دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۴۰ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


  • ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۰ مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان که رهسپار ایالات متحده امریکا بود با هواپیما وارد تهران شد و شاهنشاه از ایشان پیشباز کردند. شاهنشاه و ایوب خان ۴۵ دقیقه در فرودگاه مهرآباد گفتگو کردند.


  • ۲۳ آذر ماه ۱۳۴۰ والاحضرت شیخ صفربن سلطان القاسمی حاکم شارجه در کاخ مرمر به پیشگاه شاهنشاه ایران باریافت.


  • ۲۲ دی ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت فردریک پادشاه دانمارک و علیاحضرت ملکه آن کشور وارد فرودگاه تهران گردیدند و پس از چند ساعت درنگ در تهران رهسپار سیام شدند.