تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغی از چهل میلیون ریال جهت کمبود اعتبارات بنگاه دامپروری

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۵ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغی از چهل میلیون ریال جهت کمبود اعتبارات بنگاه دامپروری - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی (‌کمیسیون برنامه)

‌ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود معادل هفت میلیون و هفتصد و سی هزار ریال از چهل میلیون ریال مندرج در ردیف ۲ ماده‌واحده مصوب سوم آبان ۱۳۳۴ را با شرایط مذکور در این ماده به مصرف کمبود اعتبارات بنگاه دامپروری برساند:

۱ - تهیه علوفه برای دامهای موجود در مؤسسات دامپروری حیدرآباد - قزل حصار - اصفهان - شیراز - مشهد - کرمان - بردسیر - بم - مغان و‌مشکین‌شهر - خوزستان - گلپایگان - محلات - کرمانشاه - رضائیه - تبریز - سراب - رشت - رامسر - شاهی - کوه سنگ آمل - تلقیح مصنوعی‌تهران اعم از گاو و گوسفند و بز - مرغ و خروس و اسب و الاغ و قاطر ۳۱۵۳۳۶۰ ریال

۲ - خرید دارو و وسایل تلقیح مصنوعی و لوازم بهداشت برای کلیه مؤسسات و ‌شهرستانها ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

۳ - دستمزد کارگران روزمزد مؤسسات دامپروری ‌که تاکنون از اعتبار اداره اصل ۴ پرداخت شده. ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

۴ - هزینه عملیات کشاورزی در مؤسسات ‌دامپروری شهرستانها ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۵ - هزینه وسایط نقلیه مربوط به عملیات ‌تلقیح مصنوعی در تمام مؤسسات دامپروری ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

۶ - هزینه سفر و فوق‌العاده مأمورین فنی که ‌تاکنون از اعتبارات اداره همکاری پرداخت می‌شده است. ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۷ - هزینه جوجه‌کشی به وسیله ماشینهای الکتریکی و نفتی در مرکز و مؤسسات دامپروری شهرستانها ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

۸ - هزینه پرورش زنبور عسل ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۹ - هزینه تعمیرات ساختمانهای دامپروری ‌و تکمیل دبستان نمونه شش کلاسه حیدرآباد ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰ - هزینه حمل و نقل دام و علوفه و ‌تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کشاورزی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

۱۱ - لباس و کفش کار برای کارگران مؤسسات ۵۰٫۰۰۰ ریال

۱۲ - مخارج اداری مؤسسات دامپروری (‌نگهداری ‌پنج دستگاه موتور پمپهای آب - نشریات - ‌سوخت روشنایی و غیره) ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۳ - خرید یک دستگاه پمپ موتوری با وسایل مربوط برای چاه آب ۲۵۰٫۰۰۰ ریال

۱۴ - هزینه آزمایشگاههای شیر و پشم ۳۰٫۰۰۰ ریال

۱۵ - هزینه بهداری دامپروری حیدرآباد ۳۰٫۰۰۰ ریال

۱۶ - هزینه قنایی قنات قزل حصار و ‌محلات و حیدرآباد ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۷ - هزینه بررسیها و آزمایشات ‌مربوط به اصلاح نژاد دام و طیور در مؤسسات ‌مربوطه و راهنمایی ایلات و عشایر. ۲۵۰٫۰۰۰ ریال

۱۸ - هزینه‌های پیش‌بینی نشده ۱۶۶۴۰ ریال


جمع ۷۷۳۰٫۰۰۰ ریال

‌تبصره - سازمان برنامه نسبت به عواید گذشته و آتیه دامپروری رسیدگی نموده و نسبت به آن طبق ماده ۷ قانون برنامه مصوب بهمن ماه ۱۳۲۷‌عمل نماید.

‌تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که در جلسه ۳۴٫۱۱٫۲۱ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده‌و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی