کاخ گلستان به کاخ مرمر برای دیدار علیاحضرت شهبانو رفتند. ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه حضرت برژنف و بانو به کاخ گلستان بازگشتند. در ساعت ۱۲ و پانزده دقیقه رییس هیات‌های نمایندگی سیاسی به پیشگاه حضرت برژنف رسیدند و به ایشان و بانو شناسانده شدند. ساعت ۱۶ برژنف با نخست وزیر اسداله علم دیدار نمود. شامگاه میهمانی باشکوهی به سرافرازی شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو در کاخ گلستان از سوی حضرت برژنف برگزار شد. بر سر میز شام برژنف شاهنشاه و شهبانو را برای یک دیدار رسمی از شوروی فراخواند و شاهنشاه آن را پذیرفتند.

۲۷ آبان ماه ساعت ۹ بامداد حضرت برژنف از کاخ گلستان برای بازدید از موسسه رازی به حصارک رفتند. در ساعت ده و نیم به سد کرج رفتند و از سد و تاسیسات آن بازدید کردند. بانو برژنوا ساعت ۹ بامداد از کاخ گلستان به آموزشگاه پرستار اشرف پهلوی رفتند و پس از بازدید به آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به شیر و خورشید سرخ رفتند و نیمروز به کاخ گلستان بازگشتند. ساعت ۳ و نیم پس از نیمروز حضرت برژنف و بانو به موزه ایران باستان و سپس برای آشنایی با هموندان انجمن فرهنگی ایران و شوروی بدانجا رفتند. شامگاه میهمانی نخست وزیر در کاخ وزارت خارجه برگزار شد و شاهنشاه و شهبانو به همراه میهمانان ایران حضرت لئونید برژنف و بانو در این میهمانی شرکت کردند و با یکدیگر شام خوردند.

۲۸ آبان حضرت لئونید برژنف و بانو برای بازدید از آثار تاریخی ایران رهسپار اسپهان شدند. روز ۲۹ آبان ماه نیز برای بازدید از تخت جمشید به شیراز رفتند.

روز ۳۰ آبان ماه ساعت ۹ بامداد حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی در نشست مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا که در کاخ سنا برگزار شد، شرکت کردند و در میان دست زدن‌های پیوسته نمایندگان در سندلی ویژه‌ای که برای ایشان گذاشته شده بود، نشستند. مهندس شریف امامی سخنانی درباره پیوندهای سیاسی و اقتصادی دو کشور ایراد کرد که همزمان از سوی آقای علی اف ترجمان (مترجم) از روسی به پارسی و برای حضرت لئونید برژنف برگرداننده شد. آنگاه حضرت لئونید برژنف پشت تریبون قرارگرفتند و سخنانان پرباری درباره پیوندهای دولت شاهنشاهی ایران و جماهیر شوروی ایراد کردند و در پایان گفتند: زنده و پیروز باد مردم ایران و کشور باستانی و زیبای آن. بگذارید دوستی و همکاری میان اتحاد شوروی و ایران گسترش یابد و استوار بماند! بگذارید صلح پایدار در میان ملل جاودانی و برای همیشه در سیاره ما ماندگار شود.

روز آدینه ۱ آذر ماه حضرت برژنف پس از نیمروز در کاخ مرمر با شاهنشاه دیدار کردند و بیش از یک ساعت با شاهنشاه به گفتگو نشستند. شامگاه میهمانی شامی از سوی سفیرکبیر شوروی در ایران به سرفرازی حضرت برژنف و بانو در سفارت شوروی برگزار شد. در این میهمانی نخست وزیر، هیات وزیران، سناتورها، شماری از نمایندگان مجلس شورای ملی، نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی در ایران، مدیران روزنامه‌ها، استادان دانشگاه و دیگر سران کشوری و لشکری بودند.

روز شنبه ۲ آذر ماه سفر حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و همراهان به ایران پایان یافت. شاهنشاه و شهبانو ساعت ۹ و ده دقیقه بامداد وارد کاخ گلستان شدند و به همراه حضرت برژنف و بانو روانه فرودگاه مهرآباد شدند. در آیین پسواز میهمانان ایران هیات دولت، رییس‌های هیات‌های نمایندگی سیاسی در ایران با بانوانشان و گروهی از سران کشور و لشکری ایران و کارکنان سفارت شوروی بودند. هواپیمای میهمانان در ساعت ۹ و پنجاه دقیقه از فرودگاه مهرآباد اوج گرفت و هشت فروند هواپیمای جت نیروی هواپیمایی شاهنشاهی تا مرز ایران آن را اسکورت کردند.

شاهنشاه و هایلاسلاسی امپراتور اتپوپی میهمان گرامی ایران
Shahanshah Haile Selassie Tehran1343b.jpg
Shahanshah Haile Selassie Tehran1343a.jpg
 • ۲۳ شهریور ماه ۱۳۴۳ اعلیحضرت هایل سلاسی امپراتور اتیوپی کشور باستانی و دوست ایران به فراخوان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران وارد تهران شد و مورد پیشباز رسمی قرارگرفت. خاندان شاهنشاهی ایران، حسنعلی منصور، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، آجودان‌های شاهنشاه و شماری از بزرگان و سران کشوری و دیپلمات‌های خارجی در این آیین باشکوه بودند. شاهنشاه در برابر پلکان هواپیما از اعلیحضرت هیلاسلاسی پیشباز کردند. سپس نخست وزیر، رییس مجلس سنا و شورای ملی، وزیر امور خارجه، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، تیمسار ارتشبد دکتر آریانا، رییس کل تشریفات دربار و فرمانده گارد شاهنشاهی را که در سوی راست پلکان ایستاده بودند را شاهنشاه به امپراتور اتپوپی شناساندند. سپس ۲۱ تیر توپ شلیک شد و ۸ فروند هواپیمای جت نیروی هوایی شاهنشاهی که از هواپیمای اعلیحضرت هیلاسلاسی پیشباز کرده بودند از فراز فرودگاه مهرآباد گذشتند.

آنگاه شاهنشاه و میهمانان گرامی ملت ایران به جایگاه ویژه رفتند و گارد احترام آیین احترام نظامی را به جای آورد و سرود امپراتوری اتیوپی و سرود شاهنشاهی ایران نواخته شد. به پایان این آیین اعلیحضرتین با خودرو رهسپار تهران شدند. در میدان ۲۴ اسفند شاهنشاه و امپراتور اتیوپی به جایگاه ویژه رفتند و دکتر شادمان شهردار تهران پس از خوش‌آمدگویی، کلید طلایی شهر را به اعلیحضرت امپراتور اتیوپی پیشکش کرد.

از میدان ۲۴ اسفند اعلیحضرت سوار بر کالسکه سلطنتی از خیابان‌های شاهرضا، پهلوی به میدان ولیعهد رسیدند و از آنجا با خودرو راهی کاخ نیاوران شدند. شامگاه میهمانی شام باشکوهی در کاخ سعدآباد به سرفرازی ورود اعلیحضرت هیلاسلاسی برگزار شد. شاهنشاه بر سر میز شام فرمودند:[۷]

اعلیحضرتا - برای شهبانو و من کمال خوشوقتی است که مقدم آن اعلیحضرت را در این مجلس به عنوان نماینده برجسته یکی از کهن سال‌ترین تخت و تاج‌های جهان تبریک بگوییم. دو کشور اتیوپی و ایران از روزگار بسیار کهن با یکدیگر آشنایی نزدیک داشته‌اند و این آشنایی در کتبیه‌های تاریخی ما به خوبی منعکس است. از دوران باستانی دو ملت ما توانسته‌اند علیرغم حوادث و مصایب گوناگون موجودیت و استقلال خود را محفوظ نگاه دارند و این افتخاری است که تاکنون در تاریخ جهان نصیب کمتر ملتی شده است.

۲۴ شهریور ماه امپراتور اتیوپی از دیدنی‌های تهران بازدید کردند. ساعت ۱۶ اعلیحضرت هیلاسلاسی از موزه ایران باستان دیدن کردند. در پایان بازدید اعلیحضرت هیلاسلاسی دفتر یادبود را دستینه کردند و سپس به بانک مرکزی رفتند و از موزه جواهرات سلطنتی دیدن کردند. شامگاه میهمانی باشکوهی از سوی اعلیحضرت هیلاسلاسی در کاخ صاحبقرانیه به افتخار شاهنشاه و شهبانو برگزار شد. در این میهمانی اعلیحضرت امپراتور اتیوپی یک خنجر جواهرنشان که ارزش تاریخی دارد به شاهنشاه و یک تکه جواهر به علیاحضرت شهبانو پیشکش کردند.

۲۵ شهریور ماه امپراتور اتیوپی ساعت ۹ و نیم بامداد از هنرهای زیبای کشور، کارگاه‌های خاتم کاری، زری بافی، سرامیک و منبت کاری بازدید کردند. ساعت ۱۷ حسنعلی منصور نخست وزیر به همراه آرام وزیر امور خارجه در کاخ صاحبقرانیه به پیشگاه اعلیحضرت هیلاسلاسی باریافتند و گفتگوهایی پیرامون پیوندهای دو کشور انجام شد. شامگاه از سوی حسنعلی منصور نخست وزیر میهمانی شامی در پیشگاهی اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو به افتخار اعلیحضرت هیلاسلاسی در کاخ وزارت امور خارجه برگزار شد. سفر اعلیحضرت هایل سلاسی در روز ۲۶ شهریور ماه به ایران پایان یافت و اعلامیه سران دو کشور شاهنشاهی ایران و امپراتوری اتپوپی به چاپ رسید. شاهنشاه روز ۲۶ شهریور ماه به پسواز اعلیحضرت هیلاسلاسی به فرودگاه مهرآباد آمدند و در آیینی رسمی امپراتور اتیوپی از تهران به سوی کشور خویش پرواز کردند.


شاهنشاه و شهبانو با پادشاه و ملکه بلژیک
پادشاه بلژیک و ملکه فابیولا در اسپهان
 • ۲۶ آبان ماه ۱۳۴۳ ساعت ۳ پس از نیمروز اعلیحضرت "بودوئن " پادشاه بلژیک و علیاحضرت ملکه "فابیولا" وارد تهران شدند و از سوی شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو مورد پیشباز رسمی در فرودگاه مهرآباد قرارگرفتند. در میهمانی شامی که در از سوی شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو در کاخ شاهنشاهی ایران برگزار شد شاهنشاه سخنان خردمندانه‌ای ایراد کردند. ۲۹ آبان ماه شاهنشاه و شهبانو به همراه پادشاه و ملکه بلژیک برای سه روز رهسپار اسپهان و شیراز شدند. ۳۰ آبان ماه اعلیحضرتین و میهمانان گرامی ایران به شیراز رفتند و از تخت جمشید دیدن کردند. ۲ آذر ماه پادشاه و ملکه بلژیک از کوی کن و کارخانه پارچه بافی "جهان چیت" دیدن کردند و سپس به موزه ایران باستان رفتند. در این روز از جواهرات سلطنتی در بانک ملی ایران نیز بازدید فرمودند. روز پسین اعلیحضرت بودوئن و ملکه فابیولا از تهران به سوی بلژیک پرواز کردند.
شاهنشاه به پادشاه نروژ خوش‌آمد می‌گویند

۱۸ دی ماه ۱۳۴۳ اعلیحضرت "اولاف پنجم" پادشاه نروژ برای یک دیدار هفت روزه وارد تهران شد و از سوی شاهنشاه ایران در فرودگاه مهرآباد پیشباز رسمی شد. روز پسین پادشاه نروژ از ورزش‌های باستانی ایران در باشگاه جعفری، کارگاه‌های هنرهای زیبای کشور و موزه جواهرات سلطنتی دیدن کرد و نمایشگاه آثار صنعتی نروژ را در فروشگاه فردوسی گشودند. ۱۹ دی ماه از سوی شاهنشاه میهمانی شام باشکوهی به سرافرازی ورود پادشاه نروژ در کاخ گلستان برپا شد و شاهنشاه بیانایی به اعلیحضرت اولاف ایراد فرمودند.[۸] ۲۰ دی ماه پادشاه نروز برای بازدید از برجای ماندنی تاریخی اسپهان رهسپار این شهر شدند. ۲۲ دی ماه پادشاه نروژ از اسپهان راهی دزفول شدند و پس از بازدید از پایگاه وحدتی دزفول و سد محمدرضا شاه پهلوی به تهران بازگشتند. ۲۳ دی ماه اعلیحضرت اولاف پنجم از تهران رهسپار جزیره خارک شد و پس از بازدید از تاسیسات نفتی این جزیره راهی آبادان شدند و از پالایشگاه آبادان بازدید کردند. پادشاه نروژ از آبادان به سوی تایلند پروازکردند.

شاهنشاه و پرزیدنت فنلاند در کاخ شاهنشاهی
 • ۲۱ بهمن ماه ۱۳۴۳ حضرت اورهو کالف کِکونن [۹]پرزیدنت فنلاند و بانو در راه سفر خود به هندوستان وارد تهران شدند. در فرودگاه مهرآباد نخست وزیر، رییس تشریفات شاهنشاهی، و شماری از بزرگان سیاسی کشور به پیشباز پرزیدنت فنلاند و بانو و همراهان ایشان وزیر امور خارجه، مدیرکل سیاسی و رییس ستاد ارتش فنلاند آمدند. شامگاه از سوی شاهنشاه و شهبانو میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت فنلاند و بانو برگزار شد. روز پسین ۲۲ بهمن ماه پرزیدنت ککونن و بانو و همراهان از تهران به هندوستان پرواز کردند.


حبیب بورقیبه پرزیدنت تونس وارد تهران می‌شود
شهردار تهران کلید طلایی شهر تهران را در میدان ۲۴ اسفند به بورقیبه پیشکش می‌کند
 • ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۳ شاهنشاه و شهبانو از حضرت حبیب بورقیبَه رییس جمهور تونس و بانو در فرودگاه مهرآباد پیشباز کردند. از سوی شاهنشاه میهمانی باشکوهی در کاخ گلستان برگزار شد و در این میهمانی شاهنشاه در سخنانی در خوش‌آمد حضرت بورقیبه فرمودند:[۱۰]
آشنایی ما با سرزمین تونس یک آشنایی تازه نیست زیرا بیست و پنج قرن پیش بود که داریوش شاهنشاه هخامنشی نماینده‌ای از جانب خود به سرزمین تونس فرستاد که در آن وقت مهد تمدن بزرگ کارتاژ بود.

سپس حضرت بورقیبه در پاسخ به بیانات شاهنشاه پیرامون پیوندهای دوستانه و صمیمانه ایران و تونس سخن گفتند.

۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۳ پرزیدنت بورقیبه با کمی ناخوشی سرماخوردگی بیدار شدند و برنامه بازدید از موزه ایران باستان و موزه مردم شناسی انجام نشد. میهمانی که قراربود از سوی پرزیدنت بورقیبه در هتل هیلتون برگزار شود نیز به شبی دیگر فراافکنده شد. پرزیدنت بورقیبه و بانو ناهار را خصوصی خوردند. ساعت ۴ پس از نیمروز رییس هیات‌های سیاسی در دربار شاهنشاهی ایران و بانوانشان در تالار آیینه کاخ گلستان از سوی رییس کل تشریفات دربار شاهنشاهی به پیشگاه پرزیدنت تونس و بانو شناسانده شدند. سپس پرزیدنت بورقیبه برای نهادن تاج گل بر آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ رهسپار ری شدند. شامگاه ساعت ۸ دکتر ضیاالدین شادمان شهردار تهران آلبوم ارزنده‌ای که دربرگیرنده فرتورهای پرزیدنت بورقیبه و بانو به تهران بود در جعبه خاتم کاری پیشکش پرزیدنت تونس کرد.

۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۳ بانو بورقیبه ساعت ۱۰ و نیم بامداد از آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به شیر و خورشید سرخ ایران دیدن کردند. پس از نیم روز بانو بورقیبه از موزه جواهرات سلطنتی در بانک مرکزی دیدن کردند. شامگاه از سوی پرزیدنت بورقیبه میهمانی شامی به سرافرازی شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو در هتل هیلتون برگزار شد.

به سبب ناخوشی کوتاه پرزیدنت بورقیبه و انجام نشدن برخی از برنامه‌ها، ماندن ایشان و بانو که قرار بود روز شنبه ۲۹ اسفند ماه پایان پذیرد به روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۳۴۴ فرافکنده شد.

شاهنشاه و ملک حسین در فرودگاه مهر‌آباد ۱۳۴۴
میهمانی شاهنشاه برای پرزیدنت اتریش
پرنس الکساندر و همسرش در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو
 • ۳ مهر ماه ۱۳۴۴ شاهنشاه از ملک حسین پادشاه اردن در فرودگاه مهرآباد پیشباز کردند. ملک حسین دو روز میهمان شاهنشاه می باشد. ملک حسین روز ۴ مهر ماه ناهار را با شاهنشاه درکاخ سعدآباد خورد. دیدار و ناهار و گفتگو پنج ساعت به درازا کشید. ملک حسین که در کنفرانس سران عرب در کازابلانکا شرکت کرده بود، پیرامون دست‌آوردهای این کنفرانس نیز با شاهنشاه گفتگو کرد.

به برنامه ماندن ملک حسین در تهران یک روز افزوده شد. ۵ مهر ماه ملک حسین ناهار را در کاخ مرمر خورد و ساعت ۵ پس از نیمروز در آیینی که از سوی سفیرکبیر اردن در سفارت کبرای اردن هاشمی در تهران برپا شده بود شرکت جست. سفر ملک حسین در روز ۶ مهر ماه پایان یافت. در گفتگوهای شاهنشاه و ملک حسین روابط ایران با اعراب مورد بررسی قرارگرفت.


