جنگ سرد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه روز رستاخیز ملی اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
کمونیسم جهانخوار
در پایان جنگ جهانی دوم بیش از ده کشور به وسیله شوروی اشغال و کمونیستی شد
شوروی جهانخوار بیش از ده کشور را اشغال و ضمیمه کرد