دکترای افتخاری و سایر نشان‌های تقدیم شده به علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی شهبانو فرح پهلوی

درگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی


دانشگاه ورشو دکترای افتخاری حقوق به شاهنشاه آریامهر و دکترای فلسفه به علیاحضرت شهبانو می‌دهد
سخنرانی علیاحضرت شهبانو هنگام دریافت درجه دکترای فلسفه از دانشگاه پراگ
ShahbanouDoctoralDegreeUCLA14Tir2536b.jpg
ShahbanouDoctoralDegreeUCLA14Tir2536a.jpg
شهبانو هنگام دریافت دکترای افتخاری دانشگاه پپرداین
 • دكتراى افتخارى دانشكده هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲- ۲۵ نوامبر ۱۹۶۳
 • دكتراى افتخارى علوم و هنرهاى زیبا دانشگاه پهلوى شیراز، ۱۳۴۲- نوامبر ۲۵، ۱۹۶۳
 • دكتراى افتخارى معمارى دانشگاه ملى اىران، ۱۳۴۶- نوامبر ۱۹۶۷
 • دكتراى افتخارى فلسفه دانشگاه چارلز (Charles) پراگ، چكسلواكى، ۱۹۶۷
 • روزنامه «واشنگتن پست» شهبانوى ایران را به خاطر فعالىت هاى ارزشمند اجتماعى، به عنوان بانوى برجسته جهان در سال ۱۹۶۷ معرفى كرد. ۱۶ دى ماه ۱۳۴۶
 • دكتراى افتخارى ادبیات دانشگاه آگرا (Agra) هندوستان، ۱۷ دى ۱۳۴۷- ۷ ژانوىه ۱۹۶۹
 • دكتراى افتخارى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه جورج تان (Georgetown University) واشنگتن، ۱۳۵۰- ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱
 • دكتراى افتخارى ادبیات دانشگاه مك گیل مونترال كانادا، ۴ تیر ماه ۱۳۵۰-۲۵ ژوئن ۱۹۷۱
 • جایزه (پروانه طلایى) از سوى زنان اىتالیا -تهران-۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۲-۱۶ مه ۱۹۷۳
 • دكتراى افتخارى حقوق از دانشگاه امریكن واشنگتن، ۲۴ خرداد ۱۳۵۴- ۱۴، ژوئن ۱۹۷۵
 • دكتراى افتخارى دانشگاه تروخیلو (Trujillo) پرو، ۲۴ خرداد ۱۳۵۵- ۱۴, ژوئن ۱۹۷۶
 • دكتراى افتخارى علوم تربیتى و اجتماعى از دانشگاه لیما پرو، ۱۱ آبان ۱۳۵۵-۲ نوامبر ۱۹۷۶
 • دكتراى افتخارى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه داكار، سنگال، ۸ اسفند ۱۳۵۴-۲۷ فورىه ۱۹۷۶
 • دكتراى افتخارى دانشگاه كالیفرنیا جنوبى لوس آنجلس، ۱۳۵۶- ۱۹۷۷
 • دکترای افتخاری فلسفه، دانشگاه ورشو، ۳ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ۲۵ اوت 1977 [۱]
 • دکترای افتخاری فلسفه، دانشگاه پراگ، ۵ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی - ۲۷ اوت ۱۹۷۷ [۲]
 • دکترای افتخاری در رشته علوم انسانی، دانشگاه پپرداین آمریکا [۳] ۱۸ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی. به همین مناسبت یک کُرسی پژوهشی درباره فرهنگ و تمدن ایران و همچنین چند بورس تحصیلی به نام معظم‌لها در دانشگاه پیرداین بنیاد نهاده شد.
 • اعضاى هیات انجمن ایران شناسى بریتانیا در سفارت ایران در لندن به حضور شهبانو رسیدند و سر ماكس مالوان ريیس این انجمن «محراب كاشى كاریی» متعلق به قرن چهاردهم میلادى را به نشانه سپاس از توجهات شهبانو به هنر و معمارى تقدیم ایشان داشت. ۱۹ فروردین ۱۳۵۵، ۸ آوریل -۱۹۷۶
 • جایزه «دیهیم مردمى»  »انجمن فرانسوى براى تشویق فعالیت هاى انسانى«  اىن جایزه وسیله الن پوهر (Alain Poher) رئیس مجلس سناى فرانسه در پارىس اهدا گردید. ۱۳۵۰-۱۹۷۱
 • جایزه ویژه انستیتو آسپن براى مطالعات انسانى بمناسبت تعهدات مداوم شهبانو فرح در فعالیت هاى اجتماعى، فرهنگى و انسانى، شیراز، ۲۹ شهریور ۱۳۵۴- ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۵ [۴]
 • جایزه بنیاد "Appeal of Conscience" نیویورك، ۱۳۵۷-۱۹۷۸ [۵]
 • جایزه (پروانه طلایى) از سوى زنان اىتالیا -تهران-۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۲-۱۶ مه ۱۹۷۳
 • سكه طلا « با تمثال شهبانو با تاج و گوشواره به شكل خوشه گندم» سازمان خواربار و كشاورزى ( فائو) وابسته به سازمان ملل براى خدمات به كشاورزان و كمك به صنایع دستى روستایى.
 • لوحه ویژه دانشگاه « آریزونا » به سبب رهبری صمیمانه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در پیشرفت آموزش و پرورش در ایران و سایر کشورها ۴ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی برابر با ۲۶ اکتبر ۱۹۷۷ از سوی مستر «جان شفر» رئیس دانشگاه «آریزونا» در روز فرخنده ۴ آبان ماه زادروز همایونی.[۶]


بن مایه‌ها