تصمیم متخذه درباره انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه درباره انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به ریاست مجلس شورای ملی اجازه دادکه کمیسیون خاصی از بین نمایندگان به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور تشکیل دهند و نتیجه مطالعات و پیشنهادات خود را به‌مجلس تقدیم نمایند.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۴٫۲.۱۹ اشخاص مفصلت‌الاسامی زیر از نظر مقام ریاست برای عضویت کمیسیون خاص بررسی وضع آموزش و پرورش‌جوانان کشور به اطلاع مجلس شورای ملی رسید:

آقای دکتر مهذب - آقای دکتر معتمد وزیری - آقای دکتر بقایی - آقای دکتر سامی‌راد - آقای دکتر شفیع امین - آقای دکتر رهنوردی - آقای دکتر سعیدحکمت - آقای دکتر خطیبی - آقای دکتر الموتی - آقای فولادوند - آقای حاذقی - آقای موسوی‌ماکویی - آقای فخر طباطبایی - آقای صادق احمدی -‌آقای جاوید - آقای سرتیپ‌پور - خانم جهانبانی - آقای مهندس معینی.