تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست‌وزیر (موضوع اعلام جنگ به ژاپن) تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴

تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ بعد از استماع توضیحات آقای بیات نخست‌وزیر بنا بر تقاضای ایشان نسبت به دولت رای اعتماد‌گرفته و چون از ۹۲ نفر عده حاضر ۴۵ نفر رای مثبت دادند دولت ایشان دارای اکثریت نگردید.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی