دکترای افتخاری و سایر نشان‌های تقدیم شده به علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۲۲ توسط Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
پرش به: گشتن، جستجو


دانشگاه ورشو دکترای افتخاری حقوق به شاهنشاه آریامهر و دکترای فلسفه به علیاحضرت شهبانو می‌دهد
سخنرانی علیاحضرت شهبانو هنگام دریافت درجه دکترای فلسفه از دانشگاه پراگ
ShahbanouDoctoralDegreeUCLA14Tir2536b.jpg
ShahbanouDoctoralDegreeUCLA14Tir2536a.jpg

دكتراى افتخارى دانشكده هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲- ۲۵ نوامبر ۱۹۶۳

دكتراى افتخارى علوم و هنرهاى زیبا دانشگاه پهلوى شیراز، ۱۳۴۲- نوامبر ۲۵، ۱۹۶۳

دكتراى افتخارى معمارى دانشگاه ملى اىران، ۱۳۴۶- نوامبر ۱۹۶۷

دكتراى افتخارى فلسفه دانشگاه چارلز (Charles) پراگ، چكسلواكى، ۱۹۶۷

روزنامه «واشنگتن پست» شهبانوى ایران را به خاطر فعالىت هاى ارزشمند اجتماعى، به عنوان بانوى بر جسته جهان در سال ۱۹۶۷ معرفى كرد. ۱۶ دى ماه ۱۳۴۶

دكتراى افتخارى ادبیات دانشگاه آگرا (Agra) هندوستان، ۱۷ دى ۱۳۴۷- ۷ ژانوىه ۱۹۶۹

دكتراى افتخارى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه جورج تان (Georgetown University) واشنگتن، ۱۳۵۰- ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱

دكتراى افتخارى ادبیات دانشگاه مك گیل مونترال كانادا، ۴ تیر ماه ۱۳۵۰-۲۵ ژوئن ۱۹۷۱

دكتراى افتخارى حقوق از دانشگاه امریكن واشنگتن، ۲۴ خرداد ۱۳۵۴- ۱۴، ژوئن ۱۹۷۵

دكتراى افتخارى دانشگاه تروخیلو (Trujillo) پرو، ۲۴ خرداد ۱۳۵۵- ۱۴, ژوئن ۱۹۷۶

دكتراى افتخارى علوم تربیتى و اجتماعى از دانشگاه لیما پرو، ۱۱ آبان ۱۳۵۵-۲ نوامبر ۱۹۷۶

دكتراى افتخارى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه داكار، سنگال، ۸ اسفند ۱۳۵۴-۲۷ فورىه ۱۹۷۶

دكتراى افتخارى دانشگاه كالىفرنیا جنوبى لوس آنجلس، ۱۳۵۶- ۱۹۷۷

دکترای افتخاری فلسفه، دانشگاه ورشو، ۳ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ۲۵ اوت 1977 [۱]

دکترای افتخاری فلسفه، دانشگاه پراگ، ۵ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی - ۲۷ اوت ۱۹۷۷ [۲]

دکترای افتخاری در رشته علوم انسانی، دانشگاه پیرداین آمریکا ۱۸ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی. به همین مناسبت یک کُرسی پژوهشی درباره فرهنگ و تمدن ایران و همچنین چند بورس تحصیلی به نام معظم‌لها در دانشگاه پیرداین بنیاد نهاده شد.

  • اعضاى هیات انجمن ایران شناسى بریتانیا در سفارت ایران در لندن به حضور شهبانو رسیدند و سر ماكس مالوان ريیس این انجمن «محراب كاشى كاریی» متعلق به قرن چهاردهم میلادى را به نشانه سپاس از توجهات شهبانو به هنر و معمارى تقدیم ایشان داشت. ۱۹ فروردین ۱۳۵۵، ۸ آوریل -۱۹۷۶
  • جایزه «دیهیم مردمى»  »انجمن فرانسوى براى تشویق فعالیت هاى انسانى«  اىن جایزه وسیله الن پوهر (Alain Poher) رئیس مجلس سناى فرانسه در پارىس اهدا گردید. ۱۳۵۰-۱۹۷۱
  • جایزه ویژه انستیتو آسپن براى مطالعات انسانى بمناسبت تعهدات مداوم شهبانو فرح در فعالیت هاى اجتماعى، فرهنگى و انسانى، شیراز، ۲۹ شهریور ۱۳۵۴- ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۵ [۳]
  • جایزه بنیاد "Appeal of Conscience" نیویورك، ۱۳۵۷-۱۹۷۸ [۴]
  • جایزه (پروانه طلایى) از سوى زنان اىتالیا -تهران-۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۲-۱۶ مه ۱۹۷۳
  • سكه طلا «با تمثال شهبانو باتاج و گوشواره به شكل خوشه گندم» سازمان خواربار و كشاورزى ( فائو) وابسته به سازمان ملل براى خدمات به كشاورزان و كمك به صنایع دستى روستائى.
  • سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به لهستان و چکسلواکی ۳۱ امرداد - ۸ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
  • سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به لهستان و چکسلواکی ۳۱ امرداد - ۸ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
  • سفر علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به فرانسه و ایالات متحده آمریکا ۸ تا ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
  • سفر علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به فرانسه و ایالات متحده آمریکا ۸ تا ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی