دیدار رسمی انور سادات پرزیدنت مصر از ایران ۱۹ مهر ماه ۱۳۵۰ خورشیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۵۰ خورشیدی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


ShahanshahAryamehrPresidentSadat19Mehr1350s.jpg
پیشباز آریامهر از پرزیدنت سادات
پیشباز آریامهر از پرزیدنت سادات
پیشباز آریامهر از پرزیدنت سادات
سخنان پرزیدنت سادات به زبان شیوای پارسی
فراداشت نشان‌های دو کشور

دیدار رسمی انور سادات پرزیدنت مصر از ایران ۱۹ مهر ماه ۱۳۵۰ خورشیدی

انور سادات پرزیدنت مصر امروز در سر راه سفر خود از کویت به مسکو در یک توقف دو ساعته در فرودگاه مهرآباد با شاهنشاه آریامهر پیرامون مسایل جهانی و پیوندهای میان دو کشور گفتگو کرد. انور سادات در پایان این گفتگوها پیامی برای ملت ایران فرستاد. ورود پرزیدنت انور سادات با تشریفات ویژه‌ای همراه بود بود. هواپیمای اختصاصی پرزیدنت سادات ساعت ده و پانزده دقیقه در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. پیش از بیرون آمدن پرزیدنت سادات از هواپیما همراهان پرزیدنت از هواپیما پیاده شدند. آنگاه پرزیدنت سادات با چهره‌ای شادمان و لبخندی دوستانه از پلکان هواپیما پایین آمد. شاهنشاه آریامهر که از ساعت ده بامداد در فرودگاه مهرآباد بودند در پای پلکان از پرزیدنت سادات پیشباز کردند. در پاسخ خوش آمد شاهنشاه آریامهر، پرزیدنت سادات با چهره‌ای مصمم هنگامی که دست شاهنشاه را می‌فشرد گفت:

شاهنشاها به عنوان یک برادر از تلاش‌های شما برای گرفتن حق اعراب سپاسگزاری می‌کنم

آنگاه آریامهر عباس خلعتبری وزیر امور خارجع، تیمسار شفقت ژنرال آجودان، هرمز قریب رییس کل تشریفات شاهنشاهی و تیمسار بدره‌ای معاون گارد شاهنشاهی را به پرزیدنت سادات معرفی کردند. سپس پرزیدنت سادات همراهان خود آقایان عزیز صدقی معاون نخست وزیر و وزیر صنایع، حافظ اسماعیل مشاور پرزیدنت در امور امنیت ملی، عبدالسلام الزیات مشاور پرزیدنت در امور سیاسی و دکتر مراد قالب وزیر مشاور امور داخلی را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شناساندند. پس از آنکه سرود ملی مصر و سلام شاهنشاهی نواخته شد، سران دو کشور از گارد احترام سان دیدند. آنگاه سفیران کشورهای اسلامی و شوروی به پرزیدنت سادات شناسانده شدند. پس از یایان آیین تشریفات، سران دو کشور به سالن تشریفات شاهنشاهی فرودگاه رفتند و گفتگوهای خود را آغاز کردند.

گفتگوهای شاهنشاه آریامهر و پرزیدنت سادات یک ساعت به درازا کشید، سپس آریامهر و پرزیدنت سادات به فرنشینان ایرانی و مصری پیوستند. سپس پرزیدنت سادات نشان نیل را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر فراداشت. شاهنشاه فرمودند:

باعث خوشوقتی است که این نشان را از دست شما می‌گیریم از پرزیدنت یک کشور دوست برادر

شاهنشاه آریامهر در بیانات کوتاهی کوشش‌های پرزیدنت سادات در برقراری پیوندهای دوستانه دو کشور و سیاست جهانی را ستودند.

پرزیدنت سادات نشان « الکمال » را برای علیاحضرت شهبانو به پیشگاه شاهنشاه آریامهر فراداشتند و شاهنشاه از سوی شهبانوی ایران از پرزیدنت مصر سپاسگزاری کردند.

آنگاه شاهنشاه آریامهر نشان « پهلوی » را برای پرزیدنت سادات و نشان « هفت پیکر »را برای همسر ایشان به پرزیدنت مصر دادند و انور سادات بسیار سپاسگزاری کرد و گفت که اطمینان دارد که همسرش شادمان خواهد شد که علیاحضرت شهبانو را در آینده نزدیک ببیند.

پرزیدنت انور سادات چهل دقیقه پس از نیم روز با یک هواپیمای شوروی، از تهران به مسکو پرواز کردند. شاهنشاه آریامهر تا پای پلکان هواپیما به پسواز پرزیدنت سادات آمدند و سپس با هلیکوپتر به کاخ نیاوران بازگشتند.