جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه شهبانو فرح پهلوی شهبانو فرح پهلوی

جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی

۱۶ آبان ماه ۲۵۳۵ نام جمعیت خیریه فرح پهلوی به «جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی» در نشست شورای عالی جمعیت با پروانه از پیشگاه علیاحضرت شهبانو انجام یافت . در پیشگاه علیاحضرت شهبانو دومین نشست شورای عالی جمعیت خیریه فرح پهلوی در کاخ نیاوران برگزار گردید. در آغاز بانو خزیمه علم نایب رئیس هیأت مدیره جمعیت گزارشی از فعالیت‌های جمعی به آگاهی رساند و گفت که مؤسسه در ۸۷ واحد مختلف نزدیک به ۹ هزار کودک و نوجوان را سرپرستی می‌کند. پس از شنیدن گزارش، علیاحضرت شهبانوی ایران برنهادند که از این پس مصوبات شورای عالی از سوی رئیس دفتر مخصوص معظم‌لها بخش‌نامه و پی‌گیری گردد. همچنین به درخواست شورا و با توجه به رسالت‌های جمعیت، علیاحضرت شهبانو تصویب فرمودند از این پس نام جمعیت «جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی» خواهد بود. شهبانو فرمودند:[۱]

وسعت و تنوع فعالیت‌های جمعیت به حدی است که باید دارای تشکیلات منظم و کارآمد باشد و در ضمن نباید از جلب همکاری داوطلبان و کسانی که می‌خواهند از طرق مختلف در خدمات بهزیستی و آموزشی شریک و سهیم باشند غافل بماند و باید این نیروها جلب شود. به موازات بهبود و توسعه امکانات جمعیت، کودکان در فضای بهتری از طریق کانون‌های شبه خانواده زندگی کنند و از تراکم زیاد فرزندان جمعیت اجتناب شود. البته باید نحوه زندگی و میزان رفاه کودکان مطابق معیارهای معین و هماهنگ باشد. به آموزش حرفه‌ای فرزندان جمعیت باید توجه خاص مبذول شود و گروهی از کودکان از ابتدا با آموزش حرفه مناسب و موردنیاز کشور برای ورود به بازار کار و رفع نیازمندی‌های ملی آماده شوند. بدیهی است باید تشخیص دقیق استعدادها به عمل آید و برای آن‌هایی که مستعد ادامه تحصیلات عالیه شناخته می‌شوند امکانات لازم فراهم شود. در زمینه وضع کودکان عقب افتاده، در علل پیدایش وضع و مخصوصاً مبانی و جهات روانی و اجتماعی آن از طرف وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری و بهزیستی مطالعات جدی به عمل آید و نیز به تأثیر احتمالی تغذیه در این زمینه توجه شود. فرزندان جمعیت باید برای زندگی در اجتماع مهیا شوند و ارتباط آنان با زندگی واقعی حفظ شود. باید فرزندان جمعیت با حس مسئولیت و حس تعاون اجتماعی بار آیند و برای زندگی مستقل آماده شوند.

جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی دربرگیرنده سازمان‌های زیر است:

آموزشگاه پرستاری
آموزشگاه کودکیاری
انجمن توان‌بخشی
انجمن حمایت از معلولین
انجمن ملی حمایت کودکان
بنگاه حمایت مادران و نوزادان
بیمارستان شفا
جمعیت حمایت از اطفال بی‌سرپرست
دانشکده توان‌بخشی
سازمان بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان
سازمان بهزیستی شهرداری تهران
سازمان ملی بهزیستی نابینایان
سازمان ملی رفاه ناشنوایان
مرکزهای ارتوپدی و دست و پاسازی
مرکزهای رفاه خانواده
مهدهای کودک
واحد حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست

بن‌مایه‌ها

نیز نگاه کنید به