تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش‌گانه برنامه هفت‌ساله‌سازمان برنامه

(۱) - برنامه عملی هواشناسی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

..........................................................................

۱ - تأسیس سازمان هواشناسی و ایستگاه‌های اصلی و فرعی هواشناسی

در نقاط مناسب کشور ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰۰

۲ - هزینه تعلیم و تربیت کارمندان و تهیه نشریات هواشناسی ۵۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰

............................................................................

جمع ۱۴۰۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۷۵۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۷۵۰۰۰۰۰

...............................................................................

جمع ۱۵۰۰۰۰۰۰

(۲) برنامه عملی مطالعات زمین‌شناسی و سوندژاو خاک‌شناسی و نقشه‌برداری برای ساختمان سدها و عمران اراضی زیر سد کرخه:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

۱ - مطالعه آبیاری شعیبیه و دیمچه و مطالعه سد

گتوند ۲۹۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۵۰۶۰۰۰۰۰

۲ - مطالعه آبیاری حوزه

شوشتر و دشت ذهاب ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰۰

۳ - مطالعه سد آجی‌چای ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰

۴ - مطالعه آبیاری مازندران و

سد نمارستاق ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰

۵ - مطالعه سد مخزنی

همدان ۴۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

۶ - مطالعه آبیاری

فومن ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰

۷ - مطالعه سد مخزنی

گرگان ۴۰۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

۸ - مطالعه سد عباس‌آباد قم

۶۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰۰

۹ - تکمیل ساختمان

لابراتوار خاک‌شناسی ۳۰۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰

۱۰ - نقشه‌برداری و خاک‌شناسی سوالداژ و

زمین‌شناسی ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰۰۰

۱۱ - مطالعه آبهای زیرزمینی و حفر

چاه‌های عمیق ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰۰

۱۲ - نقشه‌برداری اراضی زیر سد کرخه به منظور قطعه‌بندی اراضی و تهیه نقشه‌های

نهرکشی و شروع عمران اراضی

زیر سد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰

........................................................................

جمع ۲۱۴۴۰۰۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۱۳۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۰۵۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۴۹۰۰۰۰۰۰

..............................................................

جمع کل ۴۹۲۰۰۰۰۰۰

(۳) - برنامه عملی تکمیل ابنیه فرودگاه مهرآباد و احداث خیابانهای پرواز در شهرستانها:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

۱ - تکمیل فرودگاه

مهرآباد و آبادان ۳۵۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰

۲ - تکمیل فرودگاه شیراز

و کرمانشاه ۳۳۰۰۰۰۰۰ - ۳۳۰۰۰۰۰۰

۳ - تکمیل فرودگاه بندرعباس و

کرمان ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰

۴ - تکمیل فرودگاه زاهدان و

یزد ۲۶۰۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰

۵ - تکمیل فرودگاه اصفهان و

مشهد و بوشهر ۲۸۰۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰

.................................................................

جمع ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۷۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۸۰۰۰۰۰۰۰

.................................................................

جمع ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

(۴) - برنامه عملیات اجتماعی در شهرستانها:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...................................................................................

عملیات اجتماعی در شهرستانها

از قبیل تهیه آب مشروب - جلوگیری از خطرات سیل - کشتارگاه - غسالخانه - آسفالت معابر - خشک کردن باتلاقها و غیره ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۱ - چنانچه عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری با مردم انجام شود سازمان برنامه نصف سرمایه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار خواهد داد.

۲ - چنانچه عمل صرفاً توسط مردم انجام شود سازمان برنامه نصف سرمایه لازم را در مقابل تضمین کافی و با بهره حداکثر ۶ درصد در سال به شرکت‌مربوطه وام خواهد داد. در هر دو حال طبق طرح و نقشه سازمان برنامه و با نظارت آن انجام خواهد گرفت و نسبت به نرخ فروش آب مشروب تضمین لازم اخذ خواهد شد تا ازاجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

..............................................................................................

جمع ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

تبصره ۱ - این اعتبار به عنوان آزمایش به سازمان برنامه داده می‌شود و کمیسیون برنامه توصیه می‌نماید که برای شهرستانهایی که نمی‌توانند ۵۰%‌خود را بپردازند و یا یکمرتبه بپردازند سازمان برنامه مطالعه کرده و پیشنهاد مفیدی برای راه حل این نوع موارد روی مقدورات خود تهیه کرده و به‌کمیسیون برنامه پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ - هزینه انجام مطالعات و تهیه طرح و نقشجات مربوط به عملیات اجتماعی در شهرستانها از قبیل تکمیل و توسعه برق - تهیه آب‌مشروب و سایر عملیات اجتماعی به عهده سازمان برنامه خواهد بود تا از محل اعتبارات مصوبه هر برنامه عملی پرداخت نماید.

(۵) - برنامه عملی آموزشی فنی و حرفه‌ای و شروع کار کلاسهای تربیت حسابدار:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

......................................................................

۱ - تأسیس دبستان حرفه‌ای کشاورزی

و دبیرستان کشاورزی

و تبدیل دبستانهای موجود ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰۰۰

۲ - استخدام کارشناس خارجی جهت تأسیس کلاسهای حرفه‌ای و حقوق دوساله آنها و اعزام دانشجو به خارجه ۲۴۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰۰

۳ - تکمیل دانشکده‌ها و تهیه لوازم آزمایشگاه‌ها و نشریات حرفه‌ای و کشاورزی ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۲۸۰۰۰۰۰

۴ - تربیت حسابدار و کارورزی فارغ‌التحصیلان کشاورزی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰۰

.............................................................................

جمع ۱۲۰۴۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

تبصره - حداکثر ممکن اعتبار بند اول این فصل بایستی در شهرستانها مصرف شود.

(۶) - برنامه عملی تأسیس دو کارخانه سیمان یکی به ظرفیت ۶۰۰ تن و دیگری به ظرفیت

۳۰۰ تن:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

.........................................................

۱ - مطالعه و تهیه طرح

و بهای ماشین آلات و

مرکز برق و بخار و مخارج

حمل و نقل دریایی و بیمه ۳۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۴۰۳۰۰۰۰۰۰

۲ - وسایل مکانیزه کردن معادن

مواد اولیه ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۳ - انجام ساختمانهای

دو کارخانه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ - ۲۵۰۰۰۰۰۰۰

۴ - حمل و نقل داخلی و نصب و

سایر مخارج ۳۷۰۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۹۷۰۰۰۰۰۰


جمع ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۸۵۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - این دو کارخانه ششصد تنی اختصاص به درود و سیصد تنی به منجیل خواهد داشت.

ضمناً به سازمان برنامه توصیه می‌شود کوشش نماید از اعتبارات برنامه فوری محلی

برای توسعه کارخانه سیمان فارس تا میزان چهارصد تن پیش‌بینی‌نماید به طوری که برای

عملی شدن این منظور از برنامه‌های فوری تأمین گردد.

کمیسیون برنامه نیز در صورت لزوم با مشارکت سازمان برنامه در کارخانه سیمان شیراز

موافقت می‌نماید.

(۷) - برنامه عملی جنگل:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

۱ - تعلیم و تربیت

جنگلبانان ۲۷۷۵۰۰۰۰ - ۲۷۷۵۰۰۰۰

۲ - ساختمان منازل جهت

جنگلبانان ۶۱۵۰۰۰۰ - ۶۱۵۰۰۰۰

۳ - وسایل نقلیه و سوخت و تعمیر

آنها ۳۱ - ۳۱

۴ - حقوق و مزایای سال اول

جنگلبانان جدید ۹۶۰۰۰۰۰ - ۹۶۰۰۰۰۰

۵ - اسب و قاطر جهت جنگلبانان

علیق و دواب ۳۴۰۰۰۰۰ - ۳۴۰۰۰۰۰


جمع ۵۰۰۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۲۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۳۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۵۰۰۰۰۰۰۰

(۸) - برنامه عملی کلاسهای تخصصی دانشکده کشاورزی کرج:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - تأسیس کلاسهای تخصصی

جنگل - دفع آفات -

چای - مهندسی زراعی -

شیر پاستوریزه - نیشکر -

اصلاح بذر -

ماشینهای کشاورزی -

میوه خشک‌کنی و هزینه‌های

مربوطه ۳۰۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰


جمع ۳۰۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۹) - برنامه عملی مؤسسه رازی:


خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

۱ - حقوق و مزایای

کارشناسان

خارجی بنگاه رازی ۴۴۰۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

۲ - ساختمان - انبار -

اصطبل - خانه‌های مسکونی

کارمندان و دیوار

محوطه ۳۹۵۰۰۰۰ - ۳۹۵۰۰۰۰

۳ - اعزام متخصصین جهت

مطالعه به خارج ۱۷۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰

۴ - خرید لوازم آزمایشگاه‌ها -

کتب و مجلات ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰


جمع ۵۵۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۱۰) - برنامه عملی کمک به انجمن ملی حمایت کودکان:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


کمک به انجمن ملی حمایت ۱۰۰۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰

کودکان


جمع ۱۰۰۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۵ قابل مصرف می‌باشد.

۱۱ ـ برنامه عملی تهیه آمار و سرشماری نفوس:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - هزینه اعزام مأمورین

نقشه‌بردار و کمک‌مهندس

و آمارگیر کشاورزی و

صنعتی و معدنی و

بازرگانی و تهیه مقدمات

سرشماری نفوس

در سراسر ایران ۸۵۰۰۰۰۰۰ - ۸۵۰۰۰۰۰۰

۲ - هزینه تأسیس و اداره

کلاسهای فنی ۱۸۰۰۰۰۰۰ - ۱۸۰۰۰۰۰۰

۳ - خرید وسایل فنی

و ماشین آلات استخراج آمار و کارت و

فیش و غیره ۴۹۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۹۷۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۵۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰¤‌سال ۱۳۳۵ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - سازمان برنامه مکلف است دقت کامل در مصرف این اعتبار نموده و سعی شود با

صرف این مبلغ آمار دقیق و صحیح تهیه و در دسترس عموم‌قرار گرفته و مورد استفاده

واقع شود.

(۱۲) - برنامه عملی تکمیل کارخانه چیت‌سازی تهران تا ده هزار دوک:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - خرید و نصب لوازم

مرکز نیرو ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

۲ - حمل و نقل و نصب ماشین آلات

رنگرزی ۲۵۰۰۰۰۰ - ۲۵۰۰۰۰۰

۳ - تکمیل ساختمانها و خرید سایر

احتیاجات ۱۵۵۰۰۰۰۰ - ۱۵۵۰۰۰۰۰


جمع ۲۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۱۳) - برنامه عملی ماشینهای کشاورزی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - تعلیم و تربیت راننده و

مکانیسین ۱۲۰۰۰۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰۰۰

۲ - خرید زمین و انجام

ساختمانها انبارها و

تعمیرگاه‌های ثابت و خرید

وسایل تعمیرگاه‌های

ثابت و سیار ۱۹۸۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰۰۰

۳ - خرید ماشین آلات

کشاورزی - تسطیح

قطعات یدکی - ماشین‌های کشش

دام و سمپاشی ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۷۲۴۰۰۰۰۰

۴ - اصلاح جت و یراق ۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰

۵ - هزینه مطالعات و

آزمایش ماشین آلات

و ادوات کشاورزی ۱۸۹۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰۰


جمع ۶۳۶۰۰۰۰۰ ۲۲۰۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۴۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۶۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۲۴۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - چون برای مکانیزه کردن و توسعه امور کشاورزی این اعتبار کافی به نظر

نمی‌رسد سازمان برنامه موظف است در برنامه جدید عمرانی‌اعتبار کافی برای این منظور

اختصاص و تأمین نماید.

(۱۴) - برنامه عملی ساختن بیمارستان نیم‌سوخته سنندج:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


اتمام ساختمان نیمه‌سوخته بیمارستان

سنندج ۵۰۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰۰


جمع ۵۰۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۱۵) - برنامه عملی ساختمان ۲۰ درمانگاه:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


ساختمان ۲۰ درمانگاه در

محل‌های مناسب به ترتیب

الاهم و فالاهم انتخاب می‌شود ۳۰۰۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۳۰۰۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبار این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۶۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۱۴۰۰۰۰۰۰


جمع ۳۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - مجموع این اعتبار باید در شهرستانها به ترتیب الاهم و فالاهم ساخته شود.

(۱۶) - برنامه عملی وسایل پستی و مخابراتی کشور:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - خرید زمین و انجام

ساختمان برای پست و تلگراف

و تلفن در مرکز و

شهرستانها ۱۶۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۲۲۱۰۰۰۰۰

۲ - مطالعه به منظور

استفاده از

دستگاه‌های جدید

بی‌سیم برای ارتباط

تهران با کشورهای

همجوار ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۲۱۲۰۰۰۰

۳ - تکمیل وسایل رادیو

تهران ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰

۴ - تکمیل دستگاه‌های

تلفن و تلگراف بی‌سیم

تهران ۱۷۸۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۵۲۹۸۰۰۰۰

۵ - وسایل توزیع پست و

هزینه سال اول آن ۲۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰۰

۶ - اثاثیه و لوازم فنی

برای پست ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰

۷ - وسائل ازدیاد

استعداد مخابراتی در

خطوط موجود ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰۰


جمع ۲۴۴۰۰۰۰۰ ۱۵۷۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

صرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۷۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۸۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - چون وضع مخابرات در شهرستانها بسیار خراب است و به خصوص وضع تلفن

شهرستانها تأسف‌آور می‌باشد سازمان برنامه موظف است‌تصمیمات جدی برای وسایل

مخابراتی شهرستانها اتخاذ نموده و همچنین در تعمیر خطوط تلگرافی و تلفنی با کمک

ادارات پست و تلگراف اقدام‌نماید تا حوادث مختصر جوی رابطه مخابراتی مرکز و

شهرستانها را قطع ننماید.

(۱۷) - برنامه عملی ایجاد شهر صنعتی کرج:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


تأمین آب و برق و شبکه تلفن شهر

صنعتی کرج ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰

این اعتبارات در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۱۸) - برنامه عملی دفع آفات:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - دفع ملخ دریایی مراکشی و

بومی ۴۱۷۲۰۰۰۰ - ۴۱۷۲۰۰۰۰

۲ - دفع آفات اشجار

میوه - نخیلات - مرکبات

پنبه و غیره ۴۱۴۰۰۰۰۰ - ۴۱۴۰۰۰۰۰

۳ - مبارزه بیولوژیک و

شیمیایی با سن ۲۵۴۸۰۰۰۰ - ۲۵۴۸۰۰۰۰

۴ - سموم و سمپاش و

وسایل نقلیه سوخت و

تعمیر آنها ۴۲۴۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۲۵۰۴۰۰۰۰

۵ - تأسیس کلاس دفع آفات

و مخارج آن ۴۰۳۶۰۰۰۰ - ۴۰۳۶۰۰۰۰


جمع ۱۵۳۲۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۸۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۹۴۰۰۰۰۰۰


جمع کل ۱۷۴۰۰۰۰۰۰

تبصره - سازمان برنامه موظف است توجه نماید که دفع آفات نباتی مخصوصاً در

شهرستانها عملی گردد.

(۱۹) - برنامه عملی بنگاه شیمیایی کرج:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - خرید آسیای گوگرد و سایر

لوازم فنی - ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

۲ - خرید سموم و

کودهای شیمیایی - ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

۳ - تکمیل دو انبار

نیمه‌تمام ۷۰۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰

۴ - خرید دستگاه شستشوی

خاک چینی ۷۰۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰


جمع ۱۴۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۲۰) - برنامه عملی دانشکده پزشکی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - تکمیل ساختمانهای

نیمه‌تمام آزمایشگاه‌ها و

تهیه آب

برای دانشکده ۱۶۷۰۰۰۰۰ ـ ۱۶۷۰۰۰۰۰

۲ - تکمیل تأسیسات

دامپروری

دوشان‌تپه ۴۰۰۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰۰۰

۳ - پرداخت قیمت نقشه‌های

ساختمانی دانشکده دامپزشکی

و تأسیسات دامپروری

دوشان‌تپه ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

۴ - هزینه تکمیل معلومات

کادر تعلیماتی دانشکده

و خرید لوازم آزمایشگاه‌ها - ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

۵ - وسایل نقلیه و سوخت و

تعمیر آنها ۳۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰


جمع ۲۱۲۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

تبصره - دانشجویان این دانشکده باید متعهد گردند که در بدو استخدام لااقل سه سال

در خارج از مرکز خدمت نمایند.

(۲۱) - برنامه عملی مطالعه مکانیزاسیون معدن نمک هرمز و اجرای مرحله اول آن:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - مطالعه مکانیزاسیون ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

۲ - انجام عملیات مکانیزاسیون

به منظور استخراج یکصد و پنجاه

تا دویست هزار تن نمک

در سال ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰۰


جمع ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۱۲۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۱۷۸۰۰۰۰۰


جمع کل ۱۹۰۰۰۰۰۰

(۲۲) - برنامه عملی ده نمونه چقاکلان کرمانشاه:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - ایجاد باغ و مزارع

نمونه ۴۵۰۰۰۰ - ۴۵۰۰۰۰

۲ - خرید بذر و نهال

و کود ۸۰۰۰۰ - ۸۰۰۰۰

۳ - خرید یک دستگاه تراکتور و

لوازم مربوطه ۵۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰

۴ - ساختمان انبار و تعمیرگاه

کوچک ۶۲۰۰۰۰ - ۶۲۰۰۰۰

۵ - هزینه اداری و

مال‌الاجاره ده ۳۵۰۰۰۰ - ۳۵۰۰۰۰


جمع ۲۰۰۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۵ قابل مصرف می‌باشد.

(۲۳) - برنامه عملی رفع نواقص کارخانجات و معادن دولتی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


چیت‌سازی بهشهر -

نساجی شاهی - کنسرو شاهی -

روغن‌کشی ورامین -

معادن فلز - نوغان

و ابریشم‌کشی رشت -

گلیسیرین و صابون -

شماره پنج - معادن

ذغال‌سنگ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۶۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰


۳۰۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - کمیسیون برنامه توجه سازمان را به خرید و نصب دستگاه روغن زیتونکشی در

رودبار گیلان جلب می‌نماید که از این اعتبار تأمین نمایند.

