تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی تعویض خط راه‌آهن اندیمشک - اراک و خرید ۵۳۰ واگن

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۴ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی تعویض خط راه‌آهن اندیمشک - اراک و خرید ۵۳۰ واگن - ‌متخذه ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

‌ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد میلیون ریال که معادل ده درصد اعتبار مصوب قانون برنامه در فصل دوم (‌راه‌های‌شوسه و راه‌آهن بنادر و فرودگاه‌ها) است و به موجب تصویبنامه شماره (۳۴٫۷.۲۰) (۸۹۷۱) هیأت وزیران به استناد قسمت اخیر ماده دوم قانون برنامه‌صادر گردیده است به شرح زیر به مصرف برساند:

‌خلاصه عملیات اعتبار ریالی اعتبار دلاری جمع به ریال


۱ - مخارج تعویض خط راه‌آهن اندیمشک - اراک ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ - خرید ۵۳۰ واگن ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷۵۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰


‌جمع کل ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

‌مصرف تدریجی اعتبارات فوق.


‌سال ۱۳۳۴ ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

‌سال ۱۳۲۵ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

‌سال ۱۳۳۶ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

‌تبصره ۱ - مبلغ هشتاد میلیون ریالی که به موجب تصمیم یازدهم مرداد ماه ۱۳۳۴ برای تأمین پیش‌پرداخت احتیاجات راه‌آهن دولتی ایران به‌تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده جزو پانصد میلیون ریال فوق می‌باشد.

‌تبصره ۲ - اجرای این برنامه به هیچ وجه نباید در سایر برنامه‌های فوری تأثیری داشته باشد و یا آن که در اعتبارات آنها کاهشی حاصل نماید.

‌تصمیم متخذه مورخ شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۴ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت