تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح ماده ۵۴ بودجه سال ۱۳۳۶ دانشگاه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح ماده ۵۴ بودجه سال ۱۳۳۶ دانشگاه - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارایی در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ با اضافه شدن جمله (خرید اراضی وساختمان) به آخر ماده ۵۴ بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۶ دانشگاه موافقت نموده است.

تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

نایب‌رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان