تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۹ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت‌ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۳۲ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی

ماده ۱ - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود مجموع اعتبارات اضافی حاصله از مقررات آقای دکتر مصدق به شماره‌های ۱۱۰۸۳ - ۳۱٫۶.۲ و۱۳۸۷۴ - ۳۱٫۸.۲۸ که کلاً بالغ بر ۵۳۴ میلیون ریال می‌شود به شرح فصولی که ذیلاً مندرج است به مصرف برساند.

فصل اول - کشاورزی ۲۰۹۰ میلیون ریال

فصل دوم - راه‌های شوسه و راه‌آهن و بنادر و فرودگاه‌ها ۱۹۷۱ میلیون ریال

فصل سوم - صنایع و معادن ۱۲۸۸ میلیون ریال

ماده ۲ - مانده اعتبارات ماده ۲ گزارش شماره ۱ مورخ ۴ شهریور ماه ۱۳۲۷ کمیسیون برنامه هفت‌ساله مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ با در نظر گرفتن‌اعتبارات اضافی فوق طبق برنامه‌های عملی که به تصویب کمیسیون برنامه مجلس خواهد رسید در مدتی که در آن برنامه‌ها تعیین می‌شود از طرف‌سازمان برنامه قابل استفاده و مصرف خواهد بود.

تبصره ۱ - سازمان برنامه مکلف است عواید حاصله خود را در حداکثر امکان با توجه به تعهدات جاری به تناسب فصولی که به تصویب می‌رسدمصرف نماید.

تبصره ۲ - سازمان برنامه مکلف است در وجوهی که به عنوان مشارکت و یا کمک به مؤسسات غیر دولتی داده نظارت دقیق در تشکیلات ومصرف نموده و من بعد هم جز با تصویب کمیسیون برنامه برای مشارکت در مؤسسات خصوصی اقدامی ننماید.

تبصره ۳ - سازمان برنامه گزارش هر سه ماه عملیات خود را برای استحضار کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی ارسال خواهد داشت.

تصمیم فوق که مشتمل بر دو ماده و سه تبصره‌است در جلسه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۲ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ شده و قابل‌اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت