تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اصلاح بودجه تفضیلی سال ۱۳۳۴ وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اصلاح بودجه تفضیلی سال ۱۳۳۴ وزارت جنگ – مصوب ۱۵ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بر حسب تقاضای وزارت جنگ در جلسه پانزدهم آذر ماه

۱۳۳۴ با اصلاحات ذیل نسبت به بودجه تفصیلی سال۱۳۳۴ وزارت جنگ موافقت نموده است.

کسر می‌شود:

از اعتبار ماده ۱ بودجه ۳۴ وزارت جنگ از محل حقوق

سربازان وظیفه (با توجه به اینکه از

حقوق سرباز کسر نخواهد شد) ۵۳۶٫۰۰۰ ریال

از اعتبار ماده ۲۲ (جیره افراد و گندم) (با توجه به

این که جیره افراد کسر نخواهد شد). ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

.........................................................................................

جمع ۱۰۱۵۳۶٫۰۰۰ ریال

علاوه می‌شود:

به اعتبار ماده یک به شرح زیر:

به اعتبار حقوق ستوان ۲ بابت ۱۵۲ نفر افسر وظیفه ۸۲۰۸۰۰۰ ریال

به اعتبار حقوق ستوان ۳ بابت ۹۳۲ نفر افسر وظیفه ۴۴۷۳۶۰۳۰ ریال

به اعتبار حقوق گروهبان ۳ ۲۵۹۲۱۰۰۰ ریال

به اعتبار حقوق سرجوخه ۱۷۷۶۰۰۰ ریال

به اعتبار حقوق سرباز یک ۲۰۴۰۰۰ ریال

به اعتبار حقوق دانشجویان دانشکده افسری و

دبیرستان نظام ۹۶۹۱۰۰۰ ریال

در نتیجه علاوه می‌شود به ماده ۱ ۹۰۵۳۶۰۰۰ ریال

به اعتبار ماده ۶ فوق‌العاده‌ها و مدد معاش اولاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

به اعتبار ماده ۷ زیانهای جانی و مالی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

..........................................................................................

جمع کل ۱۰۱۵۳۶۰۰۰ ریال

تصمیم فوق که در جلسه ۱۵ آذر ماه ۱۳۳۴ از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ

گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت