حزب حیات آزاد کردستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نهضت آزادی ایران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

حزب حیات آزاد کردستان - فرقه تروریستی پژاک که کوتاه شده حزب حیات آزاد کردستان است یک گروه شبه نظامی تندروی چپ‌گرا در کردستان ایران بود. این گروه خود را شاخه ایران حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک ) می داند و از سوی ایران و کشورهای هموند « ناتو » گروه تروریستی شناخته شده است. به گزارش سازمان سیا کار اصلی این گروه قاچاق مواد مخدر است.