تیراندازی تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق به پلیس در خیابان شاه ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سازمان تروریستی مجاهدین خلق اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ ارتشتاران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

سازمان چریک‌های فدایی خلق

تیراندازی تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق به پلیس در خیابان شاه ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


۲۲ اردیبهشت‌ماه ۲۵۳۶ نیمروز منصور سلطان‌زاده و محمدعلی سوره‌ای دو تروریست سازمان مجاهدین خلق در خیابان شاه تهران، جنب خیابان شیخ هادی، از پاسبان پست آدرس محلی را جویا و هنگامی که پاسبان سرگرم راهنمایی آنان شد، یکی از تروریست‌ها از پشت سر به سوی پاسبان تیراندازی و وی را نقش بر زمین ساخت.

سپس دو تروریست وارد ساختمانی شدند که بسیاری شرکت‌ها و مؤسسه‌های گوناگون در آن دفتر داشتند. با سدای تیر، دیگر ماموران انتظامی که در نزدیکی خیابان شیخ هادی بودند، خود را به خیابان شیخ هادی رساندند و پس از رسیدن نیروهای کمکی، مامورین دور ساختمان را گرفتند (محاصره). آنگاه مأمورین با بلندگو همه کسانی را که در اشکوب‌های ساختمان بودند، به بیرون آمدن از ساختمان خواندند و از ساختمان دور ساختند و به تروریست‌ها هشدار دادند که اسلحه‌های خود را بر زمین بگذارند و خود را تسلیم کنند.

یکی از تروریست‌ها درون آسانسور پناه گرفت و به مأمورین تیراندازی کرد و تروریست دیگر از درون یکی از اتاق‌ها به تیراندازی به سوی مأمورین پرداخت، سرانجام پس از نزدیک به یک ساعت تیراندازی میان پلیس و تروریست ها، به دو تروریست مجاهد منصور سلطان‌زاده و محمدعلی سوره‌ای گلوله خورد، یکی از آنها بی درنگ کشته و دیگری در راه بیمارستان مُرد.

تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق دو تن از مأمورین پلیس را با گلوله‌ای که به پایشان شلیک کردند زخمی نمودند. از تروریست‌ها که از گروه مجاهدین مارکسیست اسلامی بوده‌اند، دو قبضه سلاح کمری و شماری سند و مدرک به دست آمد. تروریست‌ها هر یک دو خشاب فشنگ به همراه داشتند، و همه فشنگ‌ها را به سوی مأمورین و ساکنین ساختمان که سرگرم بیرون رفتن از ساختمان بودند، شلیک نمودند. پس از بررسی مدارک همراه تروریست‌ها و شناسایی‌های تروریست‌ها، آشکار شد که منصور سلطان‌زاده و محمدعلی سوره‌ای از تروریست‌های آموزش دیده سازمان مجاهدین خلق هستند و پیشینه آنها نشان داد هر دو تن پیشتر به جرم‌های ضد امنیتی محکوم و زندانی شده بودند. شوربختانه این تروریست‌ها پس از پایان محکومیتشان از زندان آزاد شدند و دوباره به ویرانی کشور پرداختند. هدف تروریست‌ها از این تیراندازی‌ها در مرکز شهر برای بوجود آوردن ترس و برهم زدن نظم اجتماعی می‌باشد.

بن مایه‌ها