تصمیم قانونی دایر به انتخاب شش نفر اعضای هیات نظارت سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


‌تصمیم قانونی دار به انتخاب شش نفر اعضاء هیأت نظارت سازمان برنامه - مصوب ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا [۱]

مجلس شورای ملی در جلسه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ طبق ماده ۹ گزارش شماره (۲۷٫۹٫۴).(۱) کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی شش نفرآقایان نامبرده زیر را به سمت اعضاء هیأت سازمان برنامه انتخاب نموده‌است:

۱ - آقای دکتر خشایار

۲ - آقای مهندس معظمی

۳ - آقای دکتر شیخ

۴ - آقای سلطان‌محمد عامری

۵ - آقای زرین‌کفش

۶ - آقای دکتر جلالی

تصمیم بالا در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

این تصمیم در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته‌است

منبع