دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۳۸ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دکتر منوچهر اقبال به پیش‌باز جواهر لعل نهرو می‌رود ۱۳۳۸
نهرو در پیشگاه شاهنشاه
فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی برای یک دیدار کوتاه وارد تهران شد و مورد پیش‌باز شاهنشاه قرارگرفت. در دیدارهای رهبران دو کشور پیرامون دشواری‌ها در خاورمیانه گفتگو شد.


۱۰ شهریور ۱۳۳۸ حضرت شیخ راشد بن سعید حاکم دوبی وارد تهران شد. ایشان پانزده روز میهمان رسمی دولت ایران خواهد بود. ۲۲ شهریور شاهنشاه حاکم دوبی را در کاخ سعدآباد پذیرفتند و نشان درجه اول همایون با حمایل را به ایشان پیشکش کردند.


۲۶ شهریور ۱۳۳۸ جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هند به همراه دخترش بانو ایندیرا گاندی و ده نفر از همراهان وارد تهران شدند و مورد پیش‌باز قرارگرفتند. دکتر اقبال نخست‌وزیر به افتخار جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هند مهمانی باشکوهی در کاخ گلستان برگزار کرد. در این مهمانی نخست‌وزیران ایران و هند در بیانات خود بایستگی پایدارکردن پیوندهای دیرین دو کشور را یادآور شدند. روز پسین جواهر لعل نهرو به پیشگاه شاهنشاه باریافت. ۲۸ شهریور دانشگاه تهران دکترای افتخاری خود را به جواهر لعل نهرو پیشکش کرد. ۲۹ شهریور نهرو برای دومین بار به پیشگاه شاهنشاه باریافت و گفتگوهایی میان اعلیحضرت و نخست‌وزیر هند درباره اوضاع منطقه و مسله‌های بین‌المللی انجام یافت. ۳۰ شهریور در پایان سفر جواهر لعل نهرو اعلامیه مشترک ایران و هند به چاپ رسید.


۸ مهر ۱۳۳۸ والاحضرت شیخ راشد بن حمیدالنعیمی حاکم عجمان در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه بار یافت.


۱۲ مهر ۱۳۳۸ حضرت شیخ صفربن محمد سالم القاسمی حاکه راس‌الخیمه وارد تهران شد و ۱۸ مهر در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه باریافت. ایشان با همراهان از پیشرفت‌های صنعتی و فرهنگی ایران بازدید کردند. ۲ آبان شاهنشاه یک دستگاه خودرو به حاکم راس‌الخیمه پیش‌کش کردند.


۱۷ آبان ۱۳۳۸ فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان برای یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شد و مورد پیش‌باز قرارگرفت. روز پسین حضرت فیلد مارشال ایوب خان به کاخ مجلس سنا که نشست مشترک مجلس سنا و شورای ملی در آن برگزار شده بود، آمدند و در سخنان خود گفتند: " آنهایی که نقشه اسارت ما را نکشیده‌اند نباید از اقدامات دفاعی ما بیم و هراس داشته باشند. ما از پروپاگاندای تحریک‌آمیز علیه کشور شما و شاهنشاه دلاور شما ابراز انزجار می‌نماییم". سپس شاهنشاه به همراه ایوب خان از دانشگاه تهران بازدید فرمودند و در این بازدید دانشگاه تهران در آیین ویژه‌ای درجه دکترای افتخاری به فیلد مارشال ایوب خان پیشکش کرد. از سوی شاهنشاه مهمانی شام باشکوهی به افتخار ایوب خان در کاخ گلستان برگزار شد. شاهنشاه در سخنان خود فرمودند: "دو کشور ما برای نیل به هدف‌های عالی خود احتیاج به ثبات و آرامش دارند و طبعا در این راه صمیمانه خواستار تفاهم با همه کشورها و ملت‌ها هستند، ولی در عین حال از موجودیت و نوامیس ملی خود با تمام قوا دفاع خواهد کرد." ۱۹ آبان در پیشگاه شاهنشاه و فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان مانور یکان‌های پادگان مرکز در بلندی‌های جاجرود انجام یافت. سپس جشن جوانان ورزشکار در پیشگاه ایوب خان در ورزشگاه امجدیه آغاز شد. ۲۰ آبان شاهنشاه و ایوب خان به مشهد پرواز کردند و از آن شهر بازدید و هم‌چنین به حرم امام رضا رفتند و همان‌روز به تهران بازگشتند. ۲۱ آبان در پیشگاه شاهنشاه و فیلد مارشال ایوب خان مراسم سان و رژه یکان‌های نمونه سپاه مرکز در میدان جلالیه برگزار شد. ۲۲ آبان فیلد مارشال ایوب خان از شرکت تعاونی ارتش بازدید کرد. ۲۳ آبان شاهنشاه و پرزیدنت پاکستان برای بازدید از آثار تاریخی رهسپار سپاهان (اصفهان) و شیراز شدند. روز ۲۵ آبان شاهنشاه و مارشال ایوب خان و عدنان مندرس نخست‌وزیر ترکیه در کاخ سلطنتی درباره مسایل سه کشور به گفتمان پرداختند. در این روز قرارداد بازرگانی و پروانه ماندن (اجازه اقامت) شهروندان ایران و پاکستان از سوی نمایندگان دو کشور به امضا رسید. ۲۶ آبان فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان، والاترین نشان پاکستان را به شاهنشاه پیشکش نمود. در این روز فیلد مارشال ایوب خان به سفر رسمی خود به ایران پایان داد و از تهران به ترکیه پرواز کرد. ۲۸ آبان حضرت فیلد مارشال ایوب خان از ترکیه وارد تهران شد و در جایگاه سلطنتی فرودگاه دو ساعت با شاهنشاه درباره گفتگوهای خود در ترکیه به گفتگو نشستند و پس از آن ایوب خان از تهران رهسپار کراچی شد.