(۲۴) - برنامه عملی مرحله اول استخراج معادن ذغال‌سنگ کرمان تا ۵۰ تن در روز:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - وسایل نقلیه ۱۵۰۰۰۰۰ - ۱۵۰۰۰۰۰

۲ - ماشین آلات بهره‌برداری

و تولید برق ۷۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰

۳ - وسایل حمل و نقل داخلی

معدن ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

۴ - وسایل کک‌پزی ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰

۵ - سایر احتیاجات ۲۶۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۸۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۸۰۰۰۰۰۰

(۲۵) - برنامه عملی دامپزشکی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - خرید زمین و انجام

ساختمانهای ۱۵ پست

دامپزشکی و آزمایشگاه‌های

مربوط و دو کلینیک دامپزشکی ۲۶۰۰۰۰۰۰ - ۲۶۰۰۰۰۰۰

۲ - لوازم فنی پست‌ها و

آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌های

فوق ۲۲۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

۳ - هزینه پست‌های دامپزشکی

و کلینیک‌ها در یک سال ۱۵۰۰۰۰۰۰ - ۱۵۰۰۰۰۰۰

۴ - وسایل نقلیه و سوخت و

تعمیر آنها ۷۲۰۰۰۰۰ - ۷۲۰۰۰۰۰

۵ - وسایل مبارزه با سل و

بروسلوس دام و خرید لوازم

فنی و اداری مربوط ۱۴۴۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰۰

۶ - هزینه اعزام کادر

دامپزشکی به خارج برای

تکمیل معلومات - ۴۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰


جمع ۶۴۸۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۱۶۰۰۰۰۰۰


جمع ۷۸۰۰۰۰۰۰

تبصره - لااقل سه ربع از پنج قلم اول این اعتبار در شهرستانها مصرف خواهد شد.

(۲۶) - برنامه عملی شروع کار مراکز حرفه‌ای:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - تهیه مسکن و وسایل

زندگی کارگران ۱۳۰۰۰۰۰۰ - ۱۳۰۰۰۰۰۰

۲ - خرید لوازم فنی و

ماشین آلات ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰


جمع ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

تبصره - لااقل سه ربع از این اعتبار در شهرستانها باید مصرف شود.

(۲۷) - برنامه عملی اقتصاد روستایی و مهندسی زراعی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - هزینه تعلیم و تربیت

کادر فنی و اعزام کارمند

به خارج و استخدام کارشناسان

خارجی ۸۵۸۰۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۵۵۴۰۰۰۰

۲ - خرید وسایل نقلیه و

سوخت و تعمیر آنها ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۴۹۶۰۰۰۰

۳ - خرید ماشینهای

آمار - حساب -

تحریر - پلی‌کپی -

کتاب - مجلات

و لوازم فنی ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

۴ - هزینه جمع‌آوری آمار

و اطلاعات کشاورزی -

تهیه و چاپ پرسشنامه

و نشریات ۵۰۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰۰

۵ - هزینه آزمایشگاه‌های

کنترل محصولات صادراتی -

کشاورزی ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

۶ - هزینه مزارع آزمایشی

آبیاری و خرید وسایل فنی

مربوط ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰

۷ - مطالعات مهندسی

زراعی ۱۱۰۰۰۰۰ - ۱۱۰۰۰۰۰


جمع ۲۵۸۸۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۲۱۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۶۰۰۰۰۰۰


جمع ۴۷۵۰۰۰۰۰

تبصره ۱ - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف‌های مختلف برنامه

عملی را از ردیفی به ردیف دیگر و در یک ردیف از ریال به ارزو بالعکس در حدود مبلغ

کل هر برنامه عملی به مقتضای احتیاج منتقل سازد به شرط آن که اجرای هیچ یک از

بندها حذف نگردد.

تبصره ۲ - حداکثر ممکن از اعتبارات فصول فوق باید در شهرستانها مصرف شود.

تبصره ۳ - سازمان برنامه باید از حداکثر اختیارات نظارت قانونی خود در مصرف وجوه

این اعتبارات استفاده نماید.

تصمیم قانونی بالا که مربوط به بیست و هفت فقره برنامه‌های عملی سازمان برنامه

می‌باشد و در تاریخ شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۳ از طرف کمیسیون‌برنامه مجلس شورای ملی

اتخاذ شده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت