جمعیت ملی مبارزه با سرطان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی جمعیت ملی مبارزه با سرطان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
روز جهانی پیکار با سرطان تهران ۱۳۵۴

جمعیت ملی مبارزه با سرطان در فروردین سال ۱۳۴۶ بنیان شد. جمعیت ملی مبارزه با سرطان برای گسترش مرکزهای تشخیص، درمان و شیمی درمانی کسانی که به بیماری چنگال دچار شده‌اند فعالیت می‌کند. هم چنین در ایجاد آسایشگاه‌های ویژه بیماران سرطانی و آموزش همگانی، تخصصی و فنی در چهار چوب اساس نامه جمعیت فعالیت دارد. ریاست عالیه این جمعیت با علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی است.[۱]

فعالیت‌ها

جمعیت ملی مبارزه با سرطان در ایجاد مرکزهای تشخیص و درمان سرپایی فعال است.

مرکزهای سیستو لوژی: مرکزهای سیستولوژی یا سلول‌شناسی برای تشخیص به هنگام سرطان‌های زهدان ایجاد گردید. جمعیت با همکاری واحد بهداشت و تنظیم خانواده وزارت بهداری نزدیک به چهل کلینیک بهداشت و تنظیم خانواده برای آزمایش پاپ اسمیر بینان کرد.

مرکزهای پیکار با چنگال پوست و مخاط: این مرکز در بیمارستان رازی وابسته به دانشگاه تهران ایجاد شد. این مرکز در تشخیص و درمان چنگال پوست فعال است.

شیمی درمانی

در درازای دهه پنجاه برنامه شیمی درمانی ویژه بیماران دچار به چنگال پایه گذاری شد.

درمان چنگال جفت با داروهای ویژه در بیمارستان دکتر جهانشاه صالح زیر کنترل کمیته فنی به هزینه جمعیت.

درمان چنگال خون و لنف و بخشی از تومورهای سرطانی در بخش خون مرکز پزشکی پهلوی.

آسایشگاه‌ها

آسایشگاه سانترال تهران
  • - آسایشگاه سانترال را بنیاد نیکو کاری کامرانی در سال ۱۳۴۶ بنا نهاد و سپس بر پایه قراردادی این آسایشگاه را به جمعیت ملی مبارزه با سرطان واگزار کرد. گنجایش این آسایشگاه ۱۵۰ تخت است. بیماران سرطانی از نقاط مختلف کشور در این آسایشگاه پذیرفته می‌شوند و رایگان از درمان و خدمات پزشکی بهره مند می‌شوند.
  • - آسایشگاه امید سپاهان (اصفهان): زیر چتر پشتیبانی جمعیت ملی مبارزه با سرطان با همکاری فنی دانشگاه اسپهان و بهداری کل اداره می‌شود. درمانگاه وابسته به این آسایشگاه با کمک مالی شرکت ملی نفت ایران در ساختمان مدرنی با آخرین تجهیزات رایگان در اختیار مردم قرار دارد.

آموزش

آموزش فنی: جمعیت ملی مبارزه با سرطان با استفاده از برنامه‌های سخنرانی در گردهم آیی‌های پزشکی و برنامه‌های ویژه تلویزیونی برای آگاهی مردم استفاده می‌کند. هم چنین با چاپ کتاب‌های (نا مه‌های) تخصصی برای پزشکان و پخش رایگان آن و چاپ کتاب‌های فنی برای بالا بردن آگاهی و دانش فنی پرستاران گام‌های بلندی در آگاهی رسانی برداشته‌است.

آموزش تخصصی: جمعیت ملی مبارزه با سرطان هزینه‌های آموزش نیروی انسانی در پیاده کردن برنامه‌های گوناگون مبارزه با چنگال از سیستو لوژی، پاتولوژی، رادیو تراپی، و غیرهتا آموزش تکنسین‌های رشته‌های گوناگون بیماری چنگال را می‌پردازد. بر اساس قراردادی که جمعیت ملی مبارزه با سرطان با دانشگاه تهران دارد همکای‌های بین این دو نهاد هر سال گسترده تر می‌شود.

آموزش همگانی: جمعیت با استفاده از برنامه‌های رادیو و تلویزیون، سخنرانی و کنفرانس‌ها، نمایش فیلم‌های آموزشی و انتشار بولتن‌ها کوشش در آگاه نمودن مردم از این بیماری و رفتن به هنگام به پزشک و بیمارستان‌های ویژه درمان چنگال که به رایگان در اختیار هم میهنان قرار دارد.

هفته سرطان

برای آگاه نمودن هم میهنان درباره بیماری چنگال و مراجعه به پزشک و داشتن پشتیبانی مادی و معنوی هفته دوم مهر ماه هر سال از سوی جمعیت مبارزه با سرطان به «هفته سرطان» اختصاص یافت. در این هفته از همه ایرانیان دعوت شد که در برنامه مبارزه با سرطان در سطح کشور شرکت کنند.

علیاحضرت در نشست هیات مدیره جمعیت ملی مبارزه با سرطان

۳۰ فروردین ماه ۱۳۵۴ علیاحضرت شهبانو ساعت ۱۰ بامداد هیئت مدیره و مدیر عامل جدید جمعیت ملی مبارزه با سرطان را در کاخ نیاوران پذیرفتند.[۲] در این نشست که با حضور سرکار علیه بانو فریده دیبا قائم مقام ریاست عالیه و ریاست هیئت مدیره تشکیل شد، نخست گزارش فعالیت‌های جمعیت به آگاهی رسید و مسائل مربوط به آن مورد گفتگو قرار گرفت. علیاحضرت شهبانو سپس به هیئت مدیره جمعیت فرمودند:[۳] «هدف جمعیت ملی مبارزه با سرطان نباید ایجاد مراکز درمانی و انجام کارهایی اجرایی مربوط به آن باشد. بلکه باید با برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و دراز مدت در زمینه‌های گوناگون، به تهیه آمارهای مربوط به مسائل سرطان اقدام نموده و به راهنمایی و آموزش مردم توجه کامل کند و آنان را تشویق نمایند تا به مراکز مبارزه با سرطان مراجعه کنند.

نیز نگاه کنید به

بن‌مایه‌ها