تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی.آی.ای ایتالیایی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۴ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی.آی.ای ایتالیایی - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.

ماده واحده - پرداختهایی قسمت قابل تسعیر قرارداد وام که بالغ بر ۷٫۹۹۷٫۱۵۹ دلار آمریکایی می‌باشد بنا به انتخاب وزارت آب و برق و در خلال‌مدت مقرر از طریق موافقت وام با شرایط پرداختی زیر برای مدت ۱۶ سال که در سه سال اول پرداختی نخواهد داشت انجام می‌گیرد.

%۴٫۱۰ ۳۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۴۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۴۸ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۵۴ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۶۰ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۶۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۷۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۷۸ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۸۴ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۹۰ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۹۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۰۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۰۸ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۱۴ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۲۰ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۲۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۳۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۳۸ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۴۴ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۵۰ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۵۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۴٫۱۰ ۱۶۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

%۳٫۸ ۱۶۸ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

% ۳. ۱۸۰ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

% ۳. ۱۹۲ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد

بهره با نرخ ۵ درصد در سال از ماه هیجدهم پس از تاریخ امضاء قرارداد شروع و در رأس هر ۶ ماه که شروع آن پس از ۲۴ ماه خواهد بود به بدهکارحساب برده خواهد شد.

کلیه اقساط بایستی به وسیله سفته‌های لازم که متعهد آن وزارت آب و برق و متعهدله مؤسسه جی. آی. ای است و توسط بانک مرکزی ایران ظهرنویسی‌و تضمین شده پرداخت شود.

متن سفته‌ها بایستی مورد قبول مؤسسات مالی ایتالیا باشد.

برای اقساط بهره‌های ششماهه که پس از ۱۸ ماه آغاز می‌گردد نیز به همین طریق سفته‌هایی صادر خواهد شد.

در عرض دو ماه از تاریخ امضاء قرارداد هر دو سری سفته‌ها (‌برای اصل و فرع) باید توسط وزارت آب و برق با دستور غیر قابل نقض جهت آزاد نمودن‌در مقابل استناد مثبته از طرف مؤسسه جی. آی. و ارائه برگ صدور لازم و یا پیشرفت کار در کارگاه شامل ارزش مناسب سرمایه برای یک یا چند سفته -‌نزد بانک ایتالیا به امانت گذارده شود.

آزاد نمودن هر سفته مربوط به سرمایه به خودی خود سفته‌های بهره‌های مربوط را نیز آزاد خواهد نمود به جز دو سفته‌ای که مربوط به دورانی است که‌بهره به آن تعلق نمی‌گیرد و در آن صورت در ازاء ضمانتنامه بانکی که معادل میزان اصل مبلغی است که بایستی در آن تاریخ به مؤسسه جی. آی. ای‌پرداخت شود آزاد خواهد گردید.

همراه با سفته‌ها وزارت آب و برق موظف است همچنین مدارکی را که مورد نیاز مقامات قانونی ایتالیا باشد جهت امضاء سفته‌ها تهیه نماید.

هر تأخیری در سپردن سفته‌ها به بانک به خودی خود باعث تأخیر زمان تکمیل کار خواهد شد. بلافاصله پس از امضاء قرارداد مؤسسه جی. آی. ای ازمقامات قانونی مربوطه ایتالیا درخواست پروانه صادرات مورد نیاز را نموده و وزارت آب و برق را از نتیجه مطلع خواهد نمود.

شرایط تحصیل وام فوق مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به استناد تبصره۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده‌است صحیح و قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی -- مهندس شریف امامی