تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تجدید نظر در آیین‌نامه داخلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تجدید نظر در آیین‌نامه داخلی - ‌مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی [۱]

مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب برای تجدید نظر در آیین‌نامه‌داخلی مجلس شورای ملی رأی داده است. ‌

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

منبع