دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۴۲ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران
فردریک نهم پادشاه دانمارک

۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ به فراخوان اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک و علیاحضرت اینگرید ملکه و پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک برای دیدار رسمی وارد تهران شدند. ۱۴ اردیبهشت ماه در جشنی که شاهنشاه و شهبانو در ارجگذاری به پادشاه و ملکه و دانمارک برگزار کردند، شاهنشاه و فردریک نهم بیانات دوستانه‌ای ایراد فرمودند. شاهنشاه در سخنان خود به اعلیحضرت فردریک نهم گفتند:[۱]

... در عصر حاضر نه فقط در زمینه تتبعات و تحقیقات ایرانشناسی بلکه در رشته امور صنعتی و فنی ما از کمک‌های پرارزش دانمارکی‌ها برخوردار بوده و هستیم. مهندسین زبردست کشور شما در ساختن راه آهن سرتاسری ایران که از شاهکارهای فنی جهان است خدمت بسیار موثر و مهمی به مملکت ما انجام داده‌اند، و در حال حاضر نیز کارشناسان دانمارکی متعددی در رشته‌های مختلف فنی و صنعتی با ما همکاری دارند....اکنون که اعلیحضرت و والاحضرت گرامی از کشوری که دارای کهن سالترین سنت سلطنتی اروپای امروز است قدم به کشوری نهاده‌اند که آن نیز یکی از با سابقه ترین سنن سلطنتی جهان را دارد، من از جانب شهبانو و خودم و از طرف همه ملت ایران بدان اعلیحضرت و علیاحضرت ملکه خیرمقدم می‌گویم و سلامت و شادکامی اعلیحضرتین و والاحضرت پرنسس و خاندان جلیل سلطنتی دانمارک را خواهانم.

۱۶ اردیبهشت ماه شاهنشاه و شهبانو به همراه پادشاه و ملکه و ولیعهد دانمارک با هواپیما برای بازدید از برجای ماندنی‌های اسپهان به آن شهر پرواز کردند. روز پسین شاهنشاه و شهبانو به همراه پادشاه و ملکه دانمارک به شیراز وارد شدند و از تخت جمشید و دیگر برجای ماندنی‌های باستانی شیراز دیدار کردند و به تهران بازگشتند. ۱۸ اردیبهشت ماه اعلیحضرت پادشاه و ملکه و ولیعهد دانمارک با ترن سلطنتی از تهران رهسپار مازندران شدند. ۲۰ اردیبهشت ماه اعلیحضرت فردریک پادشاه و علیاحضرت ملکه دانمارک و پرنسس بندیکته پس از یک هفته دیدار از ایران، از فرودگاه مهرآباد تهران به سوی کپنهاک پرواز کردند.


حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند
 • ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ به فراخوان شاهنشاه حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند وارد تهران شد و از سوی شاهنشاه مورد پیشباز قرارگرفت. در میهمانی رسمی شام که از سوی شاهنشاه به سرافرازی پرزیدنت هند در کاخ گلستان برگزار شد، شاهنشاه و حضرت رادها کریشنان سخنان دوستانه‌ای ایراد کردند.[۲] اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ حضرت رادها کریشنان پرزیدنت هند برای بازدید از برجای ماندنی‌های اسپهان با هواپیما بدان شهر پرواز کردند. سفر پرزیدنت هند در روز ۳۱ اردبیهشت ماه پایان یافت و ایشان به کشور خود بازگشتند.


 • ۱۷ شهریور ماه ۱۳۴۲ اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی به همراه والاحضرت امیرحسن برادر خود و شریف حسین نخست وزیر آن کشور در راه سفر به پاریس وارد تهران شدند و با شاهنشاه دیدار و گفتگو کردند.


 • ۲۸ شهریور ماه ۱۳۴۲ اعلیحضرت محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان و علیاحضرت ملکه حمیرا که برای درنگی کوتاه به تهران آمده بودند با شاهنشاه و شهبانو دیدار کردند.


شاهنشاه و ملکه هلند در فرودگاه مهرآباد سرود ملی دو کشور نواخته می‌شود
ملکه هلند از گارد احترام سان می‌بیند
ملکه هلند در آرامگاه رضا شاه بزرگ

دیدار رسمی علیاحضرت ملکه هلند و پرنس برنهارد و والاحضرت بیاتریس ولیعهد هلند از ایران ۲۲-۱۱ مهر ماه ۱۳۴۲ خورشیدی

۱۱ مهر ماه ۱۳۴۲ در ساعت ۳ و ۳۰ پس از نیمروز اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو در فرودگاه مهرآباد در برابر پلکان هواپیما از علیاحضرت ژولیانا ملکه هلند به همراه پرنس برنهارد همسر علیاحضرت ملکه و والاحضرت بئاتریس ولیعهد هلند پیشباز کردند.[۳] سپس سرود ملی هلند و سرود ملی ایران نواخته شد و گارد احترام آیین احترام را به جای آورد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه و میهمانان والای ایران با خودرو به میدان ۲۴ اسفند آمدند و در آنجا شهردار تهران کلید طلایی شهر تهران را پیشکش ملکه هلند نمود. از میدان ۲۴ اسفند علیاحضرت ملکه هلند و شاهنشاه در یک کالسکه، و سپس علیاحضرت شهبانو و پرنس برنهارد در کالسکه دوم در میان هلهله و شادمانی مردم تهران در راستای راه، از میدان ۲۴ اسفند تا کاخ گلستان را پیمودند. در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان که به سرفرازی ورود میهمانان ارجمند ایران علیاحضرت ملکه هلند و والاحضرت پرنس برنارد و والاحضرت بئاتریس برگزار شد، اعلیحضرت شاهنشاه درباره پیوندهای سیاسی و فرهنگی و بازرگانی سودمند برای هر دو کشور بیاناتی ایراد کردند.[۴] روز پسین ملکه یولیانا و پرنس برنهارد و والاحضرت ولیعهد هلند بئاتریس رهسپار ری شدند و تاج گل زیبایی بر آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. سپس علیاحضرت ملکه و ولیعهد هلند از آموزشگاه پرستاری اشرف پهلوی و سپس از آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بازدید کردند. پس از خوردن ناهار، خانواده سلطنتی هلند ساعت ۳ و چهل دقیقه پس از نیمروز از جواهرات سلطنتی و ساعتی پس از آن از باشگاه ورزشی بانک ملی نیز دیدن کردند. ۱۲ مهر ماه میهمانی شامی از سوی ملکه هلند و همسرشان و ولیعهد در کاخ مرمر به سرافرازی شاهنشاه و شهبانوی ایران برگزار شد. خانواده سلطنتی هلند در روز ۱۳ مهر ماه از مدرسه هلندی‌ها در تهران دیدن کردند. ۱۴ مهر ماه شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو به همراه ملکه هلند و همراهان از تهران رهسپار سپاهان (اسپهان) شدند تا از برجای ماندنی‌های باستانی اسپهان و شیراز دیدن کنند. ۱۶ مهر ماه ملکه هلند و خانواده از هفت تپه به دزفول رفتند و از یک شرکت هلندی که کارهای آبیاری سد محمدرضا شاه پهلوی را انجام می‌داد بازدید نمایند. ساعت ۹ بامداد ۱۷ مهر ماه ملکه ژولیانا رهسپار بویین زهرا شدند و از خانه‌هایی که برای اهالی زلزله‌زده ساخته شده بود و از قریه تفک بازدید کردند و به تهران بازگشتند. والاحضرت ولیعهد بئاتریس به قریه "دوزاج" رفتند و پس از بازدید از خانه‌های ساخته شده و مردم روستاها ناهار را با آنان خوردند و سپس به تهران بازگشتند. روز ۱۸ مهر ماه شاهنشاه و شهبانو با ملکه هلند و همراهان رهسپار شمال کشور شدند و روز ۲۱ مهر ماه به تهران بازگشتند. ۲۲ مهر ماه علیاحضرت ملکه هلند و خانواده سلطنتی با پسواز شاهنشاه و شهبانو از فرودگاه مهرآباد رهسپار کشور خود شدند.ShahanshahShahbanouPresidentdeGaulleTehran1342b.jpg
میهمانی شام اعلیحضرتین به سرفرازی ورود میهمانان


دیدار رسمی ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه و بانو از ایران ۲۸-۲۴ مهر ماه ۱۳۴۲ خورشیدی

 • ۲۴ مهر ماه ۱۳۴۲ ساعت چهار پس از نیمروز ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه و بانو برای یک دیدار رسمی چهار روزه وارد تهران شدند و از سوی شاهنشاه و شهبانو مورد پیشباز قرارگرفتند.[۵] اسداله علم نخست وزیر، قدس نخعی وزیر دربار شاهنشاهی، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشداران، تیمسار ارتشبد دکتر بهرام آریانا ژنرال آجودان شاهنشاه نمایندگان دو مجلس و انبوهی از سران کشوری و لشکری و گروه بی شماری از فرانسویانی که در پایتخت زندگی می‌کردند و بیش از ۱۰۰ تن از خبرنگاران و فرتورگران (عکاس) روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های خارجی که برای سفر ژنرال دوگل به تهران آمده بودند در فرودگاه مهرآباد گردآمده بودند. پیش از نیمروز نزدیک به ساعت ۱۱ در کاخ مرمر و در پیشگاه شاهنشاه مصاحبه‌ای با بودن نمایندگان روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون فرانسه و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی انجام شد.[۶]

شاهنشاه و پرزیدنت فرانسه در جایگاه ویژه ایستادند و ۲۱ تیر توپ برای ارج نهادن به ورود شارل دوگل شلیک شد و هشت فروند جت جنگنده بر فراز فرودگاه مهرآباد و بسیار پایین به پرواز درآمدند. دسته موزیک نخست سرود ملی فرانسه و سپس سرود ملی ایران را نواخت. در این هنگام شاهنشاه و پرزیدنت فرانسه از گارد احترام سان دیدند و از برابر پیشبازکنندگان گذشتند. شاهنشاه و پرزیدنت دوگل در یک خودرو و شهبانو و بانو دوگل در خودروی دیگری نشستند و به سوی شهر راه افتادند. نزدیک ساعت ۱۷ و بیست دقیقه خودروها به میدان ۲۴ اسفند رسیدند. در جایگاه ویژه آقای نفیسی شهردار تهران به اعلیحضرتین و میهمانان خوش آمد گفت و سخنرانی ایراد کرد و در پایان نوشتار سخنرانی خود را در یک جعبه خاتم کاری شده با نشان زرین شهرداری تهران و کلید طلایی شهر به ژنرال دوگل پیشکش کرد. دراین هنگام پرزیدنت دوگل نیز پشت میکروفون قرارگرفت و سخنان پرشوری را ایراد کرد.

سپس شاهنشاه و شهبانو و میهمانان ایران در دو کالسکه سلطنتی نشستند و با خودروهای همراهان که از پشت کالسکه‌ها روان بود به سوی کاخ گلستان به راه افتادند. در دو سوی خیابان‌ها، ده‌ها هزار تن از زنان و مردان تهران گرد آمده بود و با شور و هیجان، شادی خود را ابراز می‌کردند و غریو "زنده باد شاه" و "زنده باد دوگل" خیابان‌ها را به لرزه درآورده بود. زمانی که کالسکه سلطنتی در میدان ارگ به اداره انتشارات و رادیو رسید، ژنرال دوگل آنچنان از شادمانی مردم به هیجان آمده بود که از کالسکه پیاده شد و با گام‌های بلند به سوی انبوه مردم رفت. شاهنشاه نیز خود را به پرزیدنت دوگل رساندند و بازوی ایشان را گرفتند و هر دو به میان مردم رفتند. در این زمان شور و هیجان و فریاد "زنده باد شاه" "زنده باد دوگل" به آسمان رسیده بود، شاهنشاه و ژنرال دوگل چند دقیقه‌ای میان مردم ماندند و سپس پیاده رهسپار کاخ گلستان شدند.

شب هنگام میهمانی شام بی مانندی به سرافرازی ورود پرزیدنت دوگل و بانو به ایران در کاخ گلستان برگزار شد و شاهنشاه در سر میز شام شاهنشاه در سخنان خود فرمودند:[۷]

ما بودن شما را در کشور خودمان تنها یک دیدار رسمی تلقی نمی‌کنیم، بلکه این دیدار برای ما مفهوم تاریخی دارد زیرا که ما در تاریخ طولانی خود بارها با رویدادهای سهمگینی همانند آنچه فرانسه در سال ۱۹۴۰ با آن روبرو گردید، روبرو شده و همواره مانند شما از این بحران‌ها سربلند و پیروز بیرون آمده‌ایم، بزرگداشت از قهرمان ۱۸ ژوئن را در واقع بزرگداشت از روح شخصیت و غرور ملی و سنن باستانی خویش می‌شماریم.

وزارت پست و تلگراف و تلفن برای دیدار رسمی ژنرال دوگل و بانو از ایران تمبرهای یادبود به چاپ رسانید.


شاهنشاه و شهبانو میزبان پرزیدنت آلمان غربی لوبکه و بانو
پرزیدنت لوبکه و بانو از موزه ایران باستان دیدن می‌کنند

دیدار رسمی هاینریش لوبکه پرزیدنت آلمان غربی و بانو ویلهلمینه لوبکه از ایران ۵-۱ آبان ماه ۱۳۴۲ خورشیدی

۱ آبان ماه ۱۳۴۲ ساعت ۴ پس از نیمروز حضرت هاینریش لوبکه پرزیدنت آلمان غربی و بانو ویلهلمینه لوبکه با هواپیما وارد تهران شدند و مورد پیشباز شاهنشاه و شهبانوی ایران قرارگرفتند.[۸] در این آیین شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه همراهان و پیشبازکنندگان را شناساندند. آنگاه سرود ملی آلمان و سرود ملی شاهنشاهی نواخته شد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه و میهمان گرامی ایران پس از دیدن سان از گارد احترام از فرودگاه رهسپار میدان ۲۴ اسفند شدند. خیابان آیزنهاور میان فرودگاه و میدان ۲۴ اسفند مملو از مردم ایران بود که با پرچم‌های ایران و آلمان هلهله می‌کردند. در میدان ۲۴ اسفند شهردار تهران کلید طلایی تهران را به پرزیدنت لوبکه پیشکش کرد و در سخنانی ورود میهمانان ایران را خوش‌آمد گفت و از دیوان غرب و شرق گوته کوتاهی خواند: کسی که خود را بشناسد و دیگران را بشناسد به این نکته توجه خواهد داشت که شرق و غرب هرگز از هم جدا شدنی نیستند.. پرزیدنت لوبکه نیز بیاناتی درباره پیوند ایران و آلمان ایراد کرد.

سپس شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه با کالسکه سلطنتی از میدان ۲۴ اسفند روانه کاخ گلستان شدند و شهبانو و بانو لوبکه با کالسکه دیگری وارد کاخ گلستان شدند. میهمانی شام باشکوهی از سوی شاهنشاه و شهبانوی ایران در کاخ گلستان به سرفرازی ورود میهمانان ایران برگزار شد. بر سر میز شام شاهنشاه و پرزیدنت لوبکه سخنانی ایراد کردند و پس از آن نخست سرود ملی آلمان و سپس سرود ملی شاهنشاهی ایران نواخته شد.

۲ آبان ماه بامدادان پرزیدنت لوبکه تاج گل زیبایی بر آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. روز شنبه میهمانان رهسپار اسپهان و شیراز شدند و شگفت‌زده از برجای ماندنی‌های باستانی ایران دیدن کردند و جمله پرآوازه "ایران کهن‌تر از تاریخ" را بازگفتند. ۵ آبان ماه شاهنشاه و شهبانو در فرودگاه به پسواز پرزیدنت آلمان و بانو آمدند و میهمانان ایران پس از چهار روز دیدار از ایران، از فرودگاه مهرآباد به آلمان غربی پرواز کردند.


علیاحضرت شهبانو و پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک
 • ۸ آبان ماه ۱۳۴۲ پرنسس مارگارت ولیعهد دانمارک برای یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شد.


دیدار رسمی لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو برژنوا از ایران ۲۵ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۴۲

شاهنشاه و شهبانو میهمانان گرامی ایران را پیشباز می‌کنند
سرود ملی ایران و شوروی نواخته می‌شود فرودگاه مهرآباد ۱۳۴۲
شاهنشاه و برژنف
 • ۲۵ آبان ۱۳۴۲ ساعت چهار پس از نیمروز حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو "برژنوا" وارد تهران شدند و از سوی شاهنشاه و شهبانوی ایران مورد پیش‌باز قرارگرفتند. ساعتی پیش از ورود حضرت لئونید برژنف ۸ فروند هواپیمای جت نیروی هوایی شاهنشاهی به پیشباز برژنف و بانو رفت و چند دقیقه پیش از ساعت چهار هواپیمای برژنف با اسکورت هواپیماهای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در آسمان فرودگاه مهرآباد پدیدار شد. دیگر پیشبازکنندگان نخست وزیر، قدس نخعی وزیر دربار شاهنشاهی، عباس آرام وزیر خارجه، تیمسار ارتشبد حجازی رییس ستاد بزرگ ارتشداران و تیمسار ارتشبد آریانا ژنرال آجودان شاهناهی و حسنعلی ادهم رییس کل تشریفات شاهنشاهی به حضرت برژنف شناسانده شدند. ایشان نیز همراهان خود را به شاهنشاه و شهبانو شناساندند. سپس شاهنشاه و حضرت برژنف در جایگاه ویژه ایستادند، نخست سرود ملی شوروی و سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی نواخته شد و ۲۱ تیر توپ شلیک شد. سپس از سوی فرمانده گارد احترام گزارش نظامی داده شد و شاهنشاه و برژنف از برابر گارد احترام و پرچم‌های نیروهای سه گانه ارتش شاهنشاهی گذشتند. ساعت چهار و نیم پس از نیمروز شاهنشاه و حضرت برژنف در خودروی جلو و شهبانو و بانو برژنوا در خودروی دوم نشستند و از فرودگاه راهی میدان ۲۴ اسفند شدند. سراسر راه از فرودگاه تا شهر با پرچم‌های ایران و شوروی آذین بسته شده بود و مردم در دو سوی خیابان آیزنهاور ایستاده بودند و برای شاهنشاه و شهبانو و میهمانان ارجمند ایران ابراز شور و هیجان می‌کردند. ساعت چهار و چهل دقیقه شاهنشاه و برژنف و شهبانو و بانو برژنوا در میدان ۲۴ اسفند در جایگاه ویژه قرارگرفتند و شهردار تهران آقای نفیسی ورود حضرت برژنف و بانو را در بیاناتی خوش‌آمد گفت و کلید طلایی شهر تهران را به برژنف پیشکش کرد. سپس شاهنشاه و حضرت برژنف در کالسکه جلو و شهبانو و بانو برژنوا در کالسکه دوم روانه کاخ گلستان شدند. در سراسر راه خیابان‌های شاهرضا و فردوسی شمالی و جنوبی تا میدان سپه مردم تهران به پیشباز میهمانان ایران ایستاده بودند و با هیجان بی همانندی شور و شادی خود را ابراز می‌کردند. در برابر کاخ گلستان نیز انبوهی از مردم گردآمده بودند و برای ورود میهمانان هورا می‌کشیدند و شادی می‌کردند.

بر پایه برنامه ساعت ۸ شهردار تهران در تالار برلیان، پیشکش مردم تهران را به حضرت برژنف داد. شاهنشاه در مهمانی رسمی شام در تالار آیینه کاخ گلستان به حضرت لئونید برژنف فرمودند.[۹] "ما به صلح اعتقاد و احتیاج داریم تا بتوانیم با اطمینان خاطر و با تمام قوا به ترقیاتی که شایسته آن هستیم نایل گردیم. بدین جهت است که بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منع آزمایش‌های اتمی در مسکو که شما خود از پایه‌گزاران آن بودید، ما این قرارداد را امضا کردیم و امیدوارم این اولین قدمی باشد که دنیا در راه تامین صلح اطمینان‌بخش جهانی برمی‌دارد."

۲۷ آبان ماه ساعت ۹ بامداد حضرت برژنف از کاخ گلستان برای بازدید از موسسه رازی به حصارک رفتند. در ساعت ده و نیم به سد کرج رفتند و از سد و تاسیسات آن بازدید کردند. بانو برژنوا ساعت ۹ بامداد از کاخ گلستان به آموزشگاه پرستار اشرف پهلوی رفتند و پس از بازدید به آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی وابسته به شیر و خورشید سرخ رفتند و نیمروز به کاخ گلستان بازگشتند. ساعت ۳ و نیم پس از نیمروز حضرت برژنف و بانو به موزه ایران باستان و سپس برای آشنایی با هموندان انجمن فرهنگی ایران و شوروی بدانجا رفتند. شامگاه میهمانی نخست وزیر در کاخ وزارت خارجه برگزار شد و شاهنشاه و شهبانو به همراه میهمانان ایران حضرت لئونید برژنف و بانو در این میهمانی شرکت کردند و با یکدیگر شام خوردند.

