درگاه:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر
سالگشت زادروز آریامهر شاهنشاه ایران
پرچم شاهنشاهی

بیوگرافی

بیمارستان قلب بنیاد ملکه پهلوی

ارتش شاهنشاهی ایران

ارتش شاهنشاهی ایران

-گارد جاویدان شاهنشاهی
-هواپیمایی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران - هوانیروز

سفرهای رسمی شاهنشاه آریامهر

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

بازدیدهای داخلی

سخنرانی‌ها، پیام‌ها، بیانات، فرمان‌ها و مصاحبه‌ها

- سخنرانی‌های والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه موضوع
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

نوشتارها و کتاب‌ها

کتاب‌ها به قلم شاهنشاه آریامهر

کتاب‌ها درباره شاهنشاه آریامهر

  • آریامهر شاهنشاه ایران، رهبران سیاسی قرن بیستم - رامش سنگوی، برگردان از سیروس صدیق ارشادی، انتشارات امیر کبیر، ص ۴۳۰ ، چاپ نخست ۱۳۵۳ ، تهران.
  • شاهنشاه، سیاوش بشیری - بنیاد پژوهش‌های فرهنگ سیاسی ایران، چاپ نخست ۱۳۶۹ ، ص ۲۵۵، ایالات متحده آمریکا.

رخدادهای تاریخی

- رویدادهای تاریخی ایران تا ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ نوشته اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- تروریسم اسلامی و اتحاد خطرناک سرخ و سیاه - کنفدراسیون دانشجویان ایرانی راه‌گشای تروریسم اسلامی
- محمد مصدق راه‌گشای جمهوری اسلامی

مبارزه با بیسوادی

جایزه‌های بین‌المللی محمدرضا شاه پهلوی

حقوق بشر

پروژه‌های سیاسی و اجتماعی

- برنامه عمرانی اول
- برنامه عمرانی دوم
- برنامه عمرانی سوم سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳
- برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵
- برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵
- برنامه عمرانی چهارم
- برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی تیر تا شهریور ماه
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی فروردین ماه تا خرداد ماه
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی تیر ماه تا شهریور ماه
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی مهر تا آذر ماه
- موزه سلسله پهلوی
- زد و خورد مسلحانه تروریست‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شاخه سازمان انقلابی حزب توده ایران با پلیس ۳۰ آذر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی دی تا اسفند ماه
- حقوق بشر توطئه جیمی کارتر و جبهه ملی و اسلامیون دامی علیه شاهنشاه ایران
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی امرداد ماه تا آبان ماه
-نماینده کنگره آمریکا لاری مک دونالد از توطئه جیمی کارتر علیه شاهنشاه آریامهر هنگام سفر رسمی اعلیحضرتین پرده بر می‌دارد نوامبر ۱۹۷۷
- همدستی تنگاتنگ جبهه ملی یا جبهه امت با خمینی با حیله راه‌اندازی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر برای بنیاد نهادن جمهوری اسلامی
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی آذر ماه تا اسفند ماه
- اشغال سفارت شاهنشاهی ایران در برلین شرقی از سوی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور ۸ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
- فرودگاه بین‌المللی آریامهر
- مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی
- برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
- به سوی تمدن بزرگ برقراری دولت رفاه
- برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه
- آتش زدن سینما رکس آبادان ۲۸ امرداد ۱۳۵۷
- بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
- حمله تروریستی فلسطینی‌ها در میدان ژاله ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
- شاه رفت مرگ آمد
- ۲۲ بهمن ۱۲۸۵ روز پیروزی مشروطه بر مشروعه
- از مشروطه تا مشروعه ۲۲ بهمن ماه ۱۲۸۵ - ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷
- در هم کوبیدن حکومت مشروطه شاهنشاهی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران
- دروغ بزرگ رفراندوم جمهوری اسلامی ۱۲-۱۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ کوچی خورشیدی
- اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری نیرنگ سیاسی برای پیشگیری از فروپاشی انقلاب اسلامی ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸
- ترور والاگهر ناخدا شهریار شفیق از سوی تروریست بسیجی در پاریس ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸
- چگونه جیمی کارتر به شاه ایران خیانت کرد؟ سخنرانی لاری مک دونالد در کنگره آمریکا ۱۰ دی ماه ۱۳۵۸
- قیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹

پروژه‌های صنعتی

قراردادها و پیمان‌ها

نگاه کنید به قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

  • سال ۱۳۳۹
    • اوپک - سازمان کشورهای صادر کننده نفت