تصمیم متخذه راجع به بودجه اختصاصی ۵۰ درصد اضافه درآمد ثبت در سال ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه راجع به بودجه اختصاصی ۵۰ درصد اضافه درآمد ثبت در سال ۱۳۴۱ – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.

ماده واحده - بودجه اختصاصی ۵۰% اضافه درآمد ثبت در سال ۱۳۴۱ (‌موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور) که از حیث درآمدبالغ بر یکصد و چهل و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد و چهل و هشت میلیون ریال می‌باشد تصویب می‌شود. وزارت دادگستری مجاز است بودجه مزبور را با رعایت تبصره‌های زیر در حدود وصولی درآمدهای پیش‌بینی شده مورد اجرا بگذارد.

تبصره ۱ - نقل و انتقال پستها از محلی به محل دیگر بلامانع است.

تبصره ۲ - نقل و انتقال اعتبارات مربوط از ماده‌ای به ماده دیگر یا از فصلی به فصل دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ - مانده اعتبارات سال ماضی در سال جاری قابل استفاده بوده و تعهدات انجام شده سال قبل از اعتبارات سال جاری قابل پرداخت بوده ومشمول دوره مالی نمی‌باشد.

تبصره ۴ - بودجه هزینه ۵۰% اضافه درآمد ثبت در سال ۱۳۴۱ در حدود وصولیهای پیش‌بینی شده قابل تعهد می‌باشد.

تبصره ۵ - هر گونه تعهد و انجام کار جدید ساختمانی در سال ۱۳۴۱ ممنوع می‌باشد. >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۲ - صفحه ۸۲۷ الی ۸۳۴<

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره و چهار جدول که در تاریخ ۴۳٫۸.۱۶ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده به موجب‌تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی