تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۴ اداره سرپرستی محصلین ایرانی در اروپا و آمریکا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۴ اداره سرپرستی محصلین ایرانی در اروپا و آمریکا - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت فرهنگ با توجه به اینکه اعتبار مصوب در بودجه برای ۷۲ نفر کفایت می‌کند در جلسه۳۵٫۱.۱۹ موافقت نموده‌است که رقم ۶۸ نفر محصلین ایرانی در بودجه مزبور به رقم (۷۲ نفر) افزایش یابد.

تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت