دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی


ShahanshahSenegalPresidentTehran5Ordibehesht2535.jpg
ShahanshahSenegalPresidentTehran8Ordibehesht2535a.jpg

دیدار رسمی پرزیدنت سنگال لیوپولد سدار سنگور و بانو از ایران ۹-۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از سدار سنگور [۱] پرزیدنت سنگال و بانو که برای یک دیدار پنج روزه به ایران آمدند، پیشباز کردند. هواپیمای پرزیدنت سنگال و بانو ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه بر زمین نشست و اعلیحضرتین در پای پلکان از میهمانان ارجمند ایران پیشباز کردند. آنگاه اعلیحضرت به همراه میهمان والای ایران در جایگاه ویژه ایستادند و دسته موزیک، سرود ملی سنگال و سرود ملی ایران را نواخت. آنگاه شاهنشاه آریامهر به همراه حضرت سدار سنگور از گارد احترام سان دیدند و سپس از برابر هموندان سفارت سنگال در تهران گذشتند. از سوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو میهمانی شامی در کاخ نیاوران برگزار شد. روز پسین در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و میهمان گرامی پرزیدنت سدار سنگور و بانو پارک جمشیدیه پارک همگانی فرهنگی به پهنه ۱۲ هکتار گشایش یافت. اعلیحضرتین و میهمانان از بخش‌های کتابخانه، سالن خواندن، آمفی تاتر بزرگ هوای آزاد، رستوران و کافه تریا، آمفی تاتر گوچک، جای بازی کودکان و کانون‌های سرگرمی و آرامش مردم بازدید کردند. هوشنگ نهاوندی رییس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو گفت: به امر علیاحضرت شهبانو در تکمیل کوششی که در سال‌های گذشته برای ایجاد مرکزهای فرهنگی، موزه‌ها و کتابخانه‌ها از سوی دفتر مخصوص انجام یافت در سال جاری و در سال آینده کارهای گسترده‌ای برای ساختن و بار پیرایی باغ‌های همگانی و فضای ورزشی به ویژه در بخش‌های پر جمعیت تهران و شهرهای بزرگ دیگر و بنیاد مرکزهای فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد یافت. شاهنشاه و شهبانو و میهمانان گرامی ایران شام را در رستوران پارک جمشیدیه خوردند.

۷ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ در سنگال پالایشگاهی با گنجایش ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تن در دست ساختمان است که تا ۱۸ ماه دیگر آماده بهره‌برداری می‌گردد، که به « شهر فرح پهلوی » نامگذاری شده است. در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و لئوپولد سدار سنگور پرزیدنت سنگال نشست هیات مدیره شهر فرح پهلوی در کاخ نیاوران برگزارشد. در این نشست پروژه‌های اجرایی و گام‌های پیشرفت شهر فرح در سنگال بررسی شد. رییس جمهور سنگال و بانو که برای یک دیدار پنج روزه به ایران سفر کرده بودند روز ۹ اردیبهشت ماه پیش از نیمروز از فرودگاه مهرآباد تهران رهسپار کشور خود شدند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو میهمان گرامی ایران را پسواز رسمی فرمودند.

شاهنشاه آریامهر و شهبانو در میهمانی به افتخار حسن بن طلال ولیعهد اردن
ولیعهد ایران و ولیعهد اردن
PrinceRezaPahlaviPrinceBahrain1Khordad2535.jpg

دیدار رسمی چهار روزه حسن بن طلال ولیعهد کشور اردن هاشمی و بانو از ایران ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ به فراخوان والاحضرت همایون ولایتعهد پیش از نیمروز والاحضرت حسن بن طلال ولیعهد کشور اردن هاشمی و همسرشان والاحضرت ثروت وارد تهران شدند.[۲] میهمانان عالی‌قدر والاحضرت ولایتعهد برای چهار روز دیدار رسمی در ایران خواهند ماند. در این اقامت چند روزه، دیدارهایی بین ولیعهد ایران و ولیعهد اردن دست خواهد داد و میهمانی نیز از سوی اعلیحضرتین به افتخار والاحضرت حسن بن طلال و همسرشان برگزار خواهد شد.

والاحضرت ولایتعهد اردن هاشمی پس از نیم روز ۲۲ اردیبهشت ماه با نهادن تاج گل به آرامگاه اعلیحضرت رضاشاه کبیر نسبت به سردار بزرگ ایران ادای احترام نمودند و سپس به همراه همسرشان والاحضرت ثروت از موزه جواهرات سلطنتی دیدن کردند. میهمانان عالی‌قدر والاحضرت ولایتعهد در میهمانی شامی که از سوی سفیر اردن هاشمی در دربار شاهنشاهی برپا شد، شرکت جستند.

والاحضرت ولیعهد اردن و همسرشان دومین میهمانان رسمی والاحضرت همایون ولایتعهد ایران هستند. سال گذشته اعلیحضرت «خوآن کارلوس» پادشاه اسپانیا که در آن زمان ولایتعهد آن کشور بودند، به اتفاق شاهزاده خانم سوفی، همسرشان، میهمان رسمی والاحضرت ولایتعهد بودند. از این رو والاحضرت ولیعهد سال گذشته برای نخستین بار در یک آیین استقبال رسمی و بدرقه رسمی در فرودگاه مهرآباد حضور یافتند و امروز دومین میهمان معظم‌له قدم به تهران گذارده است. والاحضرت ولیعهد در سفرهایی که به خارج از کشور داشته‌اند با شخصیت‌های بسیاری آشنا شده‌اند.


دیدار رسمی ولیعهد و وزیر دفاع بحرین به فراخوان والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران ۵-۱ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

۱ خرداد ماه ۲۵۳۵ به فراخوان والاحضرت همایون ولایتعهد ایران، والاحضرت شیخ حمدبن عیسی آل خلیفه ولیعهد و وزیر دفاع بحرین برای یک بازدید رسمی ۵ روزه از ایران، وارد تهران شدند و در فرودگاه مهرآباد والاحضرت همایون ولایتعهد از میهمان عالی‌قدر خود پیشباز کردند.هنگام ورود والاحضرت ولیعهد بحرین به تهران، در فرودگاه مهرآباد آیین پیشباز رسمی انجام یافت. در پای پلکان هواپیما والاحضرت همایون ولایتعهد ورود میهمان عالی‌قدر خود را به تهران خوش آمد گفتند. دختر خردسالی دسته گلی به والاحضرت ولیعهد بحرین فراداشت. آنگاه والاحضرت همایون ولایتعهد به همراه ولیعهد بحرین در جایگاه مخصوص قرار گرفتند و دسته موزیک گارد شاهنشاهی سرود ملی بحرین و سپس سلام شاهنشاهی را نواخت و گزارش نظامی داده شد. سپس به افتخار ورود ولیعهد بحرین به تهران ۲۱ تیر توپ شلیک شد. در پایان انجام آیین احترامات نظامی، والاحضرت همایون ولایتعهد به همراه ولیعهد بحرین از برابر صف سفرای کشورهای اسلامی گذشتند و پس از ابراز مهر نسبت به آنان با خودرو از فرودگاه مهرآباد رهسپار اقامتگاه اختصاصی شدند. شامگاهان شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در میهمانی شامی که از سوی والاحضرت همایون ولایتعهد به افتخار والاحضرت شیخ حمدبن عیسی ولیعهد کشور بحرین در کاخ نیاوران ترتیب یافته بود شرکت فرمودند. در این میهمانی والاحضرت شاهپور احمدرضا پهلوی و همسرشان، سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای هویدا نخست‌وزیر، آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی و عده‌ای از وزراء و مقامات درباری و مقامات مملکتی با بانوان‌شان و همراهان والاحضرت ولیعهد بحرین نیز بودند.


ShahanshahAryamehrMalekKhaled3Khordad2535.jpg
ShahanshahAryamehrMalekKhaled3KhordadTehran2535.jpg

دیدار رسمی ملک خالد پادشاه عربستان به فراخوان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر از ایران ۶-۳ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

