درگاه:شهبانو فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
CoronationShahanshahShahbanou12.jpg
CoronationShahanshahMohammadRezaPahlavi1346.jpg
CoronationArteshShahanshahiParade5Abaan1346.jpg
ShahanShahAryamehrOpeningMajlisMehr1357.jpg
ShahanshahAryamehr va Shahbanou2b.jpg
ShahanshahAryamehr va Shahbanou2.jpg
ShahanshahiIran2500TakhteJamshid8.jpg
ShahbanGilanLahijanRohaniyon2536.jpg
AryamehrSadatTehran2535Shahanshahi.JPG

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

سازمان‌های زیر ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی

 • انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران
 • انستیتو پاستور
 • بنیاد شهبانو فرح پهلوی
 • سازمان هنرهای مردمی اسپهان
 • سازمان گفتگوی فرهنگ‌ها
 • سازمان ملی انتقال خون ایران
 • سازمان نابینایان ایران
 • سازمان ناشنوایان ایران
 • شورای عالی پژوهش‌های علمی کشور
 • شورای عالی هماهنگی و نظارت بر توسعه مناطق ساحلی بحر خزر
 • فرهنگستان شاهنشاهی علوم ایران
 • بنیاد پیشه و هنر رضا پهلوی
 • هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران
 • شورای عالی تندرستی کشور
 • امور موزه‌ها و کتابخانه‌های آستان قدس رضوی
 • موسسه پژوهشی دهقانی و روستایی
 • صندوق حمایت کودکان

یادمان‌های شهبانو فرح پهلوی

 • دفتر مخصوص شهبانو نیاوران تهران