۸ مهر ماه ۱۳۴۴ ساعت ۴ پس از نیمروز حضرت « فرانتس یوناس » پرزیدنت اتریش وارد تهران شد. شاهنشاه در فرودگاه مهرآباد از پرزیدنت اتریش پیشباز رسمی کردند. در میدان ۲۴ اسفند کلید شهر از سوی شهردار تهران به فرانتس یوناس پیشکش شد و شاهنشاه و پرزیدنت اتریش با کالسکه به کاخ گلستان رفتند. در نخستین شب از سوی شاهنشاه میهمانی شام باشکوهی در کاخ گلستان به سرفرازی ورود میهمان ایران برگزار شد. روز ۹ مهر ماه حضرت فرانتس یوناس تاج گلی بر آرامگاه رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین نهادند. آنگاه از موزه جواهرات سلطنتی، موزه ایران باستان، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی و کارخانه ایران ناسیونال بازدید کردند. ۱۰ مهر ماه ۱۳۴۴ پرزیدنت اتریش هنگام بازدید از کارخانه ایران ناسیونال گفتند: سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات یکی از اقدامات مترقیانه شاهنشاه ایران است. روز پسین پرزیدنت اتریش برای بازدید رهسپار استان‌های جنوبی کشور شدند و روز ۱۳ مهر ماه به تهران بازگشتند و برای بازدید شیلات راهی شمال کشور شدند. ۱۵ مهر ماه پرزیدنت اتریش از فرودگاه مهرآباد به وین پرواز کردند.


۹ مهر ماه ۱۳۴۴ پرنس الکساندر و همسرشان دختر عموی ملکه انگلستان وارد تهران شدند و به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و شهبانو باریافتند.


ولیعهد افغانستان و بانو در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو
SaudiArabiaFlag1344.jpg
شاهنشاه به پیشباز ملک فیصل می‌روند
ملک فیصل به شاهنشاه شمشیر جواهرنشانی پیشکش می‌کنند
شاهنشاه و ملک فیصل در رژه روز نجات آذربایجان

۱۶ آبان ماه ۱۳۴۴ والاحضرت سردار احمدشاه ولیعهد افعانستان به همراه همسر خود به فراخوان والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی وارد تهران شدند. ۱۷ آبان ماه میهمانی شام باشکوهی از سوی والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی و همسرشان آقای پهلبد به سرفرازی ورود ولیعهد افغانستان و شاهزاده خانم خاتول در کاخ گلستان برگزار شد. ۱۸ آبان ماه سردار احمد شاه ولیعهد و همسرشان از موزه ایران باستان بازدید کردند. نیمروز میهمانان گرامی ایران در کاخ شاهنشاهی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو باریافتند و ناهار را با اعلیحضرتین خوردند. آنگاه از باشگاه ورزشی جعفری از ورزش باستانی و ورزشکاران باشگاه دیدن کردند. در این آیین یک آلبوم ارزنده میناکاری آذین بسته به فرتور شاهنشاه آریامهر به والاحضرت ولیعهد افغانستان پیشکش شد. شامگاه میهمانی شامی از سوی امیرعباس هویدا نخست‌وزیر داده شد. ۱۹ آبان ماه امیرعباس هویدا نخست‌وزیر در کاخ مرمر با والاحضرت ولیعهد افغانستان به گفتگوهایی پیرامون پیوندهای دو کشور و دیگر مسایل میان ایران و افغانستان نشست. نیمروز ولیعهد افغانستان و بانو ناهار را در هتل هیلتون میهمان هیات مدیره شیر و خورشید سرخ بودند و سپس از غرفه شیر و خورشید در نمایشگاه کالای ایران بازدید نمودند. ساعت ۱۶ ولیعهد افغانستان و بانو به پرورشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به شیر و خورشید سرخ رفتند و از رژه جوانان شیر و خورشید سرخ دیدن کردند. شامگاه از سوی والاحضرت سردار احمد شاه و همسرشان به سرفرازی والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی و آقای پهلبد در کاخ مرمر میهمانی شامی برگزار شد. ۲۱ آبان ماه والاحضرت سردار احمد شاه و والاحضرت خاتول وارد اسپهان شدند. پس از نیمروز از کاخ چهلستون و موزه تاریخی کاخ و مسجد شاه و شیخ لطف‌ الله دیدن کردند. برای گشایش بانک خون اسپهان ولیعهد افغانستان و بانو به ساختمان بانک رفتند و پیشکش خون خود بانک خون اسپهان را گشودند. میهمانان از جاهای دیدنی دیگر اسپهان بازدید کردند و ۲۲ آبان ماه رهسپار شیراز شدند و از آرامگاه سعدی وحافظ و تخت جمشید بازدید کردند.

۲۳ آبان ماه ۱۳۴۴ والاحضرت ولیعهد افغانستان و بانو با هواپیما وارد فرودگاه آبادان شدند و از سوی سدها دانش‌آموز هموند سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ با دسته‌های گل و پرچم‌های ایران و افغانستان پیشباز شدند. میهمانی شام با شکوهی از سوی قائم‌مقام مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای میهمانان گرامی ایران داده شد. روز پسین والاحضرت ولیعهد و بانو از پالایشگاه نفت آبادان، بیمارستان شرکت نفت، کوی کارگران، باشگاه آبادان و دانشکده نفت و آموزشگاه حرفه‌ای بازدید کردند. آنگاه به بیمارستان و تاسیسات شیر و خورشید سرخ آبادان رفتند. ۲۷ آبان ماه والاحضرت ولیعهد و بانو و همراهان با ترن وارد شاهی شدند و از آنجا با خودرو رهسپار بابل گردیدند. روز ۴ آذر ماه پس از دو هفته میهمانان ایران در آیین رسمی از فرودگاه مهرآباد از تهران به سوی کابل پرواز کردند.


۱۷ آذر ماه ۱۳۴۴ ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی وارد تهران شد. شاهنشاه در فرودگاه مهرآباد از ملک فیصل پیشباز کردند و خوش‌آمد گفتند. آنگاه شاهنشاه امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، شریف امامی رییس مجلس سنا، مهندس عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی، قدس نخعی وزیر امورخارجه، ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، ارتشبد آریانا ژنرال آجودان شاهنشاه، دکتر حسنعلی لقمان ادهم رییس کل تشریفات شاهنشاهی و سرتیپ هاشمی‌نژاد فرمانده گارد شاهنشاهی را به پیشگاه ملک فیصل شناساندند. سپس ملک فیصل همراهان خود را به شاهنشاه شناساندند. در هنگام ورود ملک فیصل ۲۱ تیر توپ شلیک شد و هشت فروند هواپیمای نیروی هوایی شاهنشاهی از آسمان فرودگاه مهرآباد گذشتند. آنگاه اعلیحضرتین به جایگاه ویژه گارد احترام رفتند. نخست سرود ملی عربستان سعودی و سپس سرود ملی ایران نواخته شد. اعلیحضرتین با خودرو رهسپار تهران شدند و پس از گذشتن از خیابان آیزنهاور، در میدان ۲۴ اسفند مهندس سرلک شهردار تهران خوش‌آمد گفت و کلید طلایی شهر تهران را به اعلیحضرت ملک فیصل پیشکش کرد. از میدان ۲۴ اسفند اعلیحضرتین سوار بر کالسکه سلطنتی به همراهی انبوه مردم پایتخت و ابراز شور و هیجان وارد کاخ گلستان شدند. در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان به سرافرازی ورود اعلیحضرت پادشاه عربستان سعودی شاهنشاه سخنانی ایراد فرمودند:[۱۱] در این میهمانی ملک فیصل یک شمشیر گرانبهای جواهرنشان را به شاهنشاه پیشکش کردند.

۱۸ آبان ماه ملک فیصل از موزه ایران باستان دیدن کردند و پس از ورود به کاخ گلستان رییس‌های هیات‌های سیاسی در دربار شاهنشاهی را پذیرفتند. ملک فیصل ناهار در کاخ ویژه به همراه شاهنشاه خوردند وانگاه گفتگوهای سران دو کشور پیرامون مسایل دو کشور، بهره‌برداری مشترک از نفت و هم‌چنین امنیت شاخاب پارس (خلیج پارس) و خاورمیانه و یگانگی کشورهای اسلامی آغاز شد. پس از گفتگوها ساعاتی پس از نیمروز ملک فیصل از موزه جواهرات سلطنتی بازدید کردند. شامگاه میهمانی باشکوهی از سوی ملک فیصل در هتل هیلتون به سرفرازی شاهنشاه ایران داده شد. ۱۹ آبان ماه ملک فیصل از لشکر یک گارد دیدن کردند و پس از نیمروز ملک فیصل نخست‌وزیر ایران امیرعباس هویدا و آرام وزیر امورخارجه را پذیرفتند. شامگاه میهمانی باشکوهی از سوی هویدا در کاخ وزارت امورخارجه داده شد. ۲۰ آذر ماه شاهنشاه و ملک فیصل رهسپار اسپهان شدند. استاندار اسپهان و شمار بسیاری از بزرگان محلی از شاهنشاه و میهمان گرامی ایران پیشباز کردند. اعلیحضرتین از میدان شاه، عالی‌قاپو، چهل ستون و مسجد شیخ لطف الله بازدید فرمودند، آنگاه ناهار را در مهمانسرای شاه عباس خوردند و ساعت ۱۵ و سی دقیقه به تهران بازگشتند.

۲۱ آذر ماه ۱۳۴۴ پس از نیمروز در آیین رژه روز ۲۱ آذر ماه روز نجات آذربایجان یکان‌های ارتش در میدان مهرآباد از برابر شاهنشاه آریامهر و ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی رژه رفتند. در این آیین ملک فیصل ابزار جنگی مدرن ارتش ایران و کارهای نمایشی یکان‌های چترباز را ستودند. ۲۲ آذر ماه شاهنشاه آریامهر و ملک فیصل میهمان گرامی ایران ساعت ۹ و پنجاه دقیقه در نشست مشترک مجلس سنا و مجلس شورای ملی شرکت کردند. ملک فیصل سخنرانی رسایی به زبان عربی در برابر مجلس ایراد کرد.

۱۹ آذر ماه ۱۳۴۴ فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان در سر راه سفر خود به امریکا وارد تهران شد و شاهنشاه در فرودگاه مهرآباد به پیشباز ایوب خان رفتند. پیش از ورود ایوب خان، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، آرام وزیر امور خارجه، دکتر لقمان رییس کل تشریفات شاهنشاهی، طیب حسین سفیر کبیر پاکستان در دربار شاهنشاهی و نمایندگان سیاسی خارجی در تهران و شماری از بزرگان سیاسی و کشوری و پاکستانی‌هایی که در تهران زندگی می کردند در فرودگاه مهرآباد چشم به راه ورود ایوب خان بودند.

- سال ۱۳۴۷ خورشیدی

شاهنشاه آریامهر از ملک حسن دوم پادشاه مراکش پیشباز می‌کنند
مارشال تیتو
 • ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۷ اعلیحضرت ملک حسن دوم پادشاه مغرب برای یک دیدار هشت روزه از ایران وارد تهران شدند و از سوی اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر مورد پیشباز قرارگرفتند. در میهمانی با شکوهی که در کاخ نیاوران برگزار شد، شاهنشاه آریامهر و پادشاه مغرب در زمینه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور سخنانی ایراد کردند و ملک حسن شاهنشاه ایران را به عنوان بنیانگذار مبارزه با بیسوادی در جهان ستایش کرد. ۲۵ فروردین شاهنشاه آریامهر و ملک حسن در نشست مشترک دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا در کاخ سنا شرکت فرمودند و ملک حسن درباره همکاری‌های ایران و مغرب سخنانی ایراد کرد. در همین روز ملک حسن از مرکز راکتور اتمی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد بازدید کرد و شامگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به همراه میهمانشان از اپرای آتوسا در تالار رودکی دیدن کردند. ۲۶ فروردین ماه شاهنشاه آریامهر و ملک حسن برای دیدار از برجای ماندنی‌های باستانی اسپهان رهسپار این شهر شدند. ۲۸ فروردین ماه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی، شهبانو فرح پهلوی، ولیعهد ایران و والاحضرت فرحناز در میهمانی باشکوهی که از سوی سفیر مراکش در تهران برگزار شده بود شرکت کردند و ملک حسن "نشان درجه یک محمدیه" را بر سینه والاحضرت ولیعهد برنشاندند. ۲۹ فروردین ماه وزیران امور خارجه ایران و مراکش عهدنامه دوستی و موافقتنامه فرهنگی و همکاری علمی و فنی دو کشور را رد و بدل کردند. در این روز ملک حسن دوم به همراه شاهزاده مولای عبدالله برادر و شاهزاده خانم عایشه خواهر ملک حسن به دیدار رسمی خود از ایران پایان دادند. اعلامیه مشترک دو کشور درباره همکاری‌های اقتصادی و برقراری خط هوایی میان دو کشور به چاپ رسید.


 • ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مارشال تیتو پرزیدنت یوگسلاوی و بانو به فراخوان رسمی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو برای یک دیدار شش روزه از ایران وارد تهران شدند و از سوی اعلیحضرتین مورد پیشباز قرارگرفتند. میهمانی شامی از سوی شاهنشاه آریامهر برای ورود مارشال تیتو در کاخ نیاوران برگزار شد. در این میهمانی شاهنشاه در سخنانشان فرمودند:
... دو کشور ما دارای خط مشی و سیاست مشابهی هستند، زیرا ما نیز همواره بر این اعتقاد بوده و هستیم که تنها سیاست منطقی و عاقلانه برای هر کشوری در دنیای امروز سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز با سایر کشورها و ملل جهان است، راه صحیحی که امروزه در پیش روی هر ملتی قراردارد راه تجاوز و استیلاطلبی نیست، بلکه در کوشش برای بالابردن روز افزون سطح زندگی مادی و معنوی ملی است تا از این راه دنیایی هر چه مرفه تر و سعادتمندتر بودجود آید....

۴ اردیبهشت ماه مارشال تیتو از مرکز راکتور اتمی دانشگاه تهران و موزه جواهرات سلطنتی ایران بازدید کردند. و روز ۸ اردیبهشت ماه به یوگسلاوی بازگشتند.


ماریان اسپیخالسکی رییس شورای لهستان
 • ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مارشال ماریان اسپیخالسکی Marion Spychalshi, Chairman of the Council of the State , Head of State رییس شورای دولتی جمهوری لهستان وارد تهران شد و از سوی شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو مورد پیشباز قرارگرفتند. با ورود اسپیخالسکی گفتگوهای ایران و لهستان درباره گسترش همکارهای اقتصادی دو کشور آغاز شد. ۱۹ اردیبهشت ماه از سوی شاهنشاه آریامهر میهمانی شام برای ورود میهمان ایران حضرت مارشال اسپیخالسکی برگزار شد. شاهنشاه بر سر میز شام فرمودند:
...ما در اجرای برنامه‌های اقتصادی و صنعتی با کمال میل علاقمند به همکاری با کشور شما هستیم زیرا این همکاری میان دو ملتی که دارای میراث عظیم فرهنگی و مدنی هستند بطور یقین برای هر دوی آنها سودبخش خواهد بود...

روز ۲۱ اردیبهشت ماه رییس جمهور لهستان از پالایشگاه نفت آبادان و بیمارستان شماره دو شرکت ملی نفت ایران بازدید کرد.

سفر رسمی مارشال اسپیخالسکی پرزیدنت لهستان و همراهان پایان یافت و اعلامیه مشترک ایران و لهستان به چاپ رسید.


 • روز ۵ فروردین ۱۳۴۹ نیکلای پادگورنی رییس جمهوری شوروی برای دیدار رسمی شش روزه وارد تهران شد. روز ۸ فروردین ماه نیکلای پادگورنی از کارخانه ذوب آهن و پولادسازی آریامهر دیدن کرد.


 • ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۱ الکسی کاسیگین رییس شورای وزیران اتحاد جماهیر سوسیالیستی برای بازدید کوتاهی از ایران و گشایش کارخانه ذوب آهن آریامهر وارد تهران شد.


دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران ۱۳۵۰ خورشیدی تا ۲۵۳۷ شاهنشاهی

منبع

 1. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک کاخ گلستان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲
 2. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به پرزیدنت هند رادها کریشنان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲
 3. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به علیاحضرت یولیانا ملکه هلند تهران ۱۱ مهر ۱۳۴۲
 4. بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در باریابی روزنامه‌نگاران فرانسوی پیش از ورود پرزیدنت دوگل به ایران ۲۴ مهر ۱۳۴۲
 5. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی در دیدار ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه از ایران ۲۴ مهر ۱۳۴۲
 6. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۲۵ آبان ۱۳۴۲
 7. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در میهمانی به سرفرازی ورود اعلیحضرت هیلاسلاسی تهران ۲۳ شهریور ۱۳۴۳
 8. بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به اعلیحضرت اولاف پنجم پادشاه نروژ در شام رسمی کاخ گلستان ۱۹ دی ۱۳۴۳
 9. President Urho Kaleva Kekkonen
 10. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی کاخ گلستان به حضرت حبیب بورقیبه پرزیدنت تونس ۲۴ اسفند ۱۳۴۳
 11. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۴