به فراخوان شاهنشاه آریامهر، پس از نیمروز دوشنبه سوم خرداد ماه، اعلیحضرت ملک خالد پادشاه کشور عربستان برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند و در فرودگاه مهرآباد شاهنشاه آریامهر از ملک خالد آیین پیشباز رسمی انجام یافت. سپس، در میدان شهیاد، کلید طلایی شهر بوسیله شهردار به پادشاه کشور عربستان سعودی تقدیم شد و سپس شاهنشاه میهمان عالی‌قدرشان را تا کاخ گلستان، اقامتگاه اعلیحضرت ملک خالد در تهران همراهی فرمودند. شبانگاه از سوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو میهمانی شامی به افتخار پادشاه کشور عربستان سعودی در کاخ نیاوران برگزار شد. بامداد سه شنبه ۴ خرداد ماه گفتگوهای رسمی رهبران ایران و عربستان در کاخ نیاوران آغاز گردید. منابع آگاه برای این گفتگوها اهمیتی ويژه قائل هستند زیرا گفته می‌شود افزون بر بررسی زمینه‌های همکاری بیشتر، مسائل مربوط به همکاری‌های کشورهای هموند اوپک نیز پیش کشیده خواهد شد. اعلیحضرت ملک خالد در اقامت رسمی چهار روزه به رامسر سفر خواهند کرد و روز پنج شنبه با پسواز رسمی تهران را ترک می‌کنند. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، محمد یمانی وزیر اطلاعات عربستان سعودی ابراز داشت: دیدار ملک خالد پادشاه عربستان سعودی از ایران که به فراخوان شاهنشاه آریامهر انجام می‌گیرد، در چهار چوب دیدارهایی است که برای نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر انجام می‌یابد. یمانی روشن ساخت که این دیدار در چهار چوب کوشش‌هایی است ک ملک خالد برای پایداری پیوندهای برادرانه واقعی و اقدام مشترک به سود ملت اسلام و بخاطر رفاه آن انجام می‌دهد. یمانی افزود، سیاست عربستان سعودی به همکاری و سازش عرب و اسلام تحقق می‌بخشد، زیرا عربستان در جستجوی تحمیل حاکمیت خود به دیگران یا به دست آوردن برتری سیاسی نیت. وزیر اطلاعات عربستان سعودی گفت، دیدار ملک خالد از ایران که پس از مسافرت ایشان به پنج کشور عربی خلیج فارس صورت می‌گیرد، به منظور تقویت امنیت منطقه است و تأکید کرد ایران نیز با ما در حفظ تعالیم و شعایر اسلامی شرکت می‌کند.

پس از نیمروز سوم خرداد ماه ، پادشاه عربستان سعودی به هنگام ورود به تهران مورد پیشباز شاهنشاه آریامهر قرار گرفتند. هواپیمای آورنده پادشاه عربستان سعودی و همراهان در ساعت سه و نیم پس ازنیمروز در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و در پای پلکان هواپیما شاهنشاه دست اعلیحضرت ملک خالد را به گرمی فشردند. آنگاه پادشاه عربستان سعودی همراهان رسمی خود را به پیشگاه شاهنشاه معرفی کردند و معظم‌له نیز رؤسای سنا و مجلس شورای ملی، وزیر دربار شاهنشاهی، وزیر امورخارجه، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، رئیس سرای نظامی و ژنرال آجودان شاهنشاه آریامهر، رئیس کل تشریفات شاهنشاهی، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی و فرمانده گارد شاهنشاهی را که در فرودگاه برای پیشباز آمده بودند به اعلیحضرت ملک خالد معرفی کردند. سپس دسته گلی تقدیم میهمان عالی‌قدر شاهنشاه شد و احترامات نظامی بعمل آمد. دسته موزیک سرود ملی عربستان و سلام شاهنشاهی را نواخت و ۲۱ تیر توپ شلیک شد و شاهنشاه و مهمان عالی‌قدرشان از گارد احترام سان دیدند و آنگاه آیین رژه انجام شد. پس از آن شاهنشاه و پادشاه عربستان از برابر صف رؤسای هیئت‌های سیاسی کشورهای مسلمان در دربار شاهنشاهی و هموندان سفارت پادشاهی عربستان سعودی گذشتند و با خودرو رهسپار میدان شهیاد شدند. در این سفر والاحضرت سلطان عبدالعزیز وزیر دفاع و هواپیمایی، والاحضرت سعودبن فیض وزیر خارجه، دکتر رشاد فرعون مشاور مخصوص اعلیحضرت ملک خالد و شیخ هشام ناظر وزیر برنامه‌ریزی و چند تن از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی همراه اعلیحضرت ملک خالد می‌باشند.


ShahanshahAryamehrPresidentAustriaKhordad2535Tehran.jpg

دیدار رسمی رودلف کرش اشله‌گر پرزیدنت اتریش و بانو به فراخوان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۱۳-۹ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

به فرا خوان شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو، پرزیدنت اتریش رودلف کِرش اِشله‌گر و بانو [۳] برای یک دیدار رسمی پنج روزه از ایران پس از نیمروز وارد تهران شدند. هواپیمای آورنده پرزیدنت کِرش اِشلِگر و همسرشان ساعت پانزده و سی دقیقه در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در پای پلکان هواپیما از میهمانان عالی قدرشان پیشباز کردند. پرزیدنت کِرش اِشلِگر همراهان خود را به اعلیحضرتین شناساندند، آنگاه آریامهر نیز پیشبازکنندگان را به میهمانان شناساندند. هویدا نخست وزیر، شریف امامی رییس مجلس سنا، ریاضی رییس مجلس شورای ملی، علم وزیر دربار شاهنشاهی، خلعتبری وزیر امور خارجه، رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، رییس سرای نظامی و ژنرال آجودان شاهنشاه، رییس کل تشریفات شاهنشاهی، رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، رییس دفتر مخصوص شهبانو و فرمانده گارد شاهنشاهی در فرودگاه باشندگان در آیین پیشباز رسمی از پرزیدنت کِرش اِشلِگر و بانو بودند. آریامهر شاهنشاه ایران و پرزیدنت اتریش در یک خودرو از فرودگاه رهسپار میدان شهیاد شدند. پس از آیین میدان شهیاد و سخنرانی شهردار تهران، کلید طلایی شهر به پرزیدنت کرش اشله‌گر پیشکش شد. آنگاه اعلیحضرتین به همراه میهمانان به گاخ گلستان جای اقامت پرزیدنت اتریش و بانو تشریف فرما شدند. در دو سوی جاده و خیابان‌ها انبوهی از مردم با پرچم‌های ایران و اتریش در دست ابراز شادمانی می‌کردند.

وزیران امور خارجه، بازرگانی و صنایع اتریش نیز که همراه پرزیدنت هستند،در تهران با همتایان خود گفتگو خواهند کرد. پرزیدنت اتریش و همراهان در درازی بودنشان در ایران، به اسپهان و شیراز خواهند رفت. شامگاهان، پرزیدنت اتریش رودلف کِرش اِشله‌گر و بانو در میهمانی که شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در کاخ نیاوران به سرافرازی ورود میهمانان گرامی برگزار نمودند شرکت جستند. در این میهمانی والاحضرت شاهپور احمدرضا پهلوی و بانو، سرکار علیه بانو فریده دیبا، هویدا نخست وزیر، شریف امامی، ریاضی رییس مجلس شورای ملی، اسداله علم، دکتر منوچهر اقبال و چند تن از وزیران و نمایندگان سیاسی در دربار شاهنشاهی فراخوانده شده بودند.


ShahanshahAryamehrPresidentSadaatTehran25Khordad2535b.png
AryamehrPresidentSadaatCrownPrinceNiavaran2535.jpg

دیدار رسمی انور سادات پرزیدنت مصر و بانو سادات از ایران ۳۱-۲۵ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

حضرت انور سادات رئیس جمهوری مصر و همسرشان بانو جهان سادات پس از نیمروز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه در میان پیشباز گرم شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو وارد تهران شدند. شاهنشاه و شهبانو هنگام ورود رئیس جمهوری مصر و بانو سادات در پای پلکان هواپیما از ایشان پیشباز کردند. در آیین رسمی فرودگاه نخست وزیر، رؤسای دو مجلس و بانوان‌شان، وزیر دربار شاهنشاهی و بانو، وزیر امور خارجه و بانو، ندیمه علیاحضرت شهبانوی ایران، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، رئیس سرای نظامی شاهنشاهی و ژنرال آجودان شاهنشاه، رئیس کل تشریفات شاهنشاهی و بانو، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو و فرمانده گارد شاهنشاهی و اعضای سفارت مصر حضور داشتند. در فرودگاه مهرآباد تشریفات رسمی و نظامی پیشباز از رئیس جمهوری برپا شد و پس از پایان تشریفات، اعلیحضرتین و میهمانان عالی‌قدرشان رهسپار میدان شهیاد شدند. در آن‌جا آقای نیک پی شهردار تهران کلید طلایی شهر و هدیه اهالی پایتخت را در آیینی ویژه به حضرت رئیس جمهوری تقدیم کرد. نخستین دور گفتگوها چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه در کاخ سعدآباد آغاز خواهد شد. دور دوم گفتگوها در رامسر انجام می‌یابد. امشب از سوی اعلیحضرتین به افتخار رئیس جمهوری مصر و بانو، میهمانی شام در کاخ نیاوران برپا خواهد شد و در سر میز شام، رهبران دو کشور بیاناتی ایراد خواهند کرد.

هنگام ورود پرزیدنت سادات و بانو در مدخل میدان شهیاد به پیروی از یک سنت دیرینه ایرانی، اسپند دود شد و اعلیحضرتین و میهمانان عالی قدر از برابر صف سپاهیان انقلاب، اعضای لژیون خدمتگزاران بشر، اعضای شوراهای داوری، پیشاهنگان و اعضای جمعیت شیر و خورشید سرخ و دیگر نمایندگان طبقات مختلف مردم عبور کردند.

از سوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو ضیافت شامی به افتخار حضرت رئیس جمهوری مصر و بانو سادات در کاخ نیاوران برپا شد. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در جریان میهمانی در کاخ نیاوران، والاحضرت ولیعهد، والاحضرت شاهپور علیرضا و والاحضرت شاهدخت فرحناز و والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی را به حضرت رئیس جمهوری مصر و بانو سادات معرفی کردند. سر میز شام شاهنشاه آریامهر سخنانی ایراد فرمودند:[۴]


دیدار رسمی والری ژیسکار دستن پرزیدنت فرانسه و بانو از ایران ۱۵-۱۲ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

اعلیحضرتین از ژیسکاردستن و بانو پیشباز می‌کنند
ShahanshahAryamehrValéry Giscard d’EstaingTehranArrivalMehr2535d.jpg

۱۲ مهر ماه ۲۵۳۵ والری ژیسکار دستن و بانو برای یک بازدید رسمی چهار روزه وارد تهران شدند. ژیسکار دستن و بانو با هواپیمای کنکورد وارد تهران شدند. در این سفر، چهار تن از وزیران کابینه فرانسه، وزیر خارجه، وزیر دارایی، وزیر صنایع و تحقیقات و وزیر امور جوانان و ورزش ژیسکار دستن را همراه کردند.[۵] سفر رسمی پرزیدنت فرانسه به تهران در پاسخ به سفر دو سال پیش اعلیحضرتین به فرانسه بود. سفر دستن به تهران و گفتگوهای دو رهبر شاید به دست یافتن فرانسه به سهم بزرگتری از بازار صنعتی ایران با گسترش همکاری‌ها بیانجامد. در فرودگاه آیین رسمی تشریفات نظامی انجام شد و شاهنشاه آریامهر نخست وزیر و رییس مجلس سنا و رییس مجلس شورای ملی، وزیر دربار، رییس ستاد بزرگ ارتشتاران ور ییس سرای نظامی، ژنرال آجودان و رییس کل تشریفات شاهنشاهی، رییس دفتر مخصوص و فرمانده گارد شاهنشاهی را به پرزیدنت فرانسه شناساندند. در پایان آیین پیشباز اعلیحضرتین از میان در رده نزدیک به ۴۵۰ تن نمایندگان زن و مرد استان‌ها با پوشاک رنگارنگ محلی یک سدا به پارسی و فرانسه آرنگ‌هایی برای خوش آمد می‌دادند. اعلیحضرتین و میهمانان با دو کالسکه که اسواران نیزه‌دار از پیشاپیش و پشت سر آن را همراهی می‌کردند از فرودگاه رهسپار میدان شهیاد شدند. در سراسر راه هزاران تن از مردم تهران با تکان دادن پرچم‌های ایران و فرانسه شادی و شور را ابراز داشتند. در میدان شهیاد ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه غلامرضا نیک پی شهردار پایتخت از سوی مردم تهران به میهمانان خوش آمد گفت و سپس کلید زرین پایتخت و پیشکش‌های مردم تهران را تقدیم کرد. ساعت ۱۶ هنگامی که آریامهر و میهمانان از میدان شهیاد رهسپار کاخ شاهنشاهی گردید هنرمندان سازمان ملی فولکور وابسته به وزارت فرهنگ و هنر دست افشانی‌های زیبای محلی ایران را اجرا کردند. در کاخ گلستان پیشکش‌هایی میان شاهنشاه آٰریامهر و علیاحضرت شهبانو و میهمانان رد و بدل شد.

از سوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به سرفرازی ورود حضرت والری ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه و بانو دستن میهمانی شام رسمی در کاخ نیاوران برگزار شد. شاهنشاه آریامهر بر سر میز شام بیاناتی ایراد فرمودند:[۶]

بن‌مایه‌ها