تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه آمبولانس جهت اداره کل هواپیمایی کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه آمبولانس جهت اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای اداره مزبور دایر به اجازه خرید دو دستگاه استیشن واگن و یک دستگاه اتوبوس و دو دستگاه‌آمبولانس در جلسه ۳۴٫۱۱٫۴ به خرید دو دستگاه آمبولانس موافقت نموده است.

تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی