تلگراف ارتش روسیه به تهران درباره جنگ با ارتش روسیه در دیلمان اردیبهشت ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انقلاب مشروطه - اشغال ایران از سوی ارتش روسیه و کشتار مشروطه‌خواهان - مبارزه مردم علیه بازگرداندن محمدعلی میرزا به پادشاهی درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

انقلاب مشروطه - مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم - مبارزه علیه استعمار

تلگراف ارتش روسیه به تهران درباره جنگ با ارتش روسیه در دیلمان اردیبهشت ۱۲۹۴

با یک عده کم و معدودی که دیلمان را اشغال کرده بودیم بعد از دو روز جنگ با دو دویزیون عثمانی که در میان آنها دو دویزیون اسلامبول که در تحت تربیت و فرماندهی صاحب‌منصبان آلمانی بودند در 16 آپریل (برابر با ۱۸ اردیبهشت) آنجا را تخلیه نمودیم.
بعد قشون دلیر و رشید ما با حملات متقابله عدیده مشعشعانه دشمن را هزیمت داده و آنها را مجبور نمود که از دیلمان به طرف جنوب عقب بنشینند. در این واقعه عثمانی ها بیش از سه هزار و پانصد نعش در میدان حرب به جا گذاشتند.
امروز قشون ما مجددا دیلمان را اشغال و مریض‌خانه عثمانی را با تمام اجزایش ضبط و بدست آوردند.
  • هشدار
- درباره کشتگان گزاف‌گویی شده است
- از بودن سرکردگان آلمانی در این سپاه نشانی به دست نیامد

منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۶۱۲