تصمیم قانونی دایر به نامیدن روز نهم اسفند به (‌روز ملت) و روز بیست و هشتم مرداد ماه (‌به روز قیام ملی)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به نامیدن روز نهم اسفند به (‌روز ملت) و روز بیست و هشتم مرداد ماه (‌به روز قیام ملی) - مصوب ۷ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا

‌ماده واحده - نظر به این که روز نهم اسفند ۱۳۳۱ شاهنشاه بر اثر قیام دلیرانه مردم ایران و بنا به استدعا و ایستادگی آنان از مسافرت به خارج از کشور‌ منصرف شدند و این امر موجبات نجات و سعادت کشور گردید علیهذا روز نهم اسفند به نام (‌روز ملت) نامیده می‌شود.

‌تبصره - قیام روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در سرتاسر کشور به منظور نجات استقلال میهن و قانون اساسی با پشتیبانی عموم طبقات ملت انجام پذیرفت (‌قیام ملی) شناخته می‌شود.

‌تصمیم قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس‌شورای ملی اتخاذ و تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۳۷٫۱۲٫۹ نیز به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۲٫۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

نگاه کنید به