تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون ۱۲ نفری برای اصلاح قانون انتخابات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای اصلاح قانون انتخابات - مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۳

مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد کمیسیون دوازده‌نفری از شعب ششگانه مجلس برای اصلاح و تهیه و تنظیم قانون انتخابات مجلس شورای ملی‌انتخاب شود که با جلب نظر وزارت کشور قانون نامبرده را تا دو ماه تهیه و تقدیم مجلس نماید.

تصمیم بالا در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی