تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید اتومبیل‌های تصویب شده جهت وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید اتومبیل‌های تصویب شده جهت وزارت امور خارجه - مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای مجدد وزارت امور خارجه در جلسه ۳۴٫۱۱٫۱۰ موافقت نموده است که برای سفارت کبری‌ها‌اتومبیل بیوک رودمستر و برای سفارت‌ها اتومبیل بیوک سوپر و برای کنسولگری‌ها همان اتومبیلهای شاسی کوچک از قبیل شورولت و امثال آن‌خریداری نماید.

‌تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی