تلگراف دولت عثمانی به تهران درباره جنگ میاندوآب آذر ۱۲۹۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انقلاب مشروطه - اشغال ایران از سوی ارتش روسیه و کشتار مشروطه‌خواهان - مبارزه مردم علیه بازگرداندن محمدعلی میرزا به پادشاهی درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

انقلاب مشروطه - مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم - مبارزه علیه استعمار

تلگراف دولت عثمانی به تهران درباره جنگ میاندوآب آذر ۱۲۹۳

عساکر عثمانی به اتفاق عشایر ایرانی سمت شرقی ساوجبلاغ در موقع میاندوآب به چهار هزار عسکر روس که دارای ده عراده توپ یوده‌اند با التصادف داخل محاربه شده و دشمن با جا گزاردن متجاوز از دو هزار مقتول و مجروح و مقدار عظیم توپ و تفنگ و قورخانه فرار نموده‌اند.


منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۶۰۲