۲۸ آبان حضرت لئونید برژنف و بانو برای بازدید از آثار تاریخی ایران رهسپار اسپهان شدند. روز ۲۹ آبان ماه نیز برای بازدید از تخت جمشید به شیراز رفتند.

روز ۳۰ آبان ماه ساعت ۹ بامداد حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی در نشست مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا که در کاخ سنا برگزار شد، شرکت کردند و در میان دست زدن‌های پیوسته نمایندگان در سندلی ویژه‌ای که برای ایشان گذاشته شده بود، نشستند. مهندس شریف امامی سخنانی درباره پیوندهای سیاسی و اقتصادی دو کشور ایراد کرد که همزمان از سوی آقای علی اف ترجمان (مترجم) از روسی به پارسی و برای حضرت لئونید برژنف برگرداننده شد. آنگاه حضرت لئونید برژنف پشت تریبون قرارگرفتند و سخنانان پرباری درباره پیوندهای دولت شاهنشاهی ایران و جماهیر شوروی ایراد کردند و در پایان گفتند: زنده و پیروز باد مردم ایران و کشور باستانی و زیبای آن. بگذارید دوستی و همکاری میان اتحاد شوروی و ایران گسترش یابد و استوار بماند! بگذارید صلح پایدار در میان ملل جاودانی و برای همیشه در سیاره ما ماندگار شود.

روز آدینه ۱ آذر ماه حضرت برژنف پس از نیمروز در کاخ مرمر با شاهنشاه دیدار کردند و بیش از یک ساعت با شاهنشاه به گفتگو نشستند. شامگاه میهمانی شامی از سوی سفیرکبیر شوروی در ایران به سرفرازی حضرت برژنف و بانو در سفارت شوروی برگزار شد. در این میهمانی نخست وزیر، هیات وزیران، سناتورها، شماری از نمایندگان مجلس شورای ملی، نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی در ایران، مدیران روزنامه‌ها، استادان دانشگاه و دیگر سران کشوری و لشکری بودند.

روز شنبه ۲ آذر ماه سفر حضرت لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و همراهان به ایران پایان یافت. شاهنشاه و شهبانو ساعت ۹ و ده دقیقه بامداد وارد کاخ گلستان شدند و به همراه حضرت برژنف و بانو روانه فرودگاه مهرآباد شدند. در آیین پسواز میهمانان ایران هیات دولت، رییس‌های هیات‌های نمایندگی سیاسی در ایران با بانوانشان و گروهی از سران کشور و لشکری ایران و کارکنان سفارت شوروی بودند. هواپیمای میهمانان در ساعت ۹ و پنجاه دقیقه از فرودگاه مهرآباد اوج گرفت و هشت فروند هواپیمای جت نیروی هواپیمایی شاهنشاهی تا مرز ایران آن را اسکورت کردند.

 1. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک کاخ گلستان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲
 2. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به پرزیدنت هند رادها کریشنان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲
 3. دیدار رسمی علیاحضرت ملکه هلند و پرنس برنهارد و والاحضرت بیاتریس ولیعهد هلند از ایران ۲۲-۱۱ مهر ماه ۱۳۴۲ خورشیدی
 4. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به علیاحضرت یولیانا ملکه هلند تهران ۱۲ مهر ۱۳۴۲
 5. دیدار رسمی ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه و بانو از ایران ۲۸-۲۴ مهر ماه ۱۳۴۲ خورشیدی
 6. بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در باریابی روزنامه‌نگاران فرانسوی پیش از ورود پرزیدنت دوگل به ایران ۲۴ مهر ۱۳۴۲
 7. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی در دیدار ژنرال شارل دوگل پرزیدنت فرانسه از ایران ۲۴ مهر ۱۳۴۲
 8. دیدار رسمی هاینریش لوبکه پرزیدنت آلمان غربی و بانو ویلهلمینه لوبکه از ایران ۵-۱ آبان ماه ۱۳۴۲ خورشیدی
 9. سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به لئونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۲۵ آبان ۱۳۴۲