۲۲ آذر ۱۳۳۸ پرزیدنت آیزنهاور رییس جمهور امریکا برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند. شاهنشاه به هنگام پیش‌باز از پرزیدنت آیزنهاور در فرودگاه مهرآباد فرمودند: "ما شخصیت برجسته شما را نه تنها به عنوان یک سرباز بزرگ، بلکه به عنوان یک سیاستمدار خردمند می‌ستاییم، زیرا نیروی فراوان و مساعی خستگی‌ناپذیر شما در هر زمان و در هر مورد پشتیبان صلح و تفاهم ملل جهان بوده است." پرزیدنت آیزنهاور در پاسخ سخنان شاهنشاه از شجاعت ایران در مقابله با تهدید و تجاوز تمجید کرد و شخصیت و کاردانی شاهنشاه ایران را مورد ستایش قرارداد و یادآور شد که دوستی امریکا با مردم ایران کماکان ادامه خواهد یافت." سی و شش تن نمایندگان دوازده استان ایران با جامه‌های محلی در تالار آیینه کاخ مرمر به پیشگاه شاهنشاه و پرزیدنت آیزنهاور شرفیاب شدند. در این شرفیابی اداره کل هنرهای زیبای کشور پیشکش‌های ارزنده‌ای از هنرهای استان‌های کشور به پرزیدنت آیزنهاور داد. شاهنشاه و پرزیدنت آیزنهاور نزدیک به دو ساعت درباره اوضاع منطقه و مسایل پدافندی خاورمیانه به گفتگو پرداختند و در پایان اعلامیه رهبران ایران و امریکا به پیوندهای دوستانه دو کشور و هم‌چنین به پیمان سنتو اشاره نمودند و اهمیت این پیمان را در نگهبانی از آرامش و امنیت این منطقه از جهان تایید کردند. پرزیدنت آیزنهاور در کاخ سنا در بیاناتی گفتند: "من آزادی را همواره و در هر حال مورد ستایش قرار می‌دهم، زیرا بدون آزادی صلح حقیقی و دوستی پایدار در میان ملل نمی‌تواند وجود داشته باشد." از سوی شاهنشاه میهمانی ناهار با شکوهی به افتخار پرزیدنت آیزنهاور در کاخ مرمر برگزار شد. در این میهمانی ژنرال آیزنهاور در سخنانش به شاهنشاه چنین گفت: " مردم امریکا نسبت به مردم ایران همواره با احترام و تحسین فراوان می‌نگرند، زیرا شاهنشاهان بزرگ ایران مانند کوروش و داریوش از جمله پادشاهان پرآوازه جهان هستند که از میان این ملت برخاسته‌اند. پرزیدنت آیزنهاور پس از پنج ساعت درنگ در تهران، از فرودگاه مهرآباد به سوی آتن پرواز کرد.


۲۳ آذر ۱۳۳۸ شهرداری تهران به آگاهی رساند که به مناسبت سفر پرزیدنت آیزنهاور به ایران و هم‌چنین پیوندهای دوستانه دو کشور ایران و امریکا، خیابان میان فرودگاه مهرآباد تا میدان ۲۴ اسفند به نام پرزیدنت آیزنهاور نامگذاری شد و روز ۱۳ دی در آیینی از لوح سنگی خیابان پرده‌برداری شد.