تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری جهت اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf

تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری جهت اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی.