تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم ۱۳۱۶
مصوب مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم
تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری

‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۸ ‌

مجلس شورای ملی در جلسه بیستم آبان ماه ۱۳۱۸ نسبت به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری نخست‌وزیر به اتفاق آراء حاضره (۱۰۰ نفر) رأی اعتماد داده‌است. ‌

تصمیم بالا در جلسه بیستم آبان ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری*

هیات دولت آقای متین دفتری نخست وزیر

 • ‌پاورقی: در جلسه ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۸ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌*- آقای دکتر احمد متین‌دفتری (‌نخست‌وزیر)

 • - آقای علی منصور (‌وزیر پیشه و هنر)
 • -آقای علی اصغر حکمت (‌وزیر کشور)
 • - آقای اعلم (‌وزیر امور‌خارجه)
 • - آقای اسماعیل مرآت (‌وزیر فرهنگ)
 • - آقای دکتر محمد سجادی (‌وزیر راه)
 • - آقای ابراهیم علم (‌وزیر پست و و تلگراف و تلفن)
 • - آقای‌سرتیپ رضاقلی امیرخسروی (‌وزیر دارایی)
 • - آقای صادق وثیقی (‌کفیل وزارت بازرگانی)
 • - آقای محمد سروری (‌کفیل وزارت دادگستری)
 • - آقای‌سرتیپ تاج‌بخش (‌ کفیل اداره کل کشاورزی).

‌ در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۱۸ آقای مصطفی قلی رام به سمت ریاست اداره کل کشاورزی معرفی شده‌اند.

‌در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۹ آقای علی‌اصغر حکمت به سمت وزارت کشور معرفی شدند. ‌

معاونین ‌ در جلسه ۴ بهمن ماه ۱۳۱۸ آقای اللهیار صالح به سمت معاونت اول قسمت مالی وزارت دارایی و آقای عباسقلی گلشاییان به سمت معاونت دوم‌ قسمت اقتصادی وزارت دارایی معرفی شدند.