تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹

مجلس شورای ملی از آقای رضا رفیع نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

این تصمیم در جلسه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری