دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۵۲ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران
پرزیدنت فرانسه در کاخ سعدآباد پیشگاه اعلیحضرتین

دیدار رسمی ژرژ پمپیدو پرزیدنت فرانسه از ایران ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۲ خورشیدی

پرزیدنت ژرژ پمپیدو پرزیدنت فرانسه ایوار ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۲ خورشیدی، در راه بازگشت از سفر جمهوری خلق چین به فرانسه برای یک دیدار و گفتگو با شاهنشاه آریامهر وارد تهران شد. آخرین باری که شاهنشاه آریامهر و پرزیدنت پمپیدو با یکدیگر دیدار کرده بودند، سه سال پیش برای شرکت در آیین یادبود مرگ شارل دوگل پرزیدنت پیشین فرانسه، سفری کوتاه به فرانسه انجام دادند. هنگام ورود پرزیدنت پمپیدو به تهران، امیراسداله علم وزیر دربار شاهنشاه به پیشباز آمد و آیین پیشباز رسمی انجام شد. از مهرآباد پرزیدنت فرانسه با یک هلیکوپتر به کاخ سفید سعدآباد رفت.

گفتگوهای شاهنشاه آریامهر و پرزیدنت پمپیدو بی درنگ پس از ورود پمپیدو از فرودگاه مهرآباد به کاخ سعدآباد آغاز شد. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در ورودی کاخ سفید سعدآباد از ژرژ پمپیدو پیشباز کردند. پرزیدنت فرانسه پس از چند دقیقه‌ای گفتگو با اعلیحضرتین در سرسرای کاخ سعدآباد، در دفتر کار همایونی با شاهنشاه آریامهر به گفتگو نشست.

شبانگاه میهمانی شام رسمی در کاخ سفید سعدآباد به سرفرازی ورود پرزیدنت فرانسه برگزار شد. در این میهمانی پرزیدنت فرانسه و چند تن از همراهان برجسته پمپیدو چون « میشل ژوبر » و هم چنین امیرعباس هویدا نخست وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، وزیر دربار شاهنشاهی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، رییس ستاد بزرگ ارتشتاران و چند تن از وزیران کابینه و دیگر پایوران کشور در کاخ سعدآباد بودند.

شاهنشاه آریامهر و پرزیدنت پمپیدو خواستار تقویت، گسترش و استوار ساختن هر چه بیشتر پیوندهای میان ایران و فرانسه شدند و پیمان به همکاری در فراهم ساختن هدف‌های استقلال ملی و صلح جهانی میان دو کشور بستند. این عهد مشترک در پایان نخستین دور گفتگوهای رهبران ایران و فرانسه و در چارچوب سخنانی که میان آریامهر شاهنشاه ایران و پرزیدنت پمپیدو در میهمانی شام رد و بدل گردید فرم